SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
3 LUKU 3 LUKU III.  Lucu
3:1 Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; 3:1 Poikani, älä unohda minun lakiani, mutta sinun sydämes pitäköön käskyni. 3:1 POican/ älä unohda minun Lakiani/ mutta sinun sydämes pitäkön minun käskyni.
3:2 sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. 3:2 Sillä ne saatavat sinulle pitkän ijän, hyvät vuodet ja rauhan. 3:2 Sillä ne saattawat sinulle pitkän ijän/ hywät wuodet ja rauhan.
3:3 Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, 3:3 Armo ja totuus ei sinua pidä hylkäämän: ripusta ne kaulaas, ja kirjoita sydämes tauluun, 3:3 Armo ja totuus ei sinua pidä hyljämän/ ripusta ne caulaas/ ja kirjoita sydämes tauluun.
3:4 niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. 3:4 Niin sinä löydät armon ja hyvän toimen, Jumalan ja ihmisten edessä. 3:4 Nijns löydät armon ja hywän toimen/ Jumalan ja ihmisten edesä.
3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 3:5 Luota \Herraan\ kaikesta sydämestäs, ja älä luota ymmärryksees; 3:5 LUota idzes HERraan caikesta sydämestäs/ ja älä luota sinun ymmärryxees.
3:6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. 3:6 Mutta ajattele häntä kaikissa teissäs, niin hän sinua oikein johdattaa. 3:6 Mutta ajattele händä caikisa teisäs/ nijn hän sinua oikein johdatta.
3:7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. 3:7 Älä ole viisas mielestäs, vaan pelkää \Herraa\, ja vältä pahaa. 3:7 Älä ole wijsas mielestäs/ waan pelkä HERra/ ja wäldä paha.
3:8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. 3:8 Sillä se on navalles terveellinen, ja virvoittaa luus. 3:8 Sillä se on sinun nawalles terwellinen/ ja wirgotta sinun luus.
3:9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, 3:9 Kunnioita \Herraa\ tavarastas, ja kaikista vuoden tulos esikoisista; 3:9 Cunnioita HERra sinun tawarastas/ sinun wuoden tulos esicoisista.
3:10 niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. 3:10 Niin sinun riihes täytetään kyllyydellä, ja sinun viinakuurnas vuotaa ylitse. 3:10 Nijn sinun rijhes täytetän/ ja sinun wijnacuurnas wuota ylidze.
3:11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa; 3:11 Poikani, älä \Herran\ kuritusta hylkää, ja älä ole kärsimätön, kuin hän sinua rankaisee, 3:11 Poican/ älä HERRAN curitusta hyljä/ ja älä ole kärsimätöin cosca hän sinua rangaise.
3:12 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on. 3:12 Sillä, jota \Herra\ rakastaa, sitä hän rankaisee, ja on hänelle otollinen niinkuin poika isällensä. 3:12 Sillä jota HERra racasta sitä hän rangaise/ ja on hänelle otollinen nijncuin poica Isällens.
3:13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. 3:13 Autuas on se ihminen, joka viisauden löytää, ja se ihminen, joka ymmärryksen käsittää. 3:13 AUtuas on se ihminen joca wijsauden löytä/ ja ymmärryxen käsittä.
3:14 Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. 3:14 Sillä parempi on kaupita häntä kuin kaupita hopiaa, ja hänen hedelmänsä on parempi kuin kulta. 3:14 Sillä parembi on caupita händä cuin hopiata/ ja hänen hedelmäns on parembi cuin culda.
3:15 Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa. 3:15 Hän on kalliimpi kuin päärlyt, eikä hänen vertaansa mitään toivottaa taideta. 3:15 Hän on callimbi cuin pärly/ eikä hänen wertans mitän toiwotta taita.
3:16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. 3:16 Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä, rikkaus ja kunnia hänen vasemmallansa. 3:16 Pitkä ikä on hänen oikialla kädelläns/ rickaus ja cunnia hänen wasemallans.
3:17 Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni. 3:17 Hänen tiensä ovat iloiset, ja kaikki hänen askeleensa rauha. 3:17 Hänen tiens owat iloiset/ ja caicki hänen askelens rauha.
3:18 Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni. 3:18 Hän on elämän puu niille, jotka häneen rupeevat; ja autuaat ovat ne, jotka hänen pitävät. 3:18 Hän on elämän puu caikille jotca häneen rupewat/ ja autuat owat ne jotca hänen pitäwät.
3:19 Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut. 3:19 Sillä \Herra\ on viisaudella maan perustanut, ja taivaat toimella valmistanut. 3:19 Sillä HERra on wijsaudella maan perustanut/ ja taiwat toimella walmistanut.
3:20 Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta. 3:20 Hänen viisaudessansa ovat syvyydet eroitetut, ja pivet pisaroivat kasteen. 3:20 Hänen wijsaudesans owat sywydet eroitetut/ ja pilwet pisaroidzewat casten.
3:21 Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus, 3:21 Poikani, älä salli näitä silmistäs tulla pois, niin sinä tulet onnelliseksi ja viisaaksi. 3:21 Poican/ älä händä salli silmistäs tulla pois/ nijns tulet onnellisexi ja wijsaxi.
3:22 niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi. 3:22 Se on sinun sielus elämä; ja sinun suus on otollinen. 3:22 Se on sinun sielus elämä/ ja sinun suus on otollinen.
3:23 Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi. 3:23 Silloin sinä murheetoinna vaellat teissäs, ettet jalkaas loukkaa. 3:23 Silloin sinä murhetoinna waellat teisäs/ ettes jalcas loucka.
3:24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea. 3:24 Et sinä pelkää maata pantuas, mutta makaat; ja sinun unes on sinulle makia, 3:24 Et sinä pelkä maata panduas/ mutta macat makiasti.
3:25 Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää. 3:25 Ettei sinun tarvitse peljätä äkillistä hirmua, eikä jumalattomain hävitystä, kuin se tulee. 3:25 Ettei sinun tarwita pelkämän äkillistä hirmua/ eikä jumalattomain myrskyä cosca se tule.
3:26 Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni 3:26 Sillä \Herra\ on sinun lohdutukses; hän varjelee sinun jalkas, ettei sitä saavuteta. 3:26 Sillä HERra on sinun lohdutuxes/ hän warjele sinun jalcas/ ettei sitä saawuteta.
3:27 Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. 3:27 Älä estele tarvitsevalle hyvää tehdä, jos sinulla on varaa, ettäs sen tehdä taidat. 3:27 ÄLä estele tarwidzewalle hywä tehdä/ jos sinun kätes on Jumalalda wara saanut.
3:28 Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan", kun sinulla kuitenkin on. 3:28 Älä sano ystävälle: mene ja tule jälleen, huomenna minä sinulle annan; koska sinulla on. 3:28 Älä sano ystäwälles: mene ja tule jällens/ huomena minä sinulle annan/ jos sinulla on.
3:29 Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu. 3:29 Älä pyydä sinun ystäväs vahinkoa, joka hyvässä toivossa asuu sinun tykönäs. 3:29 Älä pyydä sinun ystäwäs wahingota/ joca hywäs toiwos asu sinun tykönäs.
3:30 Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt. 3:30 Älä kenenkään kanssa toru ilman syytä, jos hän ei mitään pahaa sinulle tehnyt ole. 3:30 Älä kenengän cansa toru ilman syytä/ jos ei hän mitän paha sinulle tehnyt ole.
3:31 Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse; 3:31 Älä kiivoittele väärää miestä, älä noudata hänen retkiänsä. 3:31 Älä kijwoittele wäärä miestä/ ja älä noudata hänen retkiäns.
3:32 sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava. 3:32 Sillä pahanilkiset ovat \Herralle\ kauhistus; mutta hänen salaisuutensa on hurskasten tykönä. 3:32 Sillä HERra cauhistu sitä joca wilpistele/ ja hänen salaisudens on siweitten tykönä.
3:33 Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa. 3:33 Jumalattoman huoneessa on \Herran\ kirous; mutta vanhurskaan maja siunataan. 3:33 Jumalattoman huones on HERran kirous/ mutta wanhurscan huone siunatan.
3:34 Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon. 3:34 Hän pilkkaa pilkkaajia; mutta nöyrille hän antaa armon. 3:34 Hän pilcka pilckaita/ mutta radollisille hän anda armon.
3:35 Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä. 3:35 Viisaat kunnian perivät, mutta tyhmät häpiän saavat. 3:35 Wijsat cunnian periwät/ mutta tyhmät häpiän saawat.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31