SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
25 LUKU 25 LUKU XXV.  Lucu
25:1 Nämäkin ovat Salomon sananlaskuja, Hiskian, Juudan kuninkaan, miesten kokoamia. 25:1 Nämät ovat myös Salomon sananlaskut, jotka Hiskian ja Juudan kuninkaan miehet ovat tähän panneet tykö. 25:1 NÄmät owat myös Salomon sananlascut/ jotca Hiskian Judan Cuningan miehet owat tähän pannet tygö.
25:2 Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia. 25:2 Se on Jumalan kunnia, salata asiaa; mutta kuninkaan kunnia, tutkia asiaa. 25:2 Se on Jumalan cunnia/ salata asiata: mutta Cuningan cunnia/ tutkia asiata.
25:3 Taivaan korkeus ja maan syvyys ja kuningasten sydän on tutkimaton. 25:3 Taivas on korkia ja maa syvä, ja kuninkaan sydän on tutkimatoin. 25:3 Taiwas on corkia ja maa sywä/ waan Cuningan sydän on tutkimatoin.
25:4 Kun hopeasta poistetaan kuona, kuontuu kultasepältä astia. 25:4 Raiska otetaan hopiasta pois, niin siitä tulee puhdas astia. 25:4 Raisca otetan pois/ nijn sijtä tule puhdas astia.
25:5 Kun jumalaton poistetaan kuninkaan luota, vahvistuu hänen valtaistuimensa vanhurskaudessa. 25:5 Jos jumalatoin otetaan pois kuninkaan kasvoin edestä, niin hänen istuimensa vanhurskaudella vahvistetaan. 25:5 Jos jumalatoin meno otetan Cuningalda pois/ nijn hänen istumens wanhurscaudella wahwistetan.
25:6 Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle. 25:6 Älä koreile kuninkaan nähden, ja älä astu suurten sialle. 25:6 Älä coreile Cuningan nähden/ ja älä astu suurten sialle.
25:7 Sillä parempi on, jos sinulle sanotaan: "Käy tänne ylös", kuin että sinut alennetaan ylhäisen edessä, jonka silmäsi olivat nähneet. 25:7 Sillä se on sinulle parempi, koska sinulle sanotaan: astu tänne ylemmä! kuin ettäs ruhtinaan edessä alennettaisiin, jota sinun silmäs näkisivät. 25:7 Sillä se on sinulle parembi/ cosca sinulle sanotan: mene ylemmä/ cuins Förstin edes aletaisin/ jota sinun silmäs näkisit.
25:8 Älä ole kärkäs käräjöimään; muutoin sinulla ei lopulta ole, mitä tehdä, kun vastapuolesi on saattanut sinut häpeään. 25:8 Älä ole pikainen riitelemään, ettes tiedä mitäs teet, koska lähimmäiseltäs häväisty olet? 25:8 Älä ole picainen rijtelemän: sillä mitäs sijtte teet coscas lähimmäises häwäisnyt olet?
25:9 Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. 25:9 Toimita asias lähimmäises kanssa, älä ilmoita toisen salaisuutta, 25:9 Toimita asias lähimmäises cansa/ ja älä ilmoita toisen salaisutta.
25:10 Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa. 25:10 Ettei se, joka sen kuulee, sinua häpäisisi, ja ettei sinun paha sanomas lakkaa. 25:10 Ettei se joca cuule/ sinua häijyst puhuttelis/ ja ettei sinun paha sanomas palaja.
25:11 Kultaomenia hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa. 25:11 Sana, aikanansa puhuttu, on niinkuin kultainen omena hopiamaljassa. 25:11 Sana aicanans puhuttu/ on nijncuin cullainen omena hopiamaljasa.
25:12 Kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru ovat viisas neuvoja ynnä kuuleva korva. 25:12 Koska viisas rankaisee sitä, jaka häntä kuulee, se on niinkuin korvarengas, ja niinkuin kaunistus parhaasta kullasta. 25:12 Joca wijsasta rangaise/ ja hän händä cuule/ se on nijncuin cullainen corwarengas/ ja cuin cullainen caulan caunistus parhasta cullasta.
25:13 Kuin lumen viileys elonaikana on luotettava lähetti lähettäjälleen: herransa sielun hän virvoittaa. 25:13 Niinkuin lumen kylmä elonaikana, niin on uskollinen sanansaattaja sille, joka hänen lähettänyt on, ja virvoittaa herransa sielun. 25:13 Nijncuin lumen kylmä elon aicana/ nijn on uscollinen lähetyssana/ hänelle joca sen lähettänyt on: ja wirgotta hänen Herrans sielun.
25:14 Kuin pilvet ja tuuli, jotka eivät sadetta tuo, on mies, joka kerskuu lahjoilla, joita ei anna. 25:14 Joka paljon puhuu ja vähän pitää, hän on niinkuin tuuli ja pilvi ilman sadetta. 25:14 Joca paljo puhu ja wähän pitä/ hän on nijncuin tuuli ja pilwi ilman sateta.
25:15 Kärsivällisyydellä taivutetaan ruhtinas, ja leppeä kieli murskaa luut. 25:15 Kärsivällisyydellä päämies lepytetään, ja siviä kieli pehmittää kovuuden. 25:15 Kärsimisellä Försti lepytetän/ ja siwiä kieli pehmittä cowuden.
25:16 Jos hunajata löydät, syö kohtuudella, ettet kyllästyisi siihen ja sitä oksentaisi. 25:16 Jos sinä löydät hunajaa, niin syö tarpeekses, ettes ylönpalttisesti tulisi ravituksi, ja antaisi sitä ylen. 25:16 Jos sinä löydät hunajata/ nijn syö tarpexes: ettes ylönpaldisest tulis rawituxi/ ja oxennais sitä.
25:17 Astu jalallasi harvoin lähimmäisesi kotiin, ettei hän sinuun kyllästyisi ja alkaisi sinua vihata. 25:17 Anna jalkas harvoin tulla lähimmäises huoneeseen, ettei hän suuttuis sinuun, ja vihaisi sinua. 25:17 Wedä jalcas tacaperin lähimmäises huonesta/ ettei hän suuttuis ja wihastuis sinulle.
25:18 Nuija ja miekka ja terävä nuoli on mies, joka väärin todistaa lähimmäistänsä vastaan. 25:18 Joka väärää todistusta puhuu lähimmäistänsä vastaan, hän on vasara, miekka ja terävä nuoli. 25:18 Joca wäärä todistusta puhu lähimmäistäns wastan/ hän on keihäs/ miecka ja teräwä nuoli.
25:19 Kuin mureneva hammas ja horjuva jalka on uskottoman turva ahdingon päivänä. 25:19 Pilkkaajan toivo hädän aikana on niinkuin murrettu hammas, ja vilpisteleväinen jalka. 25:19 Pilckajan toiwo hädän aicana/ on nijncuin mädännyt hammas: ja wilpistelewäinen jalca.
25:20 Kuin se, joka riisuu vaatteet pakkaspäivänä, kuin etikka lipeän sekaan, on se, joka laulaa lauluja murheelliselle sydämelle. 25:20 Joka murheellisen sydämen edessä virsiä veisaa, hän on niinkuin se, joka vaatten tempaa pois talvella, ja etikka pleikun päällä. 25:20 Joca murhellisen sydämen edes wirsiä weisa/ hän on nijncuin rewäisty waate talwella/ ja eticka pleicun päällä.
25:21 Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syödä, ja jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juoda. 25:21 Jos sinun vihamiehes isoo, niin ravitse häntä leivällä: jos hän janoo, niin juota häntä vedellä; 25:21 Jos sinun wihamiehes iso/ nijn rawidze händä leiwällä: jos hän jano/ nijn juota händä wedellä.
25:22 Sillä niin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, ja Herra sen sinulle palkitsee. 25:22 Sillä sinä kokoot hiilet hänen päänsä päälle, ja \Herra\ kostaa sen sinulle. 25:22 Sillä sinä cocot hijlet hänen pääns päälle/ ja HERra costa sen sinulle.
25:23 Pohjatuuli saa aikaan sateen ja salainen kielittely vihaiset kasvot. 25:23 Pohjatuuli tuottaa sateen, ja salainen kieli saattaa kasvot vihaisiksi. 25:23 Pohjatuuli aja saten pois/ ja salainen kieli saatta caswon wihaisexi.
25:24 Parempi on asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon huonetoverina. 25:24 Parempi on istus katon kulmalla, kuin riitaisen vaimon kanssa yhdessä huoneessa. 25:24 Parembi on istua caton culmalla/ cuin rijtaisen waimon cansa suuresa huonesa.
25:25 Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. 25:25 Hyvä sanoma kaukaiselta maalta on kylmän veden kaltainen janoovaiselle sielulle. 25:25 Hywä sanoma caucaiselda maalda/ on kylmän weden caltainen janowaiselle sielulle.
25:26 Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä. 25:26 Vanhurskas, joka jumalattoman eteen lankee, on niinkuin sekoitettu kaivo ja turmeltu lähde. 25:26 Wanhurscas joca jumalattoman eteen lange/ on nijncuin secoitettu caiwo ja turmeldu lähde.
25:27 Liika hunajan syönti ei ole hyväksi, ja raskaitten asiain tutkiminen on raskasta. 25:27 Joka paljon hunajaa syö, ei se ole hyvä, ja joka työtläitä asioita tutkii, se tulee hänelle työlääksi. 25:27 Joca paljon hunajata syö/ ei se ole hywä: ja joca työläitä asioita tutki/ se tule hänelle työläxi.
25:28 Kuin kaupunki, varustukset hajalla, muuria vailla, on mies, joka ei mieltänsä hillitse. 25:28 Joka ei taida hillitä henkeänsä, hän on niinkuin hävitetty kaupunki ilman muuria. 25:28 Joca ei taida hillitä hengens/ hän on nijncuin muuritoin Caupungi.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31