XX. Lucu.

 

3 Moos 20:1 JA HERRA puhui Mosen cansa/ ia sanoi.
JA HERRA puhui Mosen kanssa / ja sanoi.
3 Moos 20:2 Sanos nijlle Israelin Lapsille. Joca Israelin Lastein seas/ eli iocu Mwcalainen quin Israelis asupi/ henen * Siemenestens. Molechin Epeiumalalle andapi/ sen pite colemalla surmattaman/ sen Canssan Maasza pite hende Kiuittemen.
Sanos niille Israelin lapsille. Joka Israelin lasten seassa/ eli joku muukalainen kuin Israelissa asuupi/ hänen siemenestänsä molokin epäjumalalle antaapi/ sen pitää kuolemalla surmattaman/ sen kansan maassa pitää häntä kiwittämän.
3 Moos 20:3 Ja mine tadhon panna minun Casuoni sencaltaisen Inhimisen wastan/ ia tadhon sen Canssastans vlosiuritta ette hen Molechil henen Siemenestens andanut on/ ia minun Pyhydheni saastuttanut/ ia minun pyhen Nimeni riuannut.
Ja minä tahdon panna minun kaswoni senkaltaisen ihmisten wastaan/ ja tahdon kansastansa ulosjuurittaa että hän molokille hänen siemenestänsä antanut on/ ja minun pyhyyteni saastuttanut/ ja minun pyhän nimeni riiwannut.
3 Moos 20:4 Ja ios Maan Canssa site Inhimiste sääste/ ioca Siemenestens sille Molechille andanut on/ nin ettei he site surmaisi/
Ja jos maan kansa sitä ihmistä säästää/ joka siemenestänsä sille molokille antanut on/ niin ettei he sitä surmaisi/
3 Moos 20:5 Nin mine quitengin tadhon sen Inhimisen vastan/ minun Casuoni panna/ ia henen Sucuans vastan/ Ja tadhon sen ia caiki ne/ quin Molechin cansa Hooritehnyet ouat/ heiden Canssastans vlosiuritta.
Niin minä kuitenkin tahdon sen ihmisen wastaan/ minun kaswoni panna/ ja hänen sukuansa wastaan/ Ja tahdon sen ja kaikki ne/ kuin molokin kanssa huorintehneet owat/ heidän kansastansa ulosjuurittaa.
3 Moos 20:6 Jos iocu Sielu henens Noitain ia Welhoin tyge kiende/ ia hooruttekis heiden cansans/ Nin mine tadhon Casuoni panna site sama Sielua vastan/ ia tadhon sen Canssastans vlosiuritta.
Jos joku sielu hänen noitain ja welhoin tykö kääntää/ ja huoruutta tekisi heidän kanssansa/ Niin minä tahdon kaswoni panna sitä samaa sielua wastaan/ ja tahdon sen kansastansa ulosjuurittaa.
3 Moos 20:7 Senteden pyhitteket teiten/ ia olcatta pyhet. Sille mine olen se HERRA teiden Jumalan.
Sentähden pyhittäkäät teitän/ ja olkaatte pyhät. Sillä minä olen se HERRA teidän Jumalan.
3 Moos 20:8 Ja piteket minun Säätyni/ ia techket nijte/ Sille minepe se HERRA olen/ ioca teite pyhitte.
Ja pitäkäät minun säätyni/ ja tehkäät niitä/ Sillä minä se HERRA teidän Jumalan/ joka teitä pyhittää.
3 Moos 20:9 Joca Isens eli Eitens kiropi/ sen pite colemalla coleman/ Henen Werens olcoon Henen ylitzens/ ette hen Isens eli Eitens kironut on.
Joka isänsä eli äitinsä kiroopi/ sen pitää kuolemalla kuoleman/ Hänen werensä olkoon hänen ylitsensä/ että hän isänsä eli äitinsä kironnut on.
3 Moos 20:10 Joca Hoorinteke iongun Emenen cansa/ sen pite colemalla coleman/ seke se Hoorintekie ette se Hoora. Senteden ette hen Lehimeisens Emennen cansa Hooria tehnyt on.
Joka huorintekee jonkun emännän kanssa/ sen pitää kuolemalla kuoleman/ sekä se huorintekijä että se huora. Sentähden että hän lähimmäisensä emännän kanssa huorin tehnyt on.
3 Moos 20:11 Jos iocu Isens Emenen tyken maca/ nin ette hen Isens häpien alastanut on/ he molemat pite colemalla coleman. Henen werens olcoon heiden ylitzens.
Jos joku isänsä emännän tykön makaa/ niin että hän isänsä häpeän alastanut on/ he molemmat pitää kuolemalla kuoleman. Hänen werensä olkoon heidän ylitsensä.
3 Moos 20:12 Jos iocu henen Poians Emennen tyken maca/ Nin he molemat pite colemalla coleman. Sille he ouat häpien tehnyet/ Heiden Werens olcoon heiden ylitzens.
Jos joku hänen pojansa emännän tykönä makaa/ Niin he molemmat pitää kuolemalla kuoleman. Sillä he owat häpeän tehneet/ Heidän werensä olkoon heidän ylitsensä.
3 Moos 20:13 Jos iocu Piltein tykene macapi/ ninquin Jongun Waimon tykene/ He ouat ydhen Cauhistoxen tehneet. Heiden pite molemat colemalla coleman. Heiden werens olcoon heiden ylitzens.
Jos joku pilttein tykönä makaapi/ niinkuin jonkun waimon tykönä/ He owat yhden kauhistuksen tehneet. Heidän pitää molemmat kuolemalla kuoleman. Heidän werensä olkoon heidän ylitsensä.
3 Moos 20:14 Jos iocu waimon ottapi/ ia sihen henen Eitens/ hen on Laitoxen tehnyt/ sen pite tulella poltettaman/ ia ne ynne molemat/ ettei ycten Laitost olis teiden seassan.
Jos joku waimon ottaapi/ ja siihen hänen äitinsä/ hän on laitoksen tehnyt/ sen pitää tulella poltettaman/ ja ne ynnä molemmat/ ettei yhtään laitosta olisi teidän seassan.
3 Moos 20:15 Jos iocu Eleimen eli Juhdan cansa makapi/ sen pite colemalla coleman/ ia sen Eleimen pite tapettaman
Jos joku eläimen eli juhdan kanssa makaapi/ sen pitää kuolemalla kuoleman/ ja sen eläimen pitää tapettaman.
3 Moos 20:16 Jos iocu Waimo henens iongun Eleimeen rychty/ Ne ynne molemat pite tapettaman/ Heiden werens olcoon heiden ylitzens.
Jos joku waimo hänensä jonkun eläimeen ryhtyy/ Ne ynnä molemmat pitää tapettaman/ Heidän werensä olkoon heidän ylitsensä.
3 Moos 20:17 Jos iocu henen Sisarens otta/ henen Isens tytteren eli Eitens tytteren/ ia henen häpiens näkepi/ ia se taas henen häpiens Se on yxi werenhäpie/ Ne pite mestattaman heiden Sughuns Canssan edes/ Sille hen on Sisarens häpien alastanut/ henen pite henen pahatteghons candaman.
Jos joku hänen sisarensa ottaa/ hänen isänsä tyttären eli äitinsä tyttären/ ja hänen häpyänsä näkeepi/ ja se taas hänen häpynsä. Se on yksi werenhäpeä/ Ne pitää mestattaman heidän sukunsa kansan edessä/ Sillä hän on sisarensa häpyn alastanut/ hänen pitää hänen pahattekonsa kantaman.
3 Moos 20:18 Jos iocu Mies iongun waimon tyken maca/ henen Cwtaudhissans/ ia alastapi henen häpiens/ ia auapi henen werens lechten/ ia se alastapi henen werens Lechten/ Ne molemat pite mestattaman heiden Cansastans.
Jos joku mies jonkun waimon tykönä makaa/ hänen kuutaudissansa/ ja alastaapi hänen häpynsä/ ja awaapi hänen werensä lähteen/ ja se alastaapi hänen werensä lähteen/ Ne pitää molemmat mestattaman heidän kansastansa.
3 Moos 20:19 Sinun Eites Sisaren häpien/ ia sinun Ises Sisaren häpien/ ei sinun pidhe alastaman/ Sille sencaltainen on henen Lehimeisen Langons alastanut/ ia ne pite heiden pahatteghons candaman.
Sinun äitisi sisaren häpyä/ ja sinun isäsi sisaren häpyä/ ei sinun pidä alastaman/ Sillä senkaltainen on hänen lähimmäisensä lankonsa alastanut/ ja ne pitää heidän pahat tekonsa kantaman.
3 Moos 20:20 Jos iocu henen Setens eli Enoins Emennen cansa maca/ hen on Langoins häpien alastanut. Ne pite heiden pahatteghons candaman. Lapsitoin heiden pite coleman.
Jos joku hänen setänsä eli enonsa emännän kanssa makaa/ hän on lankoinsa häpyn alastanut. Ne pitää heidän pahattekonsa kantaman. Lapsetoin heidän pitää kuoleman.
3 Moos 20:21 Jos iocu henen weliens Emennen otta/ se on yxi häpielinen töö/ Heiden pite Lapsitoin oleman senteden ette hen on weliens häpien alastanut.
Jos joku hänen weljensä emännän ottaa/ se on yksi häpeällinen työ/ Heidän pitää lapsetoin oleman sentähden että hän on weljensä häpyn alastanut.
3 Moos 20:22 Nin piteket nyt caiki minun Säätyni/ ia minun Oikiuteni/ ia techket ne/ ettei Maa teite vlosoxennais/ ionga siselle mine teite wien/ ette te henes asuisitta.
Niin pitäkäät nyt kaikki minun säätyni/ ja minun oikeuteni/ ja tehkäät ne/ ettei maa teitä ulos oksentaisi/ jonka sisälle minä teitä wien/ että te hänessä asuisitte.
3 Moos 20:23 Ja elket waeltako Pacanain Sädhysse/ iotca mine teiden edhellen vlosaiaua olen/ Sille caiki sencaltaisita he ouat tehnyet/ ia mine olen ydhen Ilkiudhen heiste pitenyt.
Ja älkäät waeltako pakanain säädyssä/ jotka minä teidän edellän ulosajanut olen/ Sillä kaikki senkaltaisia he owat tehneet/ ja minä olen yhden ilkeyden heistä pitänyt.
3 Moos 20:27 Jos iocu mies eli waimo/ Noidhaxi eli Welhoxi tulepi/ Ne pite colemalla coleman/ heiden pite kiuitettemen/ Heiden werens olcoon heiden ylitzens.
Jos joku mies eli waimo/ Noidaksi eli welhoksi tuleepi/ Ne pitää kuolemalla kuoleman/ heidän pitää kiwitettämän/ Heidän werensä olkoon heidän ylitsensä.Valitse
luku

18 20