Ne Jeremian Walitos Weisut.

V. Lucu.

 

5:1 MUista HERRA/ quinga meille tapactui/ Catzo/ ia näe meiden ylencatzetta.
Muista HERRA/ kuinka meille tapahtui/ Katso/ ja näe meidän ylenkatsetta.
5:2 Meiden perimys ombi mwcalaisten osaxi tullut/ Ja meiden hoonet wlconaisten. Me olema orwot ja Isettömet/
Meidän perimys ompi muukalaisten osaksi tullut/ Ja meidän huoneet ulkonaisten. Me olemme orwot ja isättömät.
5:3 Meiden äitit ouat ninquin Lesket.
Meidän äitit owat niinkuin lesket.
5:4 Wesi/ ioca meiden oma oli/ rahallam me ioijmma/ Omat halghot/ hinnalla me ostimma.
Wesi/ joka meidän oma oli/ rahallamme me joimme/ Omat halot/ hinnalla me ostimme.
5:5 Caulan perest he meite waatiuat/ Ja echke me io wäsynyet olema/ ei quitengan meille ychten lepo annettu
Kaulan perästä he meitä waatiwat/ Ja ehkä me jo wäsyneet olemme/ ei kuitenkaan meille yhtään lepoa annettu.
5:6 Meiden piti Egiptin ja Assirian ala meiten andaman/ senpäle/ ette me sijttekin leipe rawinnoxi saijsimma/
Meidän piti Egyptin ja Assurian alle meitä antaman/ senpäälle/ että me sittenkin leipää rawinnoksi saisimme/
5:7 Meiden Iset ouat synditehnyet/ ia euet sillen ole käsis/ Ja meiden pite heiden pahatekoijansa nautitzeman/
Meidän isät owat syntiä tehneet/ ja eiwät sillleen ole käsissä/ Ja meitä heidän käsistänsä pelastaa.
5:8 Oriat meiden ylitzen wallitzeuat/ Ja eijkengen ole/ ioca meite heiden käsistens pelasta/
Orjat meidän ylitsen wallitsewat/ Ja eikenkään ole/ joka meitä heidän käsistänsä pelastaa/
5:9 Meiden pite hakeman meiden leipen hengen pacolla/ miecan edhes/ coruesa/
Meidän pitää hakeman meidän leipän hengen pakolla/ miekan edessä/ korwessa/
5:10 Meiden ihoma ombi poltettu/ ninquin wghnis/ sen hirmuisan Nelghien tähden.
Meidän ihomme ompi poltettu/ niinkuin uunissa/ sen hirmuisen nälän tähden.
5:11 He ouat waijmot Zionis raijskanut/ ia Neitzyet Judan caupungeisa/
He owat waimot Zionissa raiskanneet/ ja neitsyet Judan kaupungeissa/
5:12 ouat Ruchtinat yleshirtenet/ Ja wanhimpain mootho euet armoinuet.
owat ruhtinaat ylöshirttäneet/ Ja wanhimpain muotoa eiwät armonneet.
5:13 Ne Noricaiset piti mylly kiue wetäme'/ Ja ne piskuiset puita ca'daisa's piti co'bastuma'/
Ne nuorukaiset piti myllykiwiä wetämän/ Ja ne piskuiset puita kantaissans piti kompastuman/
5:14 Ne wanhat pwtuijt porteista/ Ja ne Nooricaiset eij sillen candelecta soijta/
Ne wanhat puuttuit porteista/ Ja ne nuorukaiset ei silleen kanteletta soita/
5:15 Meiden sydhemen riemu loppuij/ Meiden Tantzin on kiendynyt murehexi/
Meidän sydämen riemu loppui/ Meidän tanssin on kääntynyt murheeksi/
5:16 Meiden päästem ombi Crunu poijspudhonnut/ Woij ette me nijn olema syndije tehnyet/
Meidän päästämme ompi kruunu poispudonnut/ Woi että me niin olemme syntiä tehneet/
5:17 Senteden ombi mös meiden Sydhemet murehisans/ Ja meiden silmet ouat caichtunuet
Sentähden ompi myös meidän sydämet murheissansa/ Ja meidän silmät owat kuihtuneet.
5:18 Zionin woren tehden/ ette se nijn häwitetty on/ Ette Kethut sen ylitze iooxendeluat.
Zionin wuoren tähden/ että se niin häwitetty on/ että ketut sen ylitse juoksentelewat.
5:19 Mutta sine HERRA/ ioca ijancaikisesta olet/ Ja sinun Istuimes ijeste ikehen/
Mutta sinä HERRA/ joka iankaikkisesti olet/ Ja sinun istuimes iästä ikään/
5:20 Mixis meidet nijn caiketi wnodat? Ja nijncauwa' meite iuri ylena'nat?
Miksis meidän niin kaiketi unohdat? ja niinkauan meitä juuri ylenannat?
5:21 Palauta HERRA meite iellens sinun tyges/ ette me taas cotia palaiaisima/ Wdhista meiden peiuet/ ninquin he alghusta olit/
Palauta HERRA meitä jällens sinun tykösi/ että me taas kotia palaisimme/ Uudista meidän päiwät/ niinkuin ne alusta olit/
5:22 Sille sine olet meite poysheittenyt ia ylenpaltisesta sine meiden pälem olet wihastunut.
Sillä sinä olet meitä poisheittänyt ja ylenpalttisesti sinä meidän päällemme olet wihastunut

Jeremia' Walitos Weisuin Loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5