Ensimäinen Samuelin Kirja

V. Lucu.

 

PHilisterit panewat Jumalan Arkin Asdodijn Dagonin huoneseen/ v. 1.
Toisna päiwänä löytäwät he Dagoin pudonnexi Arkin eteen/ nijn myös colmandena päiwänä poishacatuilla käsillä ja päällä/ v. 3.
HERra lyö Asdodin Canssan salaisella taudilla/ v. 6.
Arcki cannetan Gathin ymbärins/ v. 8.
nijn Ekronijn/ mutta HErra lyö heitä jocapaicas sairaudella/ ja moni cuole/ v. 10.

1 Sam 5:1 JA Philisterit otit Jumalan Arkin/
1 Sam 5:2 ja weit EbenEzerist Asdodijn/ Dagonin huoneseen/ ja asetit hänen Dagonin tygö.
1 Sam 5:3 Ja cosca Asdoditerit toisna päiwänä warhain nousit/ cadzo/ löysit he Dagonin macawan suullans maasa HERran Arkin edes. Mutta he otit Dagonin ja nostit endiselle siallens.
1 Sam 5:4 Cosca he toisna huomena nousit jällens/ cadzo/ löysit he Dagonin jällens macawan suullans maasa HERran Arkin edes. Mutta hänen pääns ja molemmat kätens olit hacatut kynnyxellä pois/ ja muu ruumis macais sijnä.
1 Sam 5:5 Sentähden Dagonin papit ja caicki cuin Dagonin huoneseen menewät/ ei astu Dagonin kynnyxelle Asdodis/ tähän päiwän asti.
1 Sam 5:6 MUtta HERran käsi oli rascas Asdoditerein päälle/ ja hucutti heidän/ ja löi Asdodin ja caiken ymbäristön peräpuolet paiseilla.
1 Sam 5:7 Cosca Asdodin Canssa sen näit nijn olewan/ sanoit he: älkän andaco olla Israelin Jumalan Arckia meidän tykönäm: sillä hänen kätens on juuri rascas meitä ja meidän jumalatam Dagonita wastan.
1 Sam 5:8 Ja he lähetit matcaans ja cudzuit caicki Philisterein Päämiehet tygöns cocoon/ ja sanoit: mitä me teemme Israelin Jumalan Arkille? he wastaisit: andacat Israelin Jumalan Arcki cannetta Gathin ymbärins. Ja he cannoit Israelin Jumalan Arkin ymbärins.
1 Sam 5:9 Ja cosca he sen cannoit/ nousi suuri capina Caupungis HERran käden cautta/ ja hän löi Canssan Caupungis sekä pienet että suuret/ ja he sait salaiset kiwut heidän salacaluins.
1 Sam 5:10 NIin he lähetit HERran Arkin Ekronijn. Cosca HERran Arcki tuli Ekronijn/ huusit Ekroniterit/ ja sanoit: he owat wetänet Jumalan Arkin ymbärins minun tygöni/ surmataxens minua ja minun Canssani.
1 Sam 5:11 Nijn lähetit he ja cudzuit caicki Philisterein Päämiehet cocoon/ ja sanoit: lähettäkät Israelin Jumalan Arcki siallens jällens/ ettei hän surmais minua ja minun Canssani: sillä caikes Caupungis oli suuri capina cuoleman tähden/ ja Jumalan käsi oli siellä sangen rascas.
1 Sam 5:12 Ja ihmiset jotca ei cuollet/ lyötin heidän salacaluisans/ nijn että huuto meni Caupungist taiwaseen.

Vers. 7. Sen näit nijn olewan ) Cuin ihmiset ja järki wallan saawat/ nijn Jumalan sana ja caicki cunnia cato/ silloin oikia Papin wirca käy nurin ja hucku/ caiken sen teke Jumalan wiha. Mutta cuin he saawat hallita/ ei ole heillä sijtte yhtän oman tunnon lepo: sillä cosca ei Jumalan sana ole woimasans/ nijn ei sijtä muuta seura cuin oman tunnon lewottomus. Nijn Jumalan Arcki teke täsä Philistereille/ sijhenasti cuin he tunnustawat heidän häpyns.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31