XVIII. Lucu.

3 Moses osia

 

XVIII. Lucu.

 

Poluein Lughuista/ ia iotca Poluet Auioskeskun luualiset eli luuattomat ole Mosen Lain ielkin.

3 Moos 18:1 JA HERRA puhui Mosen tyge/ sanoden.
Ja HERRA puhui Mosen tykö/ sanoen.
3 Moos 18:2 Puhu Israelin Lapsille/ ia sanos heille/ Mine olen se HERRA teiden Jumalan/
Puhu Israelin lapsille/ ja sanos heille/ Minä olen se HERRA teidän Jumalan/
3 Moos 18:3 Eipe teidhen pidhe tekemen sen Egyptin Maan tauan ielkin/ iossa te asuitta. Eike mös sen Canaan maan teghon pereste/ iohonga siselle mine teite siselwien/ Eipe teiden mos pidhe heiden menoissans waeldaman.
Eipä teidän pidä tekemän sen Egyptin maan tawan jälkeen/ jossa te asuitte. Eikä myös sen Kanaan maan teon perästä/ johonka sisälle minä teitä sisälle wien/ Eipä teidän myös pidä heidän menoissansa waeltaman.
3 Moos 18:4 Wan techket minun Oikiuten/ ia minun Keskydheni ielkin/ ette te nijsse waellaisitta. Sille mine olen se HERRA teiden Jumalan/
Waan tehkäät minun oikeuteni/ ja minun käskyjeni jälkeen/ että te niissä waeltaisitte. Sillä minä olen se HERRA teidän Jumalan/
3 Moos 18:5 Senteden pite teiden minun Säätyni pitemen/ ia minum Oikeuteni/ Sille ioca Inhiminen nijte teke/ sen pite ninen cautta elemen/ Sille minepe se HERRA olen.
Sentähden pitää teidän minun säätyni pitämän/ ja minun oikeuteni/ Sillä joka ihminen niitä tekee/ sen pitää niiden kautta elämän/ Sillä minäpä se HERRA olen.
3 Moos 18:6 EIKENGEN pidhe henen Lehimeisens Lango lehistymen/ henen Häpiens alastaman. Sille minepe se HERRA olen.
EIKENKÄÄN pidä hänen lähimmäisensä lankoa lähestymän/ hänen häpyänsa alastoman. Sillä minäpä se HERRA olen.
3 Moos 18:7 Sinun Ises häpien ia sinun Eites häpie ei sinun pidhe alastaman. Se on sinun Eites/ ele sis hänen häpiens alasta.
Sinun isäs häpyänsä ja sinun äitisi häpyä ei sinun pidä alastoman. Se on sinun äitisi/ älä siis hänen häpyänsä paljasta.
3 Moos 18:8 Ei sinun pidhe alastaman sinun Ises Emenen häpie/ Sille se on sinun Ises hepie.
Ei sinun pidä alastaman sinun isäsi emännän häpyä/ Sillä se on sinun isäsi häpyä.
3 Moos 18:9 Sinun Sisares häpie taica Isestes eli Eitistes/ cotona taica vlcona syndynyt/ ele alasta.
Sinun sisaresi häpy taikka isästäsi eli äitistäsi/ kotona taikka ulkona syntynyt/ älä alasta. (paljasta)
3 Moos 18:10 Ei sinun pidhe alastaman sinun Poias eli sinun Tytteres tytteren häpie/ Sille se on sinun häpies.
Ei sinun pidä alastaman sinun poikasi eli sinun tyttären häpyä/ Sillä se on sinun häpyäsi.
3 Moos 18:11 Ei sinun pidhe alastaman sinun Ises emenen tytteren häpiette/ ioca Iselles syndynyt on/ ia sinun Sisares on/
Ei sinun pidä alastaman sinun isäsi emännän tyttären häpyä/ joka isällesi syntynyt on/ ja sinun sisaresi on/
3 Moos 18:12 Ei sinun pidhe alastaman sinun Tätis häpiete/ Sille se on Ises lehimeinen Lango.
Ei sinun pidä alastaman sinun tätisi häpyä/ Sillä se on isäsi lähimmäinen lanko.
3 Moos 18:13 Ei sinun pidhe alastaman Eites Sisaren häpiete/ Sille se on sinun Eites lehimeinen Lango.
Ei sinun pidä alastaman sinun äitisi sisaren häpyä/ Sillä se on sinun äitisi lähimmäinen lanko.
3 Moos 18:14 Ei sinun pidhe alastaman sinun Setäs häpiete/ nin ettes nait hene' Emene's/ ioca sinun Heimos ombi.
Ei sinun pidä alastaman sinun setäsi häpyä/ niin ettäs nait hänen emäntäsi/ joka sinun heimoa ompi.
3 Moos 18:15 Ei sinun pidhe alastaman sinun Minies häpiete/ Sille hen on sinun Poicas Emende/ senteden ei sinun pidhe henen häpiens alastaman.
Ei sinun pidä alastaman sinun miniäsi häpyä/ Sillä hän on sinun poikasi emäntä/ sentähden ei sinun pidä hänen häpyänsä alastaman.
3 Moos 18:16 Ei sinun pidhe alastaman sinun Welies Emenen häpiete/ sille se on sinun Welies häpie.
Ei sinun pidä alastaman sinun weljesi emännän häpyä/ sillä se on weljesi häpyä.
3 Moos 18:17 Ei sinun pidhe sinun Emenes ynne henen tytterens häpiet alastaman/ Eike henen Poicans tytert eli tytteren tytert ottaman/ heiden häpiens alastaman. Sille hen on se Lehimeinen Lango/ ia se on sucurutza.
Ei sinun pidä sinun emäntäsi ynnä hänen tyttärensä häpyä alastaman/ Eikä hänen poikansa tytärtä eli tyttären tytärtä ottaman/ heidän häpyänsä alastaman. Sillä hän on se lähimmäinen lanko/ ja se on sukurutsa.
3 Moos 18:18 Ei sinun pidhe mös ottaman sinun Emendes Sisart/ henen häpiens alastaman/ henen vastaas/ wiele henen eleisens.
Ei sinun pidä myös ottaman sinun emäntäsi sisarta/ hänen häpyänsä alastaman/ hänen wastaas/ wielä hänen eläissänsä.
3 Moos 18:19 Ei sinun pidhe siselkeumen waimon tyge/ nincauuan quin Hen cwtaudhins kersipi/ henen häpiens alastamaan.
Ei sinun pidä sisälle käymän waimon tykö/ niinkauan kuin hän kuutautinsa kärsiipi/ hänen häpyänsä alastamaan.
3 Moos 18:20 Eipe sinun mös pidhe macaman sinun Lehimeises Emenen tyken/ henehen rychtymen/ Jollas itzes henen pälens saastutat.
Eipä sinun myös pidä makaaman sinun lähimmäisesi emännän tykön/ hänehen ryhtymään/ Jollas itsesi hänen päällensä saastutat.
3 Moos 18:21 Ei sinun pidhe Siemenestes andaman/ ette se sen Epeiumalan * molechin vffrataisijn/ ettei sine riua sinun Jumalas Nime/ Sille minepe se HERRA olen.
Ei sinun pidä siemenestäsi antama/ että se sen epäjumalan molokin uhrattaisiin/ ettei sinä riiwaa sinun Jumalasi nimeä/ Sillä minäpä se HERRA olen.
3 Moos 18:22 Ei sinun pidhe Piltein Canssa macaman/ ninquin iongun waimon cansa/ Sille se on yxi cauhistos.
Ei sinun pidä pilttein kanssa makaaman/ niinkuin jonkun waimon kanssa/ Sillä se on yksi kauhistus.
3 Moos 18:23 Ei sinun pidhe mös iongun Eleinden cansa rychtymen/ ette sine heiden cansans itzes hierelet. Ja ei yxiken Waimo pidhe iongun Eleimen cansa rychtymen. Sille se on yxi Cauhistos.
Ei sinun pidä myös jonkun eläinten kanssa ryhtymään/ että sinä heidän kanssans itsesi hieroilet. Ja ei yksikään waimo pidä eläimen kanssa ryhtymään. Sillä se on yksi kauhistus.
3 Moos 18:24 Ei teiden pidhe neisse caikissa saastuman. Sille neisse caikissa ouat Pacanat heitens hieronuet/ iotca mine tadhon poisaia teiden edesten/
Ei teidän pidä näissä kaikissa saastuman. Sillä näissä kaikissa owat pakanat heitänsä hieroneet/ jotka minä tahdon poisajaa teidän edestän/
3 Moos 18:25 Ja ioilla se Maa on saastutettu Ja mine tadhon Heiden pahatteghons heiden ylitzens etziskelle/ nijn ette sen Maan pite henen Asuiamens vlosoxendaman.
Ja joilla se maa on saastutettu. Ja minä tahdon heidän pahattekonsa heidän ylitsensä etsiskellä/ niin että sen maan pitää hänen asujamensa ulosoksentaman.
3 Moos 18:26 Senteden piteket minun Säätyni ia Oikiuteni/ ia elket ycteken neiste Cauhistoixa tehckö/ taica ne Codholiset eli vlcoliset teiden seassan.
Sentähden pitäkäät minun säätyni ja oikeuteni/ ja älkäät yhtäkään näistä kauhistuksia tehkö/ taikka ne kodolliset eli ulkoiset teidän seassan.
3 Moos 18:27 Sille caiki sencaltaiset Cauhistoxet ouat temen Maan Canssat tehnyet/ iotca teiden edhellen olit/ ia ouat Maan saastuttaneet/
Sillä kaikki senkaltaiset kauhistukset owat tämän maan kansat tehneet/ jotka teidän edellän olit/ ja owat maan saastuttaneet/
3 Moos 18:28 Senpäle ettei se Maa mös teite vlosoxennisi/ coska te sen saastutat/ ninquin se on ne Pacanat/ iotca teidhen edhellen olit/ vlosoxensi.
Senpäälle ettei se maa myös teitä ulosoksentaisi/ koska te sen saastutit/ niinkuin se on ne pakanat/ jotka teidän edellän olit/ ulosoksensi.
3 Moos 18:29 Sille iotca temen Cauhistoxen tekeuet/ heiden Sieluns pite vlosiuritettaman heiden Canssastans.
Sillä jotka tämän kauhistuksen tekewät/ heidän sielunsa pitää ulosjuuritettaman heidän kansastansa.
3 Moos 18:30 Senteden piteket minun Säätyni/ ettei te tekisi ninen cauhistauaisten Tapain perest/ iotca teiden edhellen olit/ ettei te ninen cautta saastutetuxi tulisi. Sille minepe se HERRA olen teiden Jumalan.
Sentähden pitäkäät minun säätyni/ ettei te tekisi niiden kauhistawaisten tapain perästä/ jotka teidän edellän olit/ ettei te niiden kautta saastutetuksi tulisi/ Sillä minäpä se HERRA olen teidän Jumalan.

 

Valitse
luku

18 20