SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
23 LUKU 23 LUKU XXIII.  Lucu
23:1 Kun istut aterialle hallitsijan seurassa, niin pidä tarkoin mielessä, kuka edessäsi on, 23:1 Koskas istus ja syöt jonkun herran kanssa, niin ota visu vaari, kuka edessäs on. 23:1 COscas istut ja syöt Herran cansa/ nijn ota waari cuca edesäs on.
23:2 ja pane veitsi kurkullesi, jos olet kovin nälkäinen. 23:2 Ja pane veitsi kaulaas, jos sinä tahdot henkes pitää. 23:2 Ja pane weidzi caulaas/ jos sinä tahdot henges pitä.
23:3 Älä himoitse hänen herkkujansa, sillä ne ovat petollisia ruokia. 23:3 Älä himoitse hänen herkustansa; sillä se on petollinen leipä. 23:3 Älä himoidze hänen ruastans/ sillä se on petollinen leipä.
23:4 Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen. 23:4 Älä vaivaa sinuas tullakses rikkaksi, ja lakkaa sinun viisaudesta. 23:4 Älä waiwa sinuas tullaxes rickaxi/ ja lacka sinun wijsaudestas.
23:5 Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä; sillä se saa siivet kuin kotka, joka lentää taivaalle. 23:5 Älä lennätä silmiäs sen jälkeen, jota et sinä taida saada; sillä se tekee itsellensä siivet niinkuin kotka, ja lentää taivasta päin. 23:5 Älä lennätä silmiäs sen jälken/ jota et sinä taida saada/ sillä se teke idzellens sijwet nijncuin Cotca/ ja lendä taiwasta päin.
23:6 Älä syö pahansuovan leipää äläkä himoitse hänen herkkujansa. 23:6 Älä syö leipää kateen kanssa, ja älä himoitse hänen hänen herkkuansa. 23:6 Älä syö leipä caten cansa/ ja älä himoidze hänen ruocans.
23:7 Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee: hän sanoo sinulle: "Syö ja juo", mutta hänen sydämensä ei ole sinun puolellasi. 23:7 Sillä niinkuin hän itse sydämessänsä ajattelee, niin se on; hän sanoo sinulle: syö ja juo, ja ei kuitenkaan ole hänen mielensä sinun kanssas. 23:7 23:Sillä nijncuin hän idze sydämesäns ajattele/ nijn on: hän sano: syö ja juo: ja ei cuitengan ole hänen mielens sinun cansas.
23:8 Syömäsi palan sinä olet oksentava, ja suloiset sanasi sinä tuhlasit turhaan. 23:8 Sinun palas, jotka syönyt olet, pitää sinun oksentaman, ja sinun ystävälliset puhees pitää hukkaan tuleman. 23:8 Sinun palas jotcas syönyt olet/ pitä sinun oxendaman: ja sinun ystäwälliset puhes/ pitä huckan tuleman.
23:9 Älä puhu tyhmän kuullen, sillä hän katsoo ymmärtäväiset sanasi ylen. 23:9 Älä puhu hullun korvissa; sillä hän katsoo sinun toimellisen puheen ylön. 23:9 Älä puhu hullun corwisa: sillä hän cadzo sinun toimellisen puhes ylön.
23:10 Älä siirrä ikivanhaa rajaa äläkä mene orpojen pelloille. 23:10 Älä siirrä takaperin entisiä rajoja, ja älä mene orpoin pellolle. 23:10 Älä sijrrä tacaperin endisiä rajoja/ ja älä mene orwoin pellolle.
23:11 Sillä heidän sukulunastajansa on väkevä, ja hän ajaa heidän asiansa sinua vastaan. 23:11 Sillä heidän lunastajansa on voimallinen: hän toimittaa heidän asiansa sinua vastaan. 23:11 Sillä heidän lunastajans on woimallinen/ hän toimitta heidän asians sinua wastan.
23:12 Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen. 23:12 Anna sydämes kuritukseen, ja korvas toimelliseen puheesen. 23:12 Anna sydämes curituxeen/ ja corwas toimelliseen puheseen.
23:13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. 23:13 Älä lakkaa lasta kurittamasta; sillä jos sinä häntä vitsalla lyöt, niin ei hän kuole. 23:13 Älä lacka lastas curittamast: sillä jos sinä händä widzalla lyöt/ nijn ei hän cuole.
23:14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat. 23:14 Sinä lyöt häntä vitsalla, vaan sinä vapahdat hänen sielunsa helvetistä. 23:14 Sinä lyöt händä widzalla/ waan sinä wapadat hänen sieluns Helwetist.
23:15 Poikani, jos sinun sydämesi viisastuu, niin minunkin sydämeni iloitsee; 23:15 Poikani, jos sinä viisas olet, niin myös sydämeni iloitsee. 23:15 Poican/ jos sinä wijsas olet/ nijn myös minun sydämen iloidze.
23:16 ja sisimpäni riemuitsee, jos sinun huulesi puhuvat sitä, mikä oikein on. 23:16 Ja minun munaskuuni ovat riemuiset, koska sinun huules puhuvat, mikä oikia on. 23:16 Ja minun munascuuni owat riemuiset/ cosca sinun huules puhuwat mitä oikia on.
23:17 Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta, 23:17 Älköön sinun sydämes kiivoitelko syntisiä, vaan olkoon \Herran\ pelvossa joka päivä. 23:17 Älkön sinun sydämes kijwoitelco syndisiä/ waan olcon HERran pelgos jocapäiwä.
23:18 niin sinulla totisesti on tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan. 23:18 Sillä se on sinulle viimein hyväksi, ja ei sinun odottamises puutu. 23:18 Sillä se on sinulle wijmein hywäxi/ ja ei sinun odottamises puutu.
23:19 Kuule, poikani, ja viisastu, ja ohjaa sydämesi oikealle tielle. 23:19 Kuule, poikani, ja ole viisas, ja johdata sydämes tielle. 23:19 Cuule poican ja ole wijsas/ ja johdata sydämes tielle.
23:20 Älä oleskele viininjuomarien parissa äläkä lihansyömärien. 23:20 Älä ole juomarien ja syömärien seassa. 23:20 Älä ole juomaritten ja tuhlaitten seas/
23:21 Sillä juomari ja syömäri köyhtyy, ja unteluus puettaa ryysyihin. 23:21 Sillä juomarit ja syömärit köyhtyvät, ja unikeko pitää ryysyissä käymän. sillä juomarit ja tuhlajat köyhtywät: ja unikeco pitä ryysyisä käymän.
23:22 Kuule isääsi, joka on sinut siittänyt, äläkä äitiäsi halveksi, kun hän on vanhennut. 23:22 Kuule isääs, joka sinun siittänyt on, ja älä katso äitiäs ylön, kuin hän vanhaksi tulee. 23:21 Cuule Isäs joca sinun sijttänyt on/ ja älä cadzo äitiäs ylön/ cosca hän wanhaxi tule.
23:23 Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. 23:23 Osta totuutta, ja älä sitä myy, niin myös viisautta, oppia ja ymmärrystä. 23:22 Osta totuutta/ ja älä händä myy: wijsautta/ curitusta ja ymmärrystä.
23:24 Ääneen saa riemuita vanhurskaan isä; joka viisaan on siittänyt, sillä on ilo hänestä. 23:24 Vanhurskaan isä suuresti riemuitsee; ja joka viisaan siittänyt on, hän iloitsee hänestä. 23:23 Wanhurscan Isä riemuidze/ ja joca wijsan synnyttänyt on/ hän iloidze hänestä.
23:25 Olkoon sinun isälläsi ja äidilläsi ilo, sinun synnyttäjäsi riemuitkoon. 23:25 Anna isäs ja äitis iloita; ja riemuitkaan se, joka sinun synnyttänyt on. 23:24 Anna Isäs ja Äitis iloita/ ja riemuitcan ne jotca sinun synnyttänet owat.
23:26 Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. 23:26 Anna minulle, poikani, sydämes, ja sinun silmäs pitäköön minun tieni. 23:25 Anna minulle poican sydämes/ ja anna minun tieni silmilles kelwata.
23:27 Sillä portto on syvä kuoppa, ja vieras vaimo on ahdas kaivo. 23:27 Sillä portto on syvä kuoppa, ja vieras vaimo on ahdas kaivo. 23:26 Sillä portto on sywä cuoppa/ ja wieras waimo on ahdas cuoppa.
23:28 Vieläpä hän väijyy kuin rosvo, ja hän kartuttaa uskottomia ihmisten seassa. 23:28 Ja hän väijyy niinkuin saalista, ja saattaa monta tottelemattomaksi ihmisten seassa. 23:27 Ja hän wacoi nijncuin ryöwäri/ tottelemattomat ihmiset coconduwat hänen tygöns.
23:29 Kenellä on voivotus, kenellä vaikerrus? Kenellä torat, kenellä valitus? Kenellä haavat ilman syytä? Kenellä sameat silmät? 23:29 Kussa on kipu? kussa murhe? kussa tora? kussa valitus? kenellä haavat ilman syytä? kenellä punaiset silmät? 23:28 Cusa on kipu? cusa on murhe? cusa on tora? cusa on walitus? cusa owat haawat ilman syytä? cusa owat punaiset silmät?
23:30 Niillä, jotka viinin ääressä viipyvät, jotka tulevat makujuomaa maistelemaan. 23:30 Siinä, kussa viinan tykönä viivytään, ja tullaan tyhjentämään, mitä sisälle pantu on. 23:29 Nimittäin/ cusa mielelläns juodan/ ja pyytän tyhjätä mitä sisälle pandu on.
23:31 Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa hohtaa ja helposti valahtaa alas. 23:31 Älä katsele viinaa, vaikka se punoittaa, ja on selkiänä lasissa, ja huokiasti menee alas; 23:30 Älä cadzele wijna/ ehkä se punoitta/ ja on selkiänä clasis/ ja huokiast mene alas.
23:32 Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko. 23:32 Vaan viimeiseltä puree se niinkuin käärme, ja pistää niinkuin kyykäärme. 23:31 Waan wijmeiseldä pane hän nijncuin kärme/ ja pistä nijncuin kyykärme.
23:33 Silmäsi outoja näkevät, ja sydämesi haastelee sekavia. 23:33 Niin katsovat sinun silmäs muita vaimoja, ja sinun sydämes puhuu toimettomia asioita, 23:32 Nijn cadzowat sinun silmäs muita waimoja/ ja sinun sydämes puhu toimettomia asioita.
23:34 Sinusta on kuin makaisit keskellä merta, on kuin maston huipussa makaisit. 23:34 Ja sinä tulet niinkuin se, joka makaa keskellä merta, ja niinkuin se joka makaa ylhäällä haahden pielen päässä. 23:33 Ja sinä tulet nijncuin se joca maca keskellä merta/ ja nijncuin se joca maca ylhällä pielesä.
23:35 "Löivät minua, mutta ei koskenut minuun; pieksivät minua, mutta en tiennyt mitään. Milloinkahan herännen? Tahdonpa taas hakea tätä samaa." 23:35 Sinä sanot; he löivät minua, vaan en minä kipua tuntenut; he sysivät minua, ja en minä tiennyt. Kuin minä herään, niin tahdon minä vielä niin tehdä, ja sitä enempi etsiä. 23:34 He lyöwät minua/ ja ei se tee paha: he sysäwät minua/ mutta en minä sitä tunne.
23:35 Cosca minun pitä herämän/ wielä sitä ezimän.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31