Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

VI Lucu.

 

6:1 MIteste me sis tehe' sanoma? Pitekö meide' wiele Synnise olema'/ senpäle ette se Armo site wekeuembi olis?
Mitäst me siis tähän sanomme? Pitääkö meidän wielä synnissä oleman/ sen päälle että se armo sitä wäkewämpi olisi?
6:2 Pois se. Quingasta meiden wiele pideis Synnis elemen/ iosta me poiskoolleet olema?
Pois se. Kuinkaste meidän wielä pitäis synnis elämän/ josta me poiskuolleet olemme?
6:3 Eikö te tiedhä Rackat Weliet/ Ette caiki iotca castetut olema Christusesa Iesusesa/ me olema Castetut * henen Colemahansa?
Eikö te tiedä rakkaat weljet/ Että kaikki jotka kastetut olemme Kristuksessa Jesuksessa/ me olemme kastetut hänen kuolemahansa?
6:4 Nin me olema sis henen cansans haudhatut casten cautta colemahan/ Senpäle/ ette ninquin Christus ombi coolluista ylesheretetty Isen Cunnian cautta/ Nin mös meiden pite waeldaman/ ydhes wdhesa Elemese.
Niin me olemme siis hänen kanssansa haudatut kasteen kautta kuolemahan/ Senpäälle/ että niinkuin Kristus ompi kuolleista ylös herätetty Isän kunnian kautta/ Niin myös meidän pitää waeltaman/ yhdessä uudessa elämässä.
6:5 Sille ios me ynne henen cansans kijnijstutetut olema ydhen caltaiseen Colemahan/ Nin me mös tulema Ylesnousemisesa ydhen caltaisexi/
Sillä jos me ynnä hänen kanssansa kiinni-istutetut olemme yhden kaltaiseen kuolemahan/ Niin me myös tulemme ylösnousemisessa yhden kaltaiseksi/
6:6 Tieten/ ette meiden Wanha Inhiminen on henen cansans ristinnaulittu/ Senpäle/ ette se Syndinen Rumis pite turmeldaman/ ettei me testedes pidhe syndi palueleman.
Tietäen/ että meidän wanha ihminen on hänen kanssansa ristiinnaulittu/ Sen päälle/ että se syntinen ruumis pitää turmeltaman/ ettei me tästedes pidä syntiä palweleman.
6:7 Sille ette se quin Coollut on/ hen ombi synniste wanhurskautettu.
Sillä että se kuin kuollut on/ hän ompi synnistä wanhurskautettu.
6:8 Mutta ios me coolleet olema Christusen cansa/ nin me Uskoma/ ette meiden mös pite elemen henen cansansa/
Mutta jos me kuolleet olemme Kristuksen kanssa/ niin me uskomme/ että meidän pitää elämän hänen kanssansa/
6:9 Ja tiedheme/ ette Christus ioca nijste Coolleista ylesheretetty on/ ei hen sillen coole/ ei se Colema saa testedes hene' ylitzens walta.
Ja tiedämme/ etta Kristus joka niistä kuolleista ylösherätetty on/ ei hän silleen kuole/ ei se kuolema saa tästedes hänen ylitsensä waltaa.
6:10 Sille se quin he' coollut on/ sen he' syndijn cooli wihdhoin/ waa' se quin hen elepi/ sen hen Jumalan elepi.
Sillä se kuin hän kuollut on/ sen hän syntiin kuoli wihdoin/ waan se kuin hän elääpi/ sen hän Jumalan elääpi.
6:11 Nin mös te/ sixi te teidhen itzenne pitekä/ ette te oletta Syndihin coolleet/ mutta elette Jumalaan Christusen Iesusen meiden HERRAN cautta.
Niin myös te/ siksi te teidän itsenne pitäkää/ että te olette syntihin kuolleet/ mutta elätte Jumalaan Kristuksen Jesuksen meidän HERRAN kautta.
6:12 Nin elkete nyt laskeco Syndi wallitzeman teiden coleuaisesa Rumisanna/ nin ette te hende cwletta henen Himoinsa ielkeen.
Niin älkää te nyt laskeko syntiä wallitseman teidän kuolewaisessa ruumiissanne/ niin että te häntä kuulette hänen himoinsa jälkeen.
6:13 Ja elkete andaco teiden Jesenitenna Synnin Odhaxi wärytehen/ Mutta andaca itze teiten Jumalalle ninquin ne/ iotca Colluista ouat wirghonneet/ ia teiden Jesenet/ Jumalalle wa'hurskaudhe' Odhaxi.
Ja älkäätte antako teidän jäseniänne synnin otaksi wääryytehen/ Mutta antakaa itse teitän Jumalalle niinkuin ne/ jotka kuolleista owat wironneet/ ja teidän jäsenet/ Jumalalle wanhurskauden otaksi.
6:14 Sille ettei Syndi pidhe teiden ylitzen walitzema'/ Se'woxi ettei te ole Lain alla Waan Armon alla.
Sillä ettei synti pidä teidän ylitsen wallitseman/ Sen wuoksi ettei te ole lain alla waan armon alla.
6:15 Quingasta sis? Pitekö meiden Syndi tekemen/ Ettei me ole Lain alla/ Waan Armon alla? Pois se.
Kuinkaste siis? Pitääkö meidän syntiä tekeman/ Ettei me ole lain alla/ Waan armon alla? Pois se.
6:16 Ettekö te tiedhä/ ette iolle te annatte teiden itzenne palueliaxi cwlemahan/ sen Palueliat te oletta/ io'ga te oletta cwliaiset/ Taicka synnin/ coleman polehe'/ eli Cwliaisude' Wanhurskaudhe' polen?
Etteko te tiedä/ että jolle te annatte teidän itsenne palwelijaksi kuulemahan/ sen palwelijat te olette/ jonka te olette kuuliaiset/ Taikka synnin/ kuoleman puolehen/ eli kuuliaisuuden wanhurskauden puoleen?
6:17 Mutta Jumalan olcon kijtos/ Ette te olitta Synnin palueliat/ Mutta nyt oletta sydhemeste' cwliaiset/ sen opin Esicuuasa/ iohonga te oletta wedhetud.
Mutta Jumalan olkoon kiitos/ Että te olitte synnin palwelijat/ Mutta nyt olette sydämestä kuuliaiset/ sen opin esikuwassa/ johonka te olette wedetyt.
6:18 Mutta nyt ette te oletta wapadhetud synniste/ nin te oletta Wanhurskaudhen palueliaxi tulleet.
Mutta nyt että te olette wapahdetut synnistä/ niin te olette wanhurskauden palwelijaksi tulleet.
6:19 Mine puhun neiste Inhimisten taualla/ teiden Lihalisen heickoudhe' tedhen. Ninquin te oletta andanut teiden Jesenet Sastaisutta ia Wärytte paluelemaan ydheste Wärydesta nin toisehen/ Nin andacat mös nyt teiden Jesenet Wanhurskaudhen palueluxeen/ ette ne tulisit Pyhexi.
Minä puhun näistä ihmisten tawalla/ teidän lihallisen heikkouden tähden. Niinkuin te olette antanut teidän jäsenet saastaisuutta ja wääryyttä palwelemaan yhdestä wääryydestä niin toisehen/ Niin antakaat myös nyt teidän jäsenet wanhurskauden palwelukseen/ että ne tulisit pyhäksi.
6:20 Sille coska te olitta Synnin palueliat/ nin te olitta wapaat Wanhurskaudhesta.
Sillä koska te olitte synnin palwelijat/ niin te olitte wapaat wanhurskaudesta.
6:21 Mite hedhelme teille silloin sijte oli/ Joista te nyt häpiette? Sille ette sencaltaisten loppu ombi Coolema.
Mitä hedelmää teillä silloin siitä oli/ Joista te nyt häpeätte? Sillä että senkaltaisten loppu ompi kuolema.
6:22 Mutta ette te nyt oletta wapadhetut synniste/ ia Jumalan palueliaxi tulluet ombi teille teiden Hedhelme/ ette te pyhexi tuletta/ Mutta sen Lopuxi/ se ijancaikinen Eleme.
Mutta että te nyt olette wapahdetut synnistä/ ja Jumalan palwelijaksi tulleet ompi teillä teidän hedelmä/ että te pyhäksi tulette/ Mutta sen lopuksi/ se iankaikkinen elämä.
6:23 Sille ette Colema ombi Syndin palca. Mutta Jumalan Lahia ombi se ijancaikinen Eleme/ Iesuses Christuses meiden HERRASA.
Sillä että kuolema ompi synnin palkka. Mutta Jumalan lahja ompi se iankaikkinen elämä/ Jesuksessa Kristuksessa meidän HERRASSA.

* Henen Colemahansa ) Ette mökin ( ninquin hen ) coole'ma.
Sille emme me caikeni tyynni coole synniste/ ennenquin Liha coole Rumilisesta.
* Himo'sa ielken ) Merkitze ette pyhille Inhimisille ombi wiele pahat Himot lihassa/ ioita eiuet he noudha eike teuttä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16