Se Pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

 

XIII Lucu.

 

13:1 IOcainen olcon Esiuallan alamainen/ ioilla ombi heiden ylitzens walta. Sille ettei ychten Esiualta ole mwtoin quin Jumalalda. Ne Wallat iotca ouat/ JUMAlalda ne ouat säätyt.
Jokainen olkoon esiwallan alamainen/ joilla ompi heidän ylitsensä walta. Sillä ettei yhtään esiwaltaa ole muutoin kuin Jumalalta. Ne wallat jotka owat/ Jumalalta ne owat säädetyt.
13:2 Senteden iocainen quin itzens Esiuallan wastan nostapi/ se Jumalan sääty wastanseiso. Mutta iotca wastanseisouat/ ne sauat pälens ydhen Domion.
Sentähden jokainen kuin itsensä esiwallan wastaan nostaapi/ se Jumalan säätyä wastaan seisoo. Mutta jotka wastaan seisowat/ ne saawat päällensä yhden tuomion.
13:3 Sille ette ne/ iotca wallan päle ouat/ eiuet ole ninen Hyuintekiedhen/ waan pahan tekieden hirmuxi. Ellet sine tahdho Esiualta peliete/ nin tee site quin hyue on/ sijtte sine saadh kijtoxen henelde/ Sille ette hen on Jumalan Paluelia/ sinun hywexes.
Sillä että ne/ jotka wallan päälle owat/ eiwät ole niiden hywäntekijäiden/ waan pahantekijäiden hirmuksi. Ellet sinä tahdo esiwaltaa pelätä/ niin tee sitä kuin hywä on/ sitten sinä saat kiitoksen häneltä/ Sillä että hän on Jumalan palwelija/ sinun hywäksesi.
13:4 Waan ios sine teet site quin paha on/ nin pelke/ Sille eipe hen Miecka huckan canna/ Mutta hen on Jumalan Paluelia/ henelle yxi Costaija rangastoxexi ioca paha tekepi.
Waan jos sinä teet sitä kuin paha on/ niin pelkää/ Sillä eipä hän miekkaa hukkaan kanna/ Mutta hän on Jumalan palwelija/ hänelle yksi kostaja rangaistukseksi joka pahaa tekeepi.
13:5 Senteden nyt tule olla Alamaiszna/ ei ainostans nuchten tedhen/ Waan mös * Omantunnon tedhen.
Sentähden nyt tulee olla alamaisena/ ei ainoastansa nuhteen tähden/ Waan myös omantunnon tähden.
13:6 Sen syyn tedhen pite teiden mös Weron andaman/ Sille ette he ouat Jumala' Palueliat/ iotca sencaltaisesta lughu' piteuet.
Sen syyn tähden pitää teidän myös weron antaman/ Sillä että he owat Jumalan palwelijat/ jotka senkaltaisesta luwun pitäwät.
13:7 Nin andacat nyt iocaitzelle mite te welgholiset oletta/ Ninen Wero/ ioille wero tule. Nijlle woro/ ioille woro tule. Nijlle Pelco/ ioinen pelco tule/ Nijllen Cunnia/ ioille cunnia tule.
Niin antakaat nyt jokaiselle mitä te welalliset olette/ Niiden wero/ joille wero tulee. Niille woro/ joille woro tulee. Niille pelko/ joiden pelko tulee/ Niille kunnia/ joille kunnia tulee.
13:8 Elke kellenge welgholiset olgho/ waan sen ette te keskenenne racastatta. Sille ette ioca toista racasta/ se on teuttenyt Lain.
Älkää kellenkään welalliset olko/ waan sen että te keskenään rakastatte. Sillä että joka toista rakastaa/ se on täyttänyt lain.
13:9 Senteden se quin sanottu ombi/ Ele Hooritee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele wäre todhistusta sano. Ele himoitze. Ja mwdh sencaltaiset keskyt/ ne pääteten tesse sanassa/ Sinun pite racastaman Lehimeistes ninquin itze sinuas.
Sentähden se kuin sanottu ompi/ Älä huorin tee. Älä tapa. Älä warasta. Älä wäärää todistusta sano. Älä himoitse. Ja muut senkaltaiset käskyt/ ne päätetään tässä sanassa/ Sinun pitää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itse sinuas.
13:10 Rackaus ei se Lehimeisen miten paha tee. Nin ombi nyt rackaus Lain teuttemys.
Rakkaus ei se lähimmäisen mitään pahaa tee. Niin ompi nyt rakkaus lain täyttymys.
13:11 Ja ette me sencaltaiset tiedheme/ nimitten sen aiga'/ ette nyt ombi hetki Wnesta ylesnosta (Senwoxi ette meiden Terueys ombi nyt lehembenä/ quin silloin coska me vskoima)
Ja että me senkaltaiset tiedämme/ nimittäin sen ajan/ että nyt ompi hetki unesta ylös nousta (Senwuoksi että meidän terweys ompi nyt lähempänä/ kuin silloin koska me uskoimme)
13:12 Se Öö ombi edesmennyt/ ia Peiue on lehestullut. Senteden poisheittekem me Pimeydhen Töödh/ ia puettacam meiden nijlle walkeudhen Sotaaseilla.
Se yö ompi edesmennyt/ ja päiwä on lähestullut. Sentähden pois heittäkäämme me pimeyden työt/ ja puettakaamme meidän niillä walkeuden sota-aseilla.
13:13 Waeldacam soueliasta/ ninquin peiuelle/ Ei ylensömisesa eike yleniomisesa. Ei Cammioisa ia haureuxisa.
Waeltakaamme soweliaasti/ niinkuin päiwällä/ Ei ylensyömisessä eikä ylenjuomisessa. Ei kammioissa ja haureuksissa.
13:14 Ei rijdhassa ia Cateudhesa/ Waan pukecat teiden HErRAN Iesusen Christusen. Ja holhocat Rumistan/ waan ei haureuteen.
Ei riidassa ja kateudessa/ Waan pukekaat teidän HERRAN Jesuksen Kristuksen. Ja holhotkaat ruumistan/ waan ei haureuteen.

* Oman tunnon ) Mailmalinen Esiwalta ombi senteden/ Ette meille olis vlkonainen Rauha/ Senteden ombi omatundo welghalisesta Rackaudesta sypä heite cwleman.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16