SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
7 LUKU 7 LUKU VII.  Lucu
7:1 Poikani, noudata minun sanojani ja kätke mieleesi minun käskyni. 7:1 Poikani! kätke minun sanani, ja pidä tykönäs minun käskyni. 7:1 POican/ kätke minun sanani/ ja pidä tykönäs minun käskyni.
7:2 Noudata minun käskyjäni, niin saat elää, säilytä opetukseni kuin silmäteräsi. 7:2 Ota vaari minun käskyistäni, niin sinä elää saat, ja minun laistani, niinkuin silmäs terästä. 7:2 Ota waari minun opetuxestani/ nijns elä saat/ ja minun Laistani/ nijncuin silmäs terästä.
7:3 Sido ne kiinni sormiisi, kirjoita ne sydämesi tauluun. 7:3 Sido ne sormiis, kirjoita ne sydämes tauluun. 7:3 Sido ne sinun sormijs/ kirjoita ne sinun sydämes tauluun.
7:4 Sano viisaudelle: "Sinä olet sisareni", kutsu ymmärrystä sukulaiseksi, 7:4 Sano viisaudelle: sinä olet sisareni, ja kutsu toimi ystäväkses, 7:4 Sano wijsaudelle: sinä olet minun sisaren: ja cudzu toimi ystäwäxes.
7:5 että varjeltuisit irstaalta naiselta, vieraalta vaimolta, joka sanoillansa liehakoitsee. 7:5 Että hän sinua varjelis muukalaisesta vaimosta, ja vieraasta, jonka sanat sileät ovat. 7:5 Että hän sinua warjelis muucalaiselda waimolda/ ja toiselda/ jonga sanat siliät owat.
7:6 Sillä minä katselin taloni ikkunasta ristikon läpi, 7:6 Sillä minä kurkistelin huoneeni akkunasta läpi häkin. 7:6 Sillä minä curkistelin huoneni ackunasta läpi häkin.
7:7 ja minä näin yksinkertaisten joukossa, havaitsin poikain seassa nuorukaisen, joka oli mieltä vailla. 7:7 Ja näin tyhmän nuorukaisen taitamattomain seassa, ja äkkäsin hänen poikain joukossa; 7:7 Ja näin tyhmän nuorucaisen taitamattomain seas/ ja äckäisin hänen lasten joucosa.
7:8 Hän kulki katua erään naisen kulmaukseen ja asteli hänen majaansa päin 7:8 Joka käveli kaduilla hänen nurkkainsa taitse, ja asteli sitä tietä, joka meni hänen huoneeseensa. 7:8 Joca käweli catuilla nurckain taidze/ ja asteli sitä tietä/ joca meni hänen huoneseens.
7:9 päivän illaksi hämärtyessä, yön aikana, pimeässä. 7:9 Hämärissä, kuin päivä ehtoolla oli, ja jo yö ja pimiä tuli: 7:9 Pimeis/ cosca päiwä ehtolla oli/ ja jo sydänyö oli.
7:10 Ja katso, nainen tulee häntä vastaan, porton puvussa, kavala sydämeltä. 7:10 Ja katso, häntä kohtasi vaimo porton vaatteilla, kavala, 7:10 Ja cadzo/ händä cohtais waimo/ porton waatteilla.
7:11 Hän on levoton ja hillitön, eivät pysy hänen jalkansa kotona; 7:11 Tuima ja hillimätöin, jonka jalat ei pysyneet huoneessansa. 7:11 Cawala/ tuima ja hillimätöin/ jonga jalat ei pysynet hänen huonesans.
7:12 milloin hän on kadulla, milloin toreilla, ja väijyy joka kulmassa. 7:12 Nyt on hän ulkona, nyt kaduilla, ja väijyy joka nurkassa. 7:12 Nyt on hän ulcona/ nyt catuilla/ ja wäijy joca nurcas.
7:13 Hän tarttui nuorukaiseen, suuteli häntä ja julkeasti katsoen sanoi hänelle: 7:13 Hän otti hänen kiinni, ja suuta antoi hänen ja sanoi häpeemättä: 7:13 Hän otti hänen kijnni/ ja suuta andoi hänelle/ ja sanoi häpemätä:
7:14 "Minun oli uhrattava yhteysuhri, tänä päivänä olen täyttänyt lupaukseni. 7:14 Minä olen tehnyt kiitosuhrin, ja olen tätäpänä täyttänyt lupaukseni: 7:14 Minä olen tänäpän tehnyt kijtosuhrin/ ja täyttänyt lupauxeni.
7:15 Sentähden läksin ulos sinua vastaan, etsiäkseni sinua, ja olen sinut löytänyt. 7:15 Sentähden olen minä tullut sinua vastaan, varhain sinua etsimään, ja olen nyt sinut löytänyt. 7:15 Ja olen tullut sinua wastan/ warahin sinua edzimän/ ja olen nyt sinun löytänyt.
7:16 Olen leposijalleni peitteitä levittänyt, kirjavaa Egyptin liinavaatetta. 7:16 Minä olen koreasti valmistanut vuoteeni Egyptin kirjavalla vaatteella, 7:16 Minä olen corjast walmistanut wuoteni/ Egyptin kirjawalla waattella.
7:17 Vuoteeseeni olen pirskoitellut mirhaa, aloeta ja kanelia. 7:17 Ja olen hyvänhajuiseksi tehnyt kammioni mirhamilla, aloella ja kanelilla. 7:17 Ja olen hywän hajuisexi tehnyt minun cammioni/ Mirrhamilla/ Aloella ja Canelillä.
7:18 Tule, nauttikaamme lemmestä aamuun asti, riemuitkaamme rakkaudesta. 7:18 Tule, harjoittakaamme kyllin hekumaa aamuun asti, ja huvitelkaamme meitämme keskenämme rakkaudella. 7:18 Tule/ eläkäm hecumallisest/ ja halatcam haman amun asti:
7:19 Sillä mieheni ei ole kotona, hän meni matkalle kauas. 7:19 Sillä mies ei ole kotona: hän on pitkälle matkalle mennyt. 7:19 Sillä ei mies ole cotona.
7:20 Hän on pitkälle matcalle mennyt/
7:20 Rahakukkaron hän otti mukaansa ja tulee kotiin vasta täydenkuun päiväksi." 7:20 Hän on ottanut rahasäkin myötänsä, ja tulee kotia äsken määrätyllä päivällä. hän on ottanut rahasäkin myötäns/ ja tule cotia äsken määrätyllä päiwällä.
7:21 Hän taivutti hänet paljolla houkuttelullaan, vietteli liukkailla huulillansa: 7:21 Ja niin hän houkutteli monella sanalla, ja vaati häntä makialla puheella. 7:21 Ja nijn händä haucutteli monella sanalla/ ja waati händä makialla puhella.
7:22 äkkiä hän lähti hänen jälkeensä, niinkuin härkä menee teuraaksi, niinkuin hullu jalkaraudoissa kuritettavaksi, 7:22 Hän meni hänen kanssansa nopiasti, niinkuin teurastettava härkä, ja niinkuin jalkapuuhun, jolla tyhmät rangoitaan. 7:22 Hän meni hänen cansans nopiast/ nijncuin teurastettawa härkä/ ja nijncuin jalcapuuhun/ jolla tyhmät rangoitan.
7:23 niinkuin lintu kiiruhtaa paulaan; eikä tiennyt, että oli henkeänsä kaupalla, kunnes nuoli lävisti hänen maksansa. 7:23 Siihenasti kuin hän nuolilla ampuu hänen maksansa lävitse: ja niinkuin lintu itsensä kiiruhtaa paulaan, ja ei tiedä sitä hengellensä vaaralliseksi. 7:23 Sijhenasti cuin hän nuolilla ambu hänen maxans läpidzen. Ja nijncuin lindu idzens kijrutta paulaan/ ja ei tiedä sitä hänen hengellens waarallisexi.
7:24 Sentähden, poikani, kuulkaa minua, kuunnelkaa minun suuni sanoja. 7:24 Niin kuulkaat siis minua, minun lapseni, ja ottakaat vaari minun suuni sanoista. 7:24 Nijn cuulcat sijs minua minun lapseni/ ja ottacat waari minun suuni sanoista.
7:25 Älköön poiketko sydämesi tuon naisen teille, älä eksy hänen poluillensa. 7:25 Älköön sydämes poiketko hänen tiellensä: älä salli sinuas vietellä hänen retkillensä. 7:25 Älkön sinun sydämes poiketco hänen tiellens/ älä salli sinuas wietellä hänen retkillens.
7:26 Sillä paljon on surmattuja, hänen kaatamiaan, lukuisasti niitä, jotka hän on kaikki tappanut. 7:26 Sillä hän on monta haavoittanut ja langettanut, ja kaikkinaiset voimalliset ovat häneltä tapetut. 7:26 Sillä hän on monda haawoittanut ja langettanut/ ja caickinaiset woimalliset owat häneldä tapetut.
7:27 Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas kuoleman kammioihin. 7:27 Hänen huoneensa ovat helvetin tiet, jotka menevät alas kuoleman kammioihin. 7:27 Hänen huonens owat helwetin tiet/ joca mene alas cuoleman cammioon.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31