SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu
5:1 Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni 5:1 Poikani, ota vaari viisaudestani: kallista korvas oppiini, 5:1 POican/ ota waari minun wijsaudestani/ callista corwas minun oppijni.
5:2 ottaaksesi vaarin taidollisuudesta, ja huulesi säilyttäkööt tiedon. 5:2 Ettäs pitäisit hyvän neuvon, ja sinun huules pitäis toimen. 5:2 Ettäs pidäisit hywän neuwon/ ja sinun suus tiedäis toimen.
5:3 Sillä hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi. 5:3 Sillä porton huulet ovat niin kuin mesileipä, ja hänen kitansa liukkaampi kuin öljy; 5:3 Sillä porton huulet owat nijncuin mesileiwät/ ja hänen kitans liuckambi cuin öljy.
5:4 Mutta lopulta hän on karvas kuin koiruoho, terävä kuin kaksiteräinen miekka. 5:4 Mutta viimeiseltä karvas kuin koiruoho, ja terävä kuin kaksiteräinen miekka. 5:4 Mutta wijmeiseldä carwas cuin Coiruoho/ ja teräwä nijncuin caxiteräinen miecka.
5:5 Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa. 5:5 Hänen jalkansa menevät alas kuolemaan, ja hänen askeleensa joutuvat helvettiin. 5:5 Hänen jalcans juoxewat alas cuolemaan/ ja hänen askelens joutuwat helwettijn.
5:6 Ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamattaan. 5:6 Ei hän käy kohdastansa elämän tielle: huikentelevaiset ovat hänen astumisensa, niin ettei hän tiedä, kuhunka hän menee. 5:6 Ei hän käy cohdastans elämän tiellä/ huikendelewaiset owat hänen astumisens/ nijn ettei hän tiedä cunga hän mene.
5:7 Niinpä, lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista. 5:7 Niin kuulkaat nyt minua, lapseni, ja älkäät poiketko minun puheistani. 5:7 Nijn cuulcat nyt minua minun lapseni/ ja älkät poiketco minun puheistani.
5:8 Pidä tiesi kaukana tuollaisesta äläkä lähesty hänen majansa ovea, 5:8 Olkoon sinun ties kaukana hänestä, ja älä lähesty hänen hänen huoneensa ovea, 5:8 Olcon sinun ties taambana hänestä/ ja älä lähesty hänen huonens owe.
5:9 ettet antaisi muille kunniaasi etkä vuosiasi armottomalle, 5:9 Ettes antaisi kunniaas muukalaisille, ja vuosias julmille; 5:9 Ettes andais cunniatas muucalaisille/ ja wuosias julmille.
5:10 ettei sinun tavarasi ravitsisi vieraita, sinun vaivannäkösi joutuisi toisen taloon 5:10 Ettei muukalaiset ravittaisi sinun varastas, ja sinun työs olis toisen huoneessa, 5:10 Ettei muucalaiset rawitais sinun warastas/ ja sinun työs olis toisen huonesa.
5:11 ja ettet lopulta päätyisi huokailemaan ruumiisi ja lihasi riutuessa 5:11 Ja sinä viimein huokaisit, koska elämäs ja hyvyytes tuhlannut olet, 5:11 Ja sinä tästälähin huocaisit/ coscas elämäs ja hywydes tuhlannut olet/ ja sanoisit:
5:12 ja sanomaan: "Miksi minä kuritusta vihasin ja sydämeni halveksui nuhdetta? 5:12 Ja sanoisit: voi! kuinka minä olen vihannut hyvää neuvoa, ja sydämeni on hyljännyt kurituksen! 5:12 Woi/ cuinga minä olen wihannut curitusta/ ja minun sydämen on hyljännyt rangaistuxen?
5:13 Miksi en kuullut neuvojaini ääntä, kallistanut korvaani opettajilleni? 5:13 Ja en kuullut opettajani ääntä, enkä kallistanut korvaani opettajaini puoleen! 5:13 Ja en ole cuullut opettajani ändä/ engä callistanut corwani opettajani puoleen.
5:14 Olin joutua kokonaan turmion omaksi keskellä seurakunnan ja kansankokouksen." 5:14 Minä olen lähes kaikkeen pahuuteen joutunut, kaiken kansan ja seurakunnan keskellä. 5:14 Minä olen caickeen onnettomuteen pikimmäldäns joutunut/ caickein ihmisten ja Canssain seas.
5:15 Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee. 5:15 Juo vettä kaivostas, ja mitä lähteestäs vuotaa. 5:15 JUo wettä caiwostas/ ja mitä lähtestäs wuota.
5:16 Vuotaisivatko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiojasi! 5:16 Anna luontolähtees vuotaa ulos, ja vesiojas kujille. 5:16 Anna luondolähtes wuota/ ja vesiojas cujille.
5:17 Olkoot ne sinun omasi yksin, älkööt vierasten sinun ohessasi. 5:17 Mutta pidä ne yksinäs, ja ei yksikään muukalainen sinun kanssas. 5:17 Mutta pidä ne yxinäs/ ja ei yxikän muucalainen sinun cansas.
5:18 Olkoon sinun lähteesi siunattu, ja iloitse nuoruutesi vaimosta. 5:18 Sinun kaivos olkoon siunattu, ja iloitse nuoruutes vaimosta. 5:18 SInun caiwos olcon siunattu/ ja iloidze sinun nuorudes waimosta/
5:19 Armas peura, suloinen vuorikauris - hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen rakkaudestaan. 5:19 Se on suloinen niinkuin naaras hirvi, ja otollinen niinkuin metsävuohi: hänen rakkautensa sinua aina ravitkoon; ja iloita itseäs aina hänen rakkaudestansa. se on suloinen nijncuin naaras hirwi/ ja otollinen nijncuin medzäwuohi.
5:19 Hänen rackaudens sinua aina rawitcon/ ja iloita sinuas aina hänen rackaudestans.
5:20 Miksi, poikani, hurmautuisit irstaaseen naiseen ja syleilisit vieraan vaimon povea? 5:20 Poikani, miksis annat muukalaisen sinuas pettää, ja halajat vierasta syliä? 5:20 Poican/ mixis annat muucalaisten sinuas pettä/ ja halajat toista?
5:21 Sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet, ja hän tutkii kaikki hänen polkunsa. 5:21 Sillä \Herran\ edessä ovat kaikkien ihmisten tiet, ja hän tutkii kaikki heidän askeleensa. 5:21 Sillä HERran edes owat caickein ihmisten tiet/ ja hän cadzele caicki heidän askelens.
5:22 Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin. 5:22 Jumalattoman vääryys käsittää hänen, ja hänen syntinsä paulat ottavat hänet kiinni. 5:22 Jumalattoman wäärys käsittä hänen/ ja hänen syndins paulat ottawat hänen kijnni.
5:23 Kurittomuuteensa hän kuolee ja suistuu harhaan suuressa hulluudessaan. 5:23 Hänen pitää kuoleman, ettei hän antanut opettaa itsiänsä, ja suuressa tyhmyydessänsä tulee hän petetyksi. 5:23 Hänen pitä cuoleman/ ettei hän andanut opetta idzens/ ja hänen suuren tyhmydens tähdän tule hän petetyxi.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31