Propheta Maleachi .

III. Lucu.

 

HERRA lupa tahtowans lähettä heille Johannes Baptistan/ Christuxen edelläjuoxian/ ja nijn on HERra Christus idze cohta peräst tulewa/ ja on laittawa hänen seuracundans/ nijncuin hopiaseppä hopian/ v. 1.
neuwo sijs heitä parannuxeen/ v. 7.
lijatengin andaman kymmenexiä Papeille ja Jumalan palweluxen awuxi/ ja lupa heille sijtte hänen siunauxens/ v. 8.
kieldä pahaxumast jumalattomain menestyst ; sillä se päiwä on tulewa/ jona he saawat nähdä jumalisten ja jumalattomain eroituxen/ v. 13.

 

Mal 3:1 CAdzo/ minä lähetän minun Engelini/ joca minun eteeni pitä tien walmistaman. Ja hänen Templijns tule cohta se HERra/ jota te edzitte: ja lijton Engeli/ jota te halajatte. Cadzo hän tule/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:2 Mutta cuca woi hänen tulemisens päiwä kärsiä? ja cuca woi seiso/ cosca hän ilmandu? sillä hän on nijncuin hopiasepän tuli/ ja nijncuin pesiän saipua.
Mal 3:3 Hän on istuwa ja sulawa ja selittäwä hopian/ hän on puhdistawa ja hiuttawa Lewin pojat/ nijncuin hopian ja cullan.
Mal 3:4 Silloin pitä heidän tuoman HERralle ruocauhria wanhurscaudes/ ja Judan ja Jerusalemin ruocauhrit pitä kyllä HERralle kelpaman/ nijncuin muinen ja endisinä wuosina.
Mal 3:5 JA minä tahdon tulla teidän tygönne/ ja rangaista teitä/ ja tahdon olla nopia todistaja/ noitia/ huorin tekiöitä ja walapattoisita wastan. Ja nijtä wastan/ jotca palcollisille/ leskille ja orwoille wäkiwalda ja wääryttä tekewät/ ja jotca muucalaisia sortawat/ eikä pelkä minua/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:6 Sillä minä olen HERra/ joca en walehtele/ ja te Jacobin lapset/ ei teidän caickein pidä huckuman.
Mal 3:7 TE oletta hamast teidän Isäin ajast alati poikennet pois minun käskyistäni/ ja et te ole nijtä pitänet. Nijn käändäkät nyt teitän minun tygöni/ nijn minä tahdon myös minuni käätä teidän tygönne/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:8 Nijn te sanotta: misä meidän pitä meitäm käändämän? Ongo se oikein että ihminen pettä Jumalan/ nijncuin te minun petätte? Nijn te sanotta: misä me sinua petämme? kymmenexis ja ylönnysuhris.
Mal 3:9 Sentähden te oletta kirotut/ nijn että caickinaiset catowat teidän käsistän: sillä caicki te minun petätte.
Mal 3:10 Mutta wiekät täydelliset kymmenexet minun aittaani/ että minun huonesani ruoca olis. Ja nijn coetelcat minua/ sano HERra Zebaoth/ ellen minä myös awaja teille taiwan ackunoita/ ja wuodatan sieldä runsasti siunausta.
Mal 3:11 Ja minä tahdon teildä syöjän rangaista/ ettei hän teildä maan hedelmätä hucutais/ ja ettei wijnapuu teidän pellosan olis hedelmätöin/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:12 Nijn että caicki pacanat pitä teidän autuaxi sanoman: sillä teillä pitä callis maa oleman/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:13 COwasti te puhutta minua wastan/ sano HERra: ja te sanotta: mitäst me puhumma sinua wastan?
Mal 3:14 Sillä te sanotta: se on turha cuin Jumalata palwellan/ ja mitä se autta/ että me pidämme hänen käskyns/ ja waiwamme meidän elämätäm HERran Zebaothin edes?
Mal 3:15 Sentähden me ylistämme ylöncadzoita? sillä jumalattomat menestywät/ he kiusawat Jumalata/ ja se heille menesty.
Mal 3:16 MUtta jumaliset lohduttawat toinen toistans näin: HERra otta sijtä waarin ja cuule sen/ ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteens: jotca HERra pelkäwät ja muistawat hänen nimens päälle.
Mal 3:17 Nijden pitä/ sano HERra Zebaoth/ sinä päiwänä/ jonga minä teen/ oleman minun omani/ ja minä tahdon heitä armahta/ nijncuin mies armahta poicans/ joca händä palwele.
Mal 3:18 Ja teidän pitä jällens sitä wastan näkemän/ mikä eroitus on wanhurscan ja jumalattoman waihella: ja sen waihella/ joca Jumalata palwele/ ja sen joca ei händä palwele.

Vers. 1. Engelini ) Johannes Baptista cudzutan täsä Engelixi/ ja idze Christus lijton Engelixi/ ei että he olit luonnostans Engelit/ mutta että he wircans puolest olit Jumalan sanansaattajat: Johannes tuli ilmoittaman Christuxen tulemista: Christus idze tuli ilmoittaman ja toimittaman sitä armon lijtto/ cuin luwattu oli
v. 4. Tuoman ) Sup. 1:11.
v. 8. Petätte ) se on/ te annatte Lewitaille ja Papeille caickein huonoimbita/ ja toisinans ei mitän.
v. 11. Syöjän ) Caicki cuin elon raisca.
v. 16. Muistokirja ) se on/ ei hän sitä unhota.

 

Valitse
luku

1 2 3
4