SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
9 LUKU 9 LUKU IX.  Lucu
9:1 Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä. 9:1 Viisaus rakensi huoneensa, ja vuoli siihen seitsemän patsasta, 9:1 WIjsaus rakensi hänellens huonen/ ja wuoli sijhen seidzemen padzasta.
9:2 Hän on teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. 9:2 Ja teurasti teuraansa, sekoitti viinansa ja valmisti pöytänsä, 9:2 Ja teurasti teurans/ secoitti wiinan ja walmisti pöytäns.
9:3 Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä: 9:3 Ja lähetti piikansa, korkeista kaupungin saleista kutsumaan: 9:3 Ja lähetti pijcans/ corkeista Caupungin saleista cudzuman.
9:4 "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne." Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo: 9:4 Joka tyhmä on, hän tulkaan tänne; ja hulluille sanoi hän: 9:4 Joca tyhmä on/ hän tulcan tänne/ ja hulluille sanoi hän:
9:5 "Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani. 9:5 Tulkaat ja syökäät minun leivästäni, ja juokaat viinaa, jonka minä sekoitin. 9:5 Tulcat ja syökät minun leiwistäni/ ja juocat sijtä wijnasta/ jota minä caadan sisälle.
9:6 Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa ymmärryksen tielle." - 9:6 Hyljätkää hullu meno, niin te saatte elää, ja käykää ymmärryksen tiellä. 9:6 Hyljätkät hullu meno/ nijn te saatte elä/ ja käykät ymmärryxen tiellä.
9:7 Joka pilkkaajaa ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. 9:7 Joka pilkkaajaa kurittaa, hän saa häpiän, ja joka jumalatointa nuhtelee, hän häväistään. 9:7 Joca pilckajata curitta/ hän saa häpiän/ ja joca jumalatoinda nuhtele/ hän häwäistän.
9:8 Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. 9:8 Älä rankaise pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi: nuhtele viisasta, ja hän rakastaa sinua. 9:8 Älä rangaise pilckajata/ ettei hän sinua wihais/ nuhtele wijsasta/ ja hän racasta sinua.
9:9 Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu; opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää. 9:9 Anna viisaalle, niin hän viisaammaksi tulee: opeta vanhurskasta, niin hän opissaan etenee. 9:9 Anna wijsalle/ nijn hän wijsammaxi tule/ opeta wanhurscasta/ nijn hän opisa enäne.
9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. - 9:10 Viisauden alku on \Herran\ pelko, ja pyhäin tieto on ymmärrys. 9:10 Wijsauden alcu on HERran pelco/ ja pyhäin opetus on ymmärrys.
9:11 "Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet. 9:11 Sillä minun kauttani sinun päiväs enennetään, ja ikäs vuodet lisätään. 9:11 Sillä minun cauttani sinun päiwäs enätän/ ja ikäs wuodet lisätän.
9:12 Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas; ja jos olet pilkkaaja, saat sinä sen yksin kestää." 9:12 Jos sinä olet viisas, niin sinä itselles viisas olet; mutta jos sinä olet pilkkaaja, niin sinä itse sen kannat. 9:12 Jos sinä olet wijsas/ nijns idzelles wijsas olet/ mutta jos sinä olet pilckaja/ nijn se idze sinuun sattu.
9:13 Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. 9:13 Hullu, huikentelevainen vaimo, mieletöin ei tiedä mitään, 9:13 Hullu/ huikendelewainen waimo/ kielikello/ on taitamatoin.
9:14 Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla, 9:14 Istuu huoneensa ovella, korkialla istuimella, ylimmäisessä siassa kaupungissa, 9:14 Istu huonens owella/ corkialla istuimella/ ylimmäises sias Caupungis.
9:15 kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujansa suoraan eteenpäin: 9:15 Että hän houkuttelis kaikkia, jotka siitä käyvät ohitse, ja tietänsä vaeltavat: 9:15 Että hän haucuttelis caickia jotca sijtä käywät ohidze/ ja tietäns waeldawat.
9:16 "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne." Ja sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo: 9:16 Se joka tyhmä on, hän tulkoon tänne; ja hullulle sanoo hän: 9:16 Se joca tyhmä on/ hän tulcan tänne: ja hullulle sano hän:
9:17 "Varastettu vesi on makeata, ja salattu leipä on suloista." 9:17 Varastettu vesi on makia, ja salattu leipä suloinen; warastettu wesi on makia/ ja salattu leipä on suloinen.
9:18 Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa. 9:18 Vaan ei hän tiedä, että siellä kuolleet ovat: hänen vieraansa ovat helvetin syvyydessä. 9:17 Waan ei hän tiedä/ että siellä cuollet owat/ ja hänen wierans helwetin sywydes.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31