SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
2 LUKU 2 LUKU II.  Lucu
2:1 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, 2:1 Poikani, jos otat minun puheeni, ja käskyni kätket; 2:1 POican/ jos sinä otat minun puheni/ ja minun käskyni kätket.
2:2 niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon - 2:2 Niin anna korvas kuulla viisautta, ja taivuta sydämes ymmärrykseen. 2:2 Nijn anna corwas cuulla wijsautta/ ja taita sydämes ymmärryxeen.
2:3 niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, 2:3 Sillä jos ymmärrystä ahkerasti halajat, ja rukoilet taitoa; 2:3 Sillä jos sinä sitä ahkerast halajat ja rucoilet.
2:4 jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, 2:4 Jos sitä etsit niinkuin hopiaa, ja pyörit sen perään niinkuin tavaran; 2:4 Jos sinä sitä edzit nijncuin hopiata/ ja pyörit sen perän nijncuin tawaran.
2:5 silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. 2:5 Niin sinä ymmärrät \Herran\ pelvon, ja Herran tunnon löydät. 2:5 Nijn sinä ymmärrät HERran pelgon/ ja HERran tunnon löydät.
2:6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. 2:6 Sillä \Herra\ antaa viisauden, ja hänen suustansa tulee taito ja ymmärrys. 2:6 Sillä HERra anda wijsauden/ ja hänen suustans tule taito ja ymmärrys.
2:7 Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, 2:7 Hän antaa toimellisten hyvin käydä, ja suojelee niitä, jotka viattomasti vaeltavat, 2:7 Hän anda toimellisten hywin käydä/ ja suojele siwiät.
2:8 niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. 2:8 Varjelee hurskaat, ja holhoo pyhäinsä retket. 2:8 Warjele hurscat/ ja holho pyhäins retket.
2:9 Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien kaiken; 2:9 Silloin sinä ymmärrät vanhurskauden ja tuomion, oikeuden ja kaiken hyvän tien. 2:9 Silloin sinä ymmärrät wanhurscauden ja duomion/ oikeuden ja caiken hywän tien.
2:10 sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi, 2:10 Jos viisaus sydämees tulee, ja taito on sinulle kelvollinen, 2:10 JOs wijsaus sinun sydämees tule/ nijn että se on sinulle kelwollinen.
2:11 taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut. 2:11 Niin hyvä neuvo sinua varjelee, ja ymmärrys kätkee sinun, 2:11 Nijn hywä neuwo sinun warjele/ ja ymmärrys kätke sinun.
2:12 Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu; 2:12 Tempaamaan sinun pois pahalta tieltä, ja niiden seurasta, jotka toimettomia puhuvat, 2:12 Ettes pahalle tielle joudu/ eli nijden secaan/ jotca toimettomi puhuwat.
2:13 niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä; 2:13 Ja hylkäävät oikian tien, ja vaeltavat pimeitä retkiä; 2:13 Ja hyljäwät oikian tien/ ja waeldawat pimeitä retkiä.
2:14 niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, 2:14 Jotka iloitsevat pahoista töistänsä, ja riemuitsevat pahoista menoistansa; 2:14 Jotca iloidzewat heidän pahoista töistäns/ ja riemuidzewat pahoisa menoisans.
2:15 joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. - 2:15 Joiden tiet ovat vastahakoiset, ja retket väärät ja häpiälliset: 2:15 Joiden tiet owat wastahacoiset/ ja retket wäärät ja häpiälliset.
2:16 Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee, 2:16 Ettet sinä ryhtyisi vieraaseen vaimoon, joka ei sinun ole, joka suloisilla sanoilla puhuttelee, 2:16 Ettet sinä ryhtyis toiseen waimoon joca ei sinun ole/ joca suloisilla sanoilla puhuttele.
2:17 joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton. 2:17 Ja hylkää nuoruutensa johdattajan, ja unohtaa Jumalansa liiton. 2:17 Ja hyljä hänen nuorudens johdattajan/ ja unhotta Jumalans lijton.
2:18 Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa, hänen tiensä haamuja kohden. 2:18 Sillä hänen huoneensa kallistuu kuolemaan, ja hänen askeleensa kadotettuin tykö. 2:18 Sillä hänen huonens cuolemaan callistu/ ja hänen askelens cadotettuin tygö.
2:19 Ei palaja kenkään, joka hänen luoksensa menee, eikä saavu elämän poluille. 2:19 Jokainen joka menee hänen tykönsä, ei palaja, eikä elämän tielle joudu; 2:19 Jocainen cuin mene hänen tygöns/ ei palaja/ eikä elämän tielle joudu.
2:20 Niin sinä vaellat hyvien tietä ja noudatat vanhurskasten polkuja. 2:20 Ettäs vaeltasit hyvää tietä, ja pitäisit hurskasten tiet. 2:20 Ettäs waellaisit hywä tietä/ ja olisit oikialla retkellä.
2:21 Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle; 2:21 Sillä vanhurskaat asuvat maassa, ja vakaat siinä pysyvät; 2:21 Sillä wanhurscat asuwat maasa/ ja siwiät sijnä owat.
2:22 mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois. 2:22 Mutta jumalattomat hukutetaan maasta, ja ylönkatsojat siitä teloitetaan. 2:22 Mutta jumalattomat hucutetan maasta/ ja ylöncadzojat sijtä teloitetan.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31