SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
16 LUKU 16 LUKU XVI.  Lucu
16:1 Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Herralta tulee kielen vastaus. 16:1 Ihminen aikoo sydämessänsä; vaan \Herralta\ tulee kielen vastaus. 16:1 IHminen aicoi sydämesäns/ waan HERralda tule kielen wastaus.
16:2 Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. 16:2 Jokaisen mielestä on hänen tiensä puhdas; mutta \Herra\ tutkistelee sydämet. 16:2 Jocaidzen mielest on hänen tiens puhdas/ mutta HERra ainoastans teke sydämen wahwaxi.
16:3 Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. 16:3 Anna \Herran\ haltuun sinun työs, niin sinun aivoitukses menestyy. 16:3 Anna HERran haldun sinun työs/ nijn sinun aiwoituxes menesty.
16:4 Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle. 16:4 \Herra\ tekee kaikki itse tähtensä, niin myös jumalattoman pahaksi päiväksi. 16:4 HERra teke caicki idze tähtens/ nijn myös jumalattoman pahaxi päiwäxi.
16:5 Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta. 16:5 Jokainen ylpiä on \Herralle\ kauhistus, ja ei pääse rankaisematta, ehkä he kaikki yhtä pitäisivät. 16:5 Ylpiä sydän on HERralle cauhistus/ ja ei pääse rangaisemat/ ehkä he caicki pidäisit yhtä.
16:6 Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään. 16:6 Laupiuden ja totuuden kautta pahateko sovitetaan, ja \Herran\ pelvolla paha vältetään. 16:6 Hywyden ja uscollisuden cautta pahateco sowitetan/ ja HERran pelwolla paha wäldetän.
16:7 Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssansa. 16:7 Jos jonkun tiet ovat \Herralle\ kelvolliset, niin hän myös kääntää hänen vihamiehensä rauhaan. 16:7 Jos jongun tiet owat HERralle kelwolliset/ nijn hän myös käändä wihamiehens rauhaan.
16:8 Parempi vähä vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä. 16:8 Parempi on vähä vanhurskaudessa, kuin suuri saalis vääryydessä. 16:8 Parambi on wähä wanhurscaudesa/ cuin suuri saalis wäärydesä.
16:9 Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. 16:9 Ihmisen sydän aikoo tiensä; vaan \Herra\ johdattaa hänen käymisensä. 16:9 Ihmisen sydän aicoi hänen tiens/ waan HERra ainoa anda menestyä.
16:10 Kuninkaan huulilla on jumalallinen ratkaisu; hänen suunsa ei petä tuomitessaan. 16:10 Ennustus on kuninkaan huulissa: ei hänen suunsa puhu tuomiossa väärin. 16:10 ENnustus on Cuningan huulisa/ ei hänen suuns puhu duomios wäärin.
16:11 Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa. 16:11 Oikia puntari ja vaaka on \Herralta\, ja kaikki painokivet kukkarossa ovat hänen tekoansa. 16:11 Oikia pundaxi ja waaca on HERralda/ ja caicki painokiwet cuckarosa/ owat hänen tecons.
16:12 Jumalattomuuden teko on kuninkaille kauhistus, sillä vanhurskaudesta valtaistuin vahvistuu. 16:12 Kuninkaan edessä on kauhistus väärin tehdä; sillä vanhurskaudella istuin vahvistetaan. 16:12 Cuningan edes wäärin tehdä on cauhistus/ sillä wanhurscaudella istuin wahwistetan.
16:13 Vanhurskaat huulet ovat kuninkaille mieleen, ja oikein puhuvaa he rakastavat. 16:13 Oikia neuvo on kuninkaalle otollinen; ja joka oikein puhuu, häntä rakastetaan. 16:13 Oikia neuwo on Cuningalle otollinen/ ja joca oikein puhu/ händä racastetan.
16:14 Kuninkaan viha on kuoleman sanansaattaja, mutta sen lepyttää viisas mies. 16:14 Kuninkaan viha on kuoleman sanansaattaja; ja viisas mies lepyttää hänen. 16:14 Cuningan wiha on cuoleman sanansaattaja/ ja wijsas mies lepyttä hänen.
16:15 Kuninkaan kasvojen valo on elämäksi, ja hänen suosionsa on kuin keväinen sadepilvi. 16:15 Kuin kuninkaan kasvo on leppyinen, siinä on elämä, ja hänen armonsa on niinkuin hiljainen sade. 16:15 Cosca Cuningan caswo on lepyinen/ sijnä on elämä/ ja hänen armons on nijncuin hiljainen sade.
16:16 Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä. 16:16 Ota viisautta tykös, sillä se on parempi kultaa: ja saada ymmärrystä on kalliimpi hopiaa. 16:16 OTa wijsautta tygös/ sillä se on parembi culda/ ja toimellisus on callimbi hopiata.
16:17 Oikeamielisten tie välttää onnettomuuden; henkensä saa pitää, joka pitää vaelluksestansa vaarin. 16:17 Siviän tiet välttävät pahaa, ja joka sielunsa varjelee, se tiestänsä ottaa vaarin. 16:17 Siwiän tiet wälttäwät paha/ ja joca tiestäns otta waarin/ hänellä on elämä.
16:18 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä. 16:18 Joka alennetaan, se ensisti tulee ylpiäksi; ja ylpeys on aina lankeemuksen edellä. 16:18 Joca aletan/ se ensist tule ylpiäxi/ ja ylpeys on aina langemuxen edellä.
16:19 Parempi alavana nöyrien parissa kuin jakamassa saalista ylpeitten kanssa. 16:19 Parempi on nöyränä olla siveiden kanssa, kuin jakaa suurta saalista ylpeiden kanssa. 16:19 Parembi on nöyränä olla siweitten cansa/ cuin jaca suurta saalista ylpeitten cansa.
16:20 Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa! 16:20 Joka jonkun asian viisaasti alkaa, hän löytää onnen; ja se on autuas, joka luottaa \Herraan\. 16:20 Joca jongun asian wijsast alca/ hän löytä onnen/ ja se on autuas/ joca idzens luotta HERraan.
16:21 Jolla on viisas sydän, sitä ymmärtäväiseksi sanotaan, ja huulten suloisuus antaa opetukselle tehoa. 16:21 Toimellinen mies ylistetään viisautensa tähden; ja suloinen puhe lisää oppia. 16:21 Toimellinen mies ylistetän wijsaudens tähden/ ja suloinen puhe lisä oppia.
16:22 Ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, mutta hulluus on hulluille kuritus. 16:22 Viisaus on elämän lähde hänelle, joka sen saanut on, vaan tyhmäin oppi on hulluus. 16:22 Wijsaus on elämän lähde/ hänelle joca sen saanut on/ waan tyhmäin curitus on hulluus.
16:23 Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle. 16:23 Viisas sydän puhuu toimellisesti, ja hänen huulensa opettavat hyvin. 16:23 Wijsas sydän puhu toimellisest/ ja opetta hywin.
16:24 Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille. 16:24 Suloiset sanat ovat mesileipää; ne lohduttavat sielua, ja virvoittavat luut. 16:24 Suloiset sanat owat mesileiwät/ lohduttawat sielua ja wirwottawat luut.
16:25 Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. 16:25 Monella on tie mielestänsä oikia, vaan se johdattaa viimein kuolemaan. 16:25 Monella on tie mielestäns otollinen/ waan se johdatta wijmein cuolemaan.
16:26 Työmiehen nälkä tekee työtä hänen hyväkseen, sillä oma suu panee hänelle pakon. 16:26 Moni tulee suureen vahinkoon oman suunsa kautta. 16:26 Moni tule suureen wahingoon/ oman suuns cautta.
16:27 Kelvoton mies kaivaa toiselle onnettomuutta; hänen huulillaan on kuin polttava tuli. 16:27 Jumalatoin ihminen kaivaa onnettomuutta, ja hänen suussansa palaa niinkuin tuli. 16:27 Irtainen ihminen caewa onnettomutta/ ja hänen suusans pala tuli.
16:28 Kavala mies rakentaa riitaa, ja panettelija erottaa ystävykset. 16:28 Väärä ihminen saattaa riidan, ja panettelia tekee ruhtinaat eripuraisiksi. 16:28 Wäärä ihminen saatta rijdan ja panettelia teke Ruhtinat eripuraisexi.
16:29 Väkivallan mies viekoittelee lähimmäisensä ja vie hänet tielle, joka ei ole hyvä. 16:29 Viekas ihminen houkuttelee lähimmäistänsä, ja johdattaa hänen pahalle tielle. 16:29 Wiecas ihminen haucuttele lähimmäistäns/ ja johdatta hänen pahalle tielle.
16:30 Joka silmiänsä luimistelee, sillä on kavaluus mielessä; joka huulensa yhteen puristaa, sillä on paha valmiina. 16:30 Joka silmää iskee, ei se hyvää ajattele, ja joka huuliansa pureskelee, se pahaa matkaan saattaa. 16:30 Joca silmä iske/ ei hän hywä ajattele: ja joca huulians pureskele/ hän paha matcan saatta.
16:31 Harmaat hapset ovat kunnian kruunu; se saadaan vanhurskauden tiellä. 16:31 Harmaat hiukset ovat kunnian kruunu, joka löydetään vanhurskauden tiellä. 16:31 Harmat hiuxet owat cunnian Cruunu/ joca löytän wanhurscauden tieldä.
16:32 Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja. 16:32 Kärsivällinen on parempi kuin väkevä; ja joka hillitsee mielensä, on parempi, kuin se joka kaupungin voittaa. 16:32  Kärsiwälinen on parembi cuin wäkewät/ ja joca hillidze mielens/ on parembi cuin se joca Caupungin woitta.
16:33 Helmassa pudistellen arpa heitetään, mutta Herralta tulee aina sen ratkaisu. 16:33 Arpa heitetään syliin, vaan \Herralta\ tulee kaikki sen meno. 16:33 Arpa heitetän syliin/ waan hän puto niinkuin HERra tahto.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31