SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
17 LUKU 17 LUKU XVII.  Lucu
17:1 Parempi kuiva kannikka rauhassa kuin talon täysi uhripaistia riidassa. 17:1 Kuiva pala, siinä jossa rauha on, on parempi kuin huone teurasta täynnä riidassa. 17:1 CUiwa pala/ johon ihminen tyty/ on parembi cuin huone liha täynäns rijdan cansa.
17:2 Taitava palvelija hallitsee kunnotonta poikaa ja pääsee perinnönjaolle veljesten rinnalla. 17:2 Toimellinen palvelia hallitsee häpiällisiä lapsia, ja hän jakaa perintöä veljein välillä. 17:2 Toimellinen palwelia hallidze häpiällisiä lapsia/ ja jaca perindötä weljein wälillä.
17:3 Hopealle sulatin, kullalle uuni, mutta sydämet koettelee Herra. 17:3 Niinkuin tuli koettelee hopian ja ahjo kullan, niin \Herra\ tutkistelee sydämet. 17:3 Nijncuin tuli coettele hopian/ ja ahjo cullan/ nijn Jumala tutkistele sydämet.
17:4 Paha kuuntelee häijyjä huulia, petollisuus kuulee pahoja kieliä. 17:4 Paha ottaa pahoista suista vaarin, ja petollinen kuuntelee mielellänsä vahingollista kieltä. 17:4 Paha otta pahoista suista waarin/ ja petollinen cuuldele mielelläns wahingollista kieldä.
17:5 Joka köyhää pilkkaa, se herjaa hänen luojaansa; joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta. 17:5 Joka köyhää syljeskelee, se häpäisee Luojaansa; ja joka iloitsee toisen vahingosta, ei pääse rankaisematta. 17:5 Joca köyhä syljeskele/ hän häwäise hänen luojans/ ja joca iloidze toisen wahingosta/ ei hän pääse rangaisemata.
17:6 Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja isät ovat lasten kunnia. 17:6 Vanhain kruunu ovat lasten lapset, ja lasten kunnia ovat heidän isänsä. 17:6 Wanhain Cruunu owat lasten lapset/ ja lasten cunnia on heidän Isäns.
17:7 Ei sovi houkalle ylevä puhe, saati sitten ruhtinaalle valhe. 17:7 Ei sovi tyhmäin puhua korkeista asioista, paljoa vähemmin päämiehen valhetella. 17:7 Ei sowi tyhmäin puhua corkeista asioista/ paljo wähemmin Förstin walhetella.
17:8 Lahjus on käyttäjänsä silmissä kallis kivi: mihin vain hän kääntyy, hän menestyy. 17:8 Jolla vara on lahja antaa, se on niinkuin kallis kivi: kuhunka hän itsensä kääntää, niin hän viisaana pidetään. 17:8 Jolla wara on lahja anda/ se on nijncuin callis kiwi/ cuhunga hän idzens käändä/ nijn hän wijsana pidetän.
17:9 Joka rikkeen peittää, se rakkautta harrastaa; mutta joka asioita kaivelee, se erottaa ystävykset. 17:9 Joka syntiä peittää, se saattaa itsellensä ystävyyden; vaan joka asian ilmoittaa, se saattaa ruhtinaat eripuraisiksi. 17:9 Joca syndiä peittä/ hän saatta hänellens ystäwitä/ waan joca asian ilmoitta/ hän saatta Förstit eripuraisexi.
17:10 Nuhde pystyy paremmin ymmärtäväiseen kuin sata lyöntiä tyhmään. 17:10 Sanat vaikuttavat enemmän toimellisen tykönä, kuin sata haavaa tyhmän tykönä. 17:10 Sanat peljättäwät enämmän toimellista/ cuin sata haawa tyhmä.
17:11 Pelkkää onnettomuutta hankkii kapinoitsija, mutta häntä vastaan lähetetään armoton sanansaattaja. 17:11 Niskuri tosin etsii vahinkoa, vaan julma enkeli lähetetään häntä vastaan. 17:11 Tyly ihminen edzi wahingota tehdä/ waan julma Engeli tule hänen päällens.
17:12 Kohdatkoon miestä karhu, jolta on riistetty poikaset, mutta älköön tyhmä hulluudessansa. 17:12 Parempi on kohdata karhua, jolta pojat ovat otetut pois, kuin hullua hulluudessansa. 17:12 Parembi on cohdata carhua/ jolda pojat owat otetut pois: cuin hullua hulludesans.
17:13 Joka hyvän pahalla palkitsee, sen kodista ei onnettomuus väisty. 17:13 Joka kostaa hyvän pahalla, ei hänen huoneestansa pidä pahuus luopuman. 17:13 Joca costa hywän pahalla/ ei hänen huonestans pidä pahus luopuman.
17:14 Alottaa tora on päästää vedet valloilleen; herkeä, ennenkuin riita syttyy. 17:14 Riidan alku on niinkuin vewsi, joka itsensä leikkaa ulos: lakkaa riidasta ennenkuin sinä siihen sekaannut. 17:14 Rijdan alcu on nijncuin wesi/ joca idzens leicka ulos: Lacka rijdast ennencuins sijhen secannut.
17:15 Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. 17:15 Joka jumalattoman hurskaaksi sanoo, ja joka vanhurskaan soimaa jumalattomaksi, ne molemmat ovat \Herralle\ kauhistus. 17:15 Joca jumalottoman hurscaxi sano/ ja joca wanhurscan soima jumalattomaxi/ ne molemmat owat HERralle cauhistus.
17:16 Mitä hyötyä on rahasta tyhmän käsissä? Viisauden hankkimiseen ei ole ymmärrystä. 17:16 Mitä tyhmä tekee kädessänsä rahalla, ettei hänellä ole sydäntä ostaa viisautta? 17:16 Mitä tyhmä teke kädesäns rahalla/ ettei hänellä ole sydändä osta wijsautta?
17:17 Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä. 17:17 Ystävä rakastaa ainian, ja veli tulee julki hädässä. 17:17 Ystäwä racasta ainian/ ja weli tule julki hädäsä.
17:18 Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan. 17:18 Se on tyhmä ihminen, joka kätensä taritsee, ja takaa lähimmäisensä. 17:18 Se on tyhmä/ joca kätens taridze/ ja taca lähimmäisens.
17:19 Joka toraa rakastaa, se rikkomusta rakastaa; joka ovensa korottaa, se hankkii kukistumistaan. 17:19 Joka toraa rakastaa, se rakastaa syntiä; ja joka ovensa korottaa, se etsii onnettomuutta. 17:19 Joca tora racasta/ hän racasta syndiä/ ja joca owens corgotta/ hän edzi onnettomutta.
17:20 Väärämielinen ei onnea löydä, ja kavalakielinen suistuu onnettomuuteen. 17:20 Häijy sydän ei löydä mitään hyvää; ja jolla paha kieli on, se lankee onnettomuuteen. 17:20 Häijy sydän ei löydä mitän hywä/ ja jolla paha kieli on/ hän lange onnettomuteen.
17:21 Tyhmä on murheeksi siittäjällensä, ja houkan isä on iloa vailla. 17:21 Joka tyhmän synnyttää, hänellä on murhe, ja tyhmän isällä ei ole iloa. 17:21 Joca tyhmän synnyttä/ hänellä on murhe/ ja tyhmän Isällä ei ole ilo.
17:22 Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut. 17:22 Iloinen sydän tekee elämän suloiseksi, vaan surullinen sydän kaivaa luut. 17:22 Iloinen sydän teke elämän suloisexi/ waan surullinen sydän cuiwa luut.
17:23 Jumalaton ottaa lahjuksen vastaan toisen povelta vääristääksensä oikeuden tiet. 17:23 Jumalatoin ottaa mielellänsä salaisesti lahjoja, mutkataksensa lain teitä. 17:23 Jumalatoin otta mielelläns salaisest lahjat/ mutcataxens lain teitä.
17:24 Ymmärtäväisellä on viisaus kasvojensa edessä, mutta tyhmän silmät kiertävät maailman rantaa. 17:24 Toimellinen mies laittaa itsensä viisaasti, vaan tyhmä heittelee silmiänsä sinne ja tänne. 17:24 Toimellinen mies laitta hänens wijsasti/ waan tyhmä heittele silmiäns sinne ja tänne.
17:25 Tyhmä poika on isällensä suruksi ja synnyttäjällensä mielihaikeaksi. 17:25 Hullu poika on isänsä suru, ja äidillensä murhe, joka hänen synnyttänyt on. 17:25 Hullu poica on Isäns suru/ ja äitillens murhe/ joca hänen synnyttänyt on.
17:26 Paha jo sekin, jos syytöntä sakotetaan; kovin kohtuutonta, jos jaloja lyödään. 17:26 Ei ole se hyvä, että vanhurskalle tehdään väärin, taikka että sitä ruhtinasta lyödään, joka oikein tuomitsee. 17:26 Ei ole se hywä/ että wanhurscalle tehdän wäärin/ taicka että sitä Ruhtinasta lyödän/ joca oikein duomidze.
17:27 Joka hillitsee sanansa, on taitava, ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies. 17:27 Toimellinen mies taitaa puheensa tallella pitää, ja taitava mies on kallis sielu. 7:27 Toimellinen mies taita puhens tallella pitä/ ja taitawa mies on callis sielu.
17:28 Hullukin käy viisaasta, jos vaiti on; joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen. 17:28 Jos tyhmä vaiti olis, niin hän viisaaksi luettaisiin, ja toimelliseksi, jos hän suunsa pitäis kiinni. 17:28 Jos tyhmä wai olis/ nijn hän wijsaxi luetaisin/ ja toimellisexi/ jos hän suuns pidäis kijnni.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31