SANANLASKUT

SANANLASKUT

Salomon  Kirjain  Esipuhe

1938 1776 1642
     
31 LUKU 31 LUKU XXXI.  Lucu
31:1 Lemuelin, Massan kuninkaan, sanat, joilla hänen äitinsä kasvatti häntä. 31:1 Kuningas Lemuelin sanat: oppi, jonka hänen äitinsä hänelle opetti: 31:1 NÄmät owat Cuningas Lamuelin sanat:
31:2 Se oppi jonga hänen äitins hänelle opetti:
31:2 Mitä, poikani; mitä, kohtuni poika; mitä, lupausteni poika? 31:2 Ah minun poikani, ah minun kohtuni poika, ah minun toivottu poikani! Ah minun walittun/ ah minun cohtuni hedelmä/ ah minun toiwottu poican.
31:3 Älä anna voimaasi naisille, vaellustasi kuningasten turmelijatarten valtaan. 31:3 Älä anna vaimon saada tavaraas, ja älä käy niillä retkillä, joissa kuninkaat turmeltuvat. 31:3 Älä anna waimoin saada tawaratas: ja älä käy nijllä retkillä/ joisa Cuningat idzens turmelewat.
31:4 Ei sovi kuningasten, Lemuel, ei sovi kuningasten viiniä juoda eikä ruhtinasten kysellä: "Missä väkijuomaa?" 31:4 Ei kuningasten, o Lemuel, ei sovi kuningasten viinaa juoda, eli ruhtinasten väkeviä juotavia, 31:4 Älä Cuningalle/ O Lamuel/ älä anna Cuningalle wijna juoda: eli Ruhtinalle wäkewiä juotawita.
31:5 Muutoin hän juodessaan unhottaa, mitä säädetty on, ja vääntelee kaikkien kurjuuden lasten oikeuden. 31:5 Ettei he joisi, ja oikeutta unohtaisi, ja vääntelisi köyhäin asiaa. 31:5 Ettei he jois/ ja oikeutta unhodais/ ja hyljäis waiwaisten asioita.
31:6 Antakaa väkevää juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisille. 31:6 Antakaat väkeviä juotavia niille, jotka hukkumallnsa ovat, ja viinaa murheellisille sieluille, 31:6 Anna wäkewitä juotawita nijlle jotca hucattaman pitä/ ja wijna murhellisille sieluille.
31:7 Sellainen juokoon ja unhottakoon köyhyytensä älköönkä enää vaivaansa muistelko. 31:7 Että he joisivat, ja unohtaisivat ahdistuksensa, ja ei enää johdattaisi mieleensä viheliäisyyttänsä. 31:7 Että he joisit ja unhotaisit ahdistuxens: ja ei enä johdatais mieleens wiheljäisyttäns.
31:8 Avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville. 31:8 Avaa suus mykän edessä, ja auta hyljättyin asiaa. 31:8 Awa suus mykän edesä/ ja auta hyljättyin asioita.
31:9 Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus. 31:9 Avaa suus, ja tuomitse oikein, ja pelasta vaivainen ja köyhä. 31:9 Awa suus ja duomidze oikein: ja pelasta waiwainen ja köyhä.
31:10 Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. 31:10 Joka toimellisen vaimon löytää, se on kalliimpi kuin kaikkein kallimmat päärlyt: 31:10 Jolle toimellinen waimo edescadzottu on/ hän on callimbi cuin caickein callin pärly.
31:11 Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puutu. 31:11 Hänen miehensä sydän uskaltaa häneen: hänen elatuksensa ei puutu häneltä. 31:11 Hänen miehens sydän uscalda luotta häneen: hänen elatuxens ei puutu häneldä.
31:12 Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. 31:12 Hän tekee hänelle hyvää ja ei pahaa kaikkena elinaikanansa. 31:12 Hän teke hywä ja ei paha/ caickena elinaicanans.
31:13 Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee. 31:13 Hän harjoittaa itsensä villoissa ja pellavissa, ja tekee mielellänsä työtä käsillänsä. 31:13 Hän harjoitta idzens willois ja pellawis/ ja teke mielelläns työtä käsilläns.
31:14 Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa. 31:14 Hän on niinkuin kauppamiehen haaksi, joka elatuksensa tuo kaukaa. 31:14 Hän on nijncuin cauppamiehen haaxi/ joca elatuxens tuo cauca.
31:15 Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa. 31:15 Hän nousee yöllä, ja antaa perheellensä ruokaa, ja piioillensa heidän osansa. 31:15 Hän nouse yöllä ja anda perhens ruoca/ ja pijcoillens heidän osans.
31:16 Hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä. 31:16 Hän pyytää peltoa ja saa sen, ja istutaa viinapuita kättensä hedelmästä. 31:16 Hän pyytä peldo ja osta sen/ ja istutta wijnapuita kättens hedelmästä.
31:17 Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa. 31:17 Hän vyöttää kupeensa väkevydellä, ja vahvistaa käsivartensa. 31:17 Hän wyöttä cupens/ ja wahwista käsiwartens.
31:18 Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä. 31:18 Hän näkee askareensa hyödylliseksi: hänen kynttiläänsä ei sammuteta yöllä. 31:18 Hän näke ascarans hyödyllisexi/ hänen kynttiläns ei sammuteta yöllä.
31:19 Hän ojentaa kätensä kehrävarteen ja käyttelee värttinää kämmenissään. 31:19 Hän ojentaa kätensä rukkiin, ja tarttuu sormillansa kehrävarteen. 31:19 Hän ojenda kätens ruckijn/ ja tarttu sormillans kehrawarteen.
31:20 Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. 31:20 Hän kohottaa kätensä köyhille, ja ojentaa kätensä tarvitseville. 31:20 Hän cocotta kätens köyhille/ ja ojenda kätens tarwidzewille.
31:21 Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan. 31:21 Ei hän pelkää lunta huoneessansa; sillä kaikella hänen perheellänsä ovat kaksinkertaiset vaatteet. 31:21 Ei hän pelkä lunda huonesans: sillä caikella hänen perhelläns owat caxikertaiset waattet.
31:22 Hän valmistaa itsellensä peitteitä; hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa. 31:22 Hän tekee itsellensä makausvaatteita: valkia kallis liina ja purppura ovat hänen pukunsa. 31:22 Hän teke idzellens sängywaatteita/ walkia Silcki ja Purpura owat hänen waattens.
31:23 Hänen miehensä on tunnettu porteissa, maanvanhinten seassa istuessansa. 31:23 Hänen miehensä on tuttu porteissa, istuissansa maan vanhimpain tykönä. 31:23 Hänen miehens on ylistetty portisa/ istuisans maan wanhemmitten tykönä.
31:24 Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa. 31:24 Hän tekee kallista liinaa ja myy sitä, ja antaa vyön kauppaajalle. 31:24 Hän teke hamen ja myy sen/ ja anda wyön cauppajalle.
31:25 Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu, ja hän nauraa tulevalle päivälle. 31:25 Väkevyys ja kunnia on hänen pukunsa, ja hän nauraa seuraavaiselle ajalle. 31:25 Hänen caunistuxens on/ että hän on puhdas ja ahkera/ ja wijmein hän naura.
31:26 Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus. 31:26 Hän avaa suunsa viisaudessa, ja hänen kielensä on suloinen oppi. 31:26 Hän awa suuns wijsaudes/ ja hänen kielesäns on otollinen oppi.
31:27 Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö. 31:27 Hän katselee kurkistellen, kuinka hänen huoneessansa kaikki asiat ovat, ja ei syö laiskuudessa leipäänsä. 31:27 Hän cadzele curkistellen/ cuinga hänen huonesans caicki asiat owat: ja ei syö laiscudes leipäns.
31:28 Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä: 31:28 Hänen poikansa tulevat ja ylistävät häntä autuaaksi: hänen miehensä kiittää häntä sanoen: 31:28 Hänen poicans tulewat ja ylistäwät händä autuaxi: hänen miehens kijttä händä.
31:29 "Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä." 31:29 Moni tytär käyttää itsensä kauniisti; mutta sinä käyt ylitse heidän kaikkein. 31:29 Moni tytär käyttä idzens caunist/ mutta sinä woitat caicki.
31:30 Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää! 31:30 Otollinen olla on petollisuus, ihana olla on turha; vaan vaimo, joka \Herraa\ pelkää, ylistetään. 31:30 Otollinen ja ihana olla/ on turha: waan waimo/ joca HERRA pelkä/ ylistetän.
31:31 Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt. 31:31 Antakaat hänelle kättensä hedelmästä, ja hänen kättensä työt kiittäkään häntä porteissa. 31:31 Händä ylistetän kättens hedelmäst/ ja hänen kätens työt kijttäwät händä portisa.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31