10 käskyä

XX LUKU
 
2 Moos 20:1 JA HERRA puhui caiki nämet puhet.
Ja HERRA puhui kaikki nämät puheet.
2 Moos 20:2 MINE OLEN SE HERRA SINUN JUMALAS/ Joca sinun Egyptin maalda vloswienyt olen/ sijte Oriaudhenhonesta.
MINÄ OLEN SE HERRA SINUN JUMALASI/ Joka sinut Egyptin maalta uloswienyt olen/
2 Moos 20:3 Ei sinun pidhe muita Jumaloita pitemen minun coctani.
Ei sinun pidä muita jumaloita pitämän minun kohtaani.
2 Moos 20:4 Ei sinun pidhe ychteken Cuua eike iongun Moto sinulles tekemen/ taicka ninen ielkin quin ylhelle Taiuas ouat/ eli ninen ielkin/ iotca alhalle ouat Maan päle/ eike ninen ielkin/ iotca Wesis Maan alla ouat.
Ei sinun pidä yhtäkään kuvaa eikä jonkun muotoa sinullesi tekemän/ taikka niiden jälkeen kuin ylhäällä taivaassa owat/ eli niiden jälkeen/ jotka alhaalla owat maan päällä/ eikä niiden jälkeen/ jotka wesissä maan alla owat.
2 Moos 20:5 Ele nijte paluele. Sille Mine se HERRA sinun Jumalas/ olen yxi wäkeue Kiuascostaia/ ioca etziskelen ninen Iseden pahatteghot Lastein/ haman colmanden ia nelienden Poluein asti/ iotca minua vihasit.
Älä niitä palwele. Sille Minä se HERRA sinun Jumalasi/ olen yksi wäkevä kiiwas kostaja/ joka etsiskelen niiden isien pahat teot lasten/ hamaan kolmanteen ja neljänteen polween asti/ jotka minua vihasit.
2 Moos 20:6 Ja teen Laupiudhen monen Tuhanden päle/ iotca minua racastauat/ ia piteuet minun Keskyni.
Ja teen laupiuden monen tuhanten päälle/ jotka minua rakastawat/ ja pitäwät minun käskyni.
2 Moos 20:7 Ei sinun pidhe turhan lausuman sinun HERRAS Jumalas Nime/ Sille eipe HERRA salli site rangastomat/ ioca henen Nimens turhanlausupi.
Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun HERRAN Jumalasi nimeä/ Sillä eipä HERRA salli sitä rangaistamatta/ joka hänen nimensä turhaan lausuupi.
2 Moos 20:8 Muista Sabbathin peiuen päle/ ettes sen pyhitet.
Muista sabbathin päiwän päälle/ ettäs sen pyhität.
2 Moos 20:9 Cwsi peiue sinun pite tötetekemen/ ia caiki sinun asias aijaman.
Kuusi päiwää sinun pitää työtä tekemän/ ja kaikki sinun asiasi ajaman.
2 Moos 20:10 Mutta sen seitzemennen peiuen päle/ ombi sen HERRAN sinun Jumalas Sabbathi. Silloin ei sinun pidhe ycten töte tekemen/ eike sinun Poicas/ eike sinun Tytteres/ eike sinun Paluelias/ eike sinun Poicas/ eike sinun Juctas/ eike sinun Mwcalaises/ ioca sinun Caupungis portin siselle on.
Mutta sen seitsemännen päiwän päälle/ ompi sen HERRAN sinun Jumalasi sabbathi. Silloin ei pidä yhtään työtä tekemän/ eikä sinun poikasi/ eikä sinun tyttäresi/ eikä sinun palvelijasi/ eikä sinun juhtasi/ eikä sinun muukalaisesi/ joka sinun kaupungin portin sisällä on.
2 Moos 20:11 Sille cwtena peiuene ombi HERRA Taiuan/ ia Maan ia Meren tehnyt/ ia caiki mite nijsse ouat/ ia leueisi Seitzemennen peiuene. Senteden siugnasi HERRA sen Sabbathin peiuen/ ia pyhitti henen.
Sillä kuutena päiwänä ompi HERRA taiwaan/ ja maan ja meren tehnyt/ ja kaikki mitä niissä owat/ ja lepäsi seitsemännen päivänä. Sen tähden siunasi HERRA sen sabbathin päiwän/ ja pyhitti hänen.
2 Moos 20:12 Sinun pite cunnioittaman sinun Ises ia sinun Eites/ ettes cauuan eleisit Maan päle/ ionga sinulle se HERRA sinun Jumalas sinun andaman pite.
Sinun pitää kunnioittaman sinun isääsi ja sinun äitiäsi/ ettäs kauan eläisit maan päällä/ jonka sinulle se HERRA sinun Jumalasi sinun antaman pitää.
2 Moos 20:13 Ei sinun pidhe tappaman.
Ei sinun pidä tappaman.
2 Moos 20:14 Ei sinun pidhe Hooritekemen.
Ei sinun pidä huorintekemän
2 Moos 20:15 Ei sinun pidhe warastaman.
Ei sinun pidä warastaman.
2 Moos 20:16 Ei sinun pidhe wäre Todhistost puhuman sinun Lehimeistes Wastan.
Ei sinun pidä wäärää todistusta puhuman sinun lähimmäistäsi wastaan.
2 Moos 20:17 Ei sinun pidhe pytemen sinun Lehimeistes Honecta. Ei sinun pidhe himoitzeman sinun Lehimeises Emende/ eike henen Paluelians/ eike henen Picans/ eike henen Herkiäns ) eike henen Asins/ eike miteken/ quin sinun Lehimeiselles ombi.
Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäistesi huonetta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäisesi emäntää/ eikä hänen palvelijaansa/ eikä hänen piikaansa/ eikä hänen härkiänsä/ eikä hänen aasiaan/ eikä mitäkään/ kuin sinun lähimmäiselläsi ompi.
2 Moos 20:18 Ja caiki Canssa näki sen Pitkeisen ia Leimauxen/ ia Pasunan helinen/ ia sen woren suitzeuan. Mutta quin he sencaltaiset neit/ nin he pakenit ia taama astuit/
Ja kaikki kansa näki sen pitkäisen ja leimauksen/ ja pasunan helinän/ ja sen wuoren suitsuawan. Mutta kuin he senkaltaiset näki/ niin he pakeni ja taemma astuit.
2 Moos 20:19 ia sanoit Mosen tyge. Puhu sine meiden cansan/ me tadhom site cwlla/ ia ele Jumalan anna meiden cansan puhua/ mwtoin me coolisimma.
ja sanoiwat Moseksen tykö. Puhu sinä meidän kanssa/ me tahdomme sitä kuulla/ ja älä Jumalan anna meidän kanssa puhua/ muutoin me kuolisimme.
2 Moos 20:20 Moses puhui Canssan tyge. Elket pelietkö. Sille Jumala on tullut teite kiusaman/ ia ette henen pelkons olis teiden Silmein edes/ ettei te synditekisi.
Moses puhui kansan tykö. Älkää peljätkö. Sillä Jumala on tullut teitä kiusaamaan/ ja että hänen pelkonsa olisi teidän silmäin edessä/ ettei te syntiä tekisi.
2 Moos 20:21 Sillens Canssa taaman astui. Mutta Moses edesmeni sihen pimeytehen/ iossa Jumala siselle oli.
Sillens kansa taemma astui. Mutta Moses edesmeni siihen pimeytehen/ jossa Jumala sisällä oli.
2 Moos 20:22 Ja HERRA sanoi henelle/ Nein sinun pite Israelin Lapsille sanoman. Te oletta nähnyet/ ette mine olen Taiuasta teillen puhunut/
Ja HERRA sanoi hänelle/ Näin sinun pitää Israelin lapsille sanoman. Te olette nähneet/ että minä olen taiwaasta teillen puhunut.
2 Moos 20:23 senteden eipe teiden pidhe ydhengen cappalen minun werdhaxeni pitemen. Hopiaiset ia Cullaiset Jumalat eipe teiden pide teillen tekemen.
sentähden eipä teidän pidä yhdenkään kappaleen minun wertaisenani pitämän. Hopeiset ja kultaiset jumalat eipä teidän pidä teillen tekemän.
2 Moos 20:24 Ydhen Altarin maasta tee minulle/ iongas päle sinun Poltwffrias ia Kijtoswffrias/ sinun Lambaas ia Nautas vfframan pite. Sille minge Sian päle mine sädhen minun Nimeni muiston/ sielle mine tadhon sinun tyges tulla/ ia sinua siugnata.
Yhden alttarin maasta tee minulle/ jonkas päälle minun polttouhriasi ja kiitosuhriasi/ sinun lampaasi ja nautasi uhraaman pitää. Sillä minkä sijan päälle minä säädän minun nimeni muiston/ siellä minä tahdon sinun tykösi tulla/ ja sinua siunata.
2 Moos 20:25 Ja ios sine tadhot minulle ydhen Kiuisen Altarin tedhä/ etpes site pidhe vloshacatuist kiuiste tekemen. Sille ios sine sihen rupet weitzelles/ nin sine sen riuat.
Ja jos sinä tahdot minulle yhden kiwisen alttarin tehdä/ etpäs sitä pidä ylöshakatuista kiwistä tekemän. Sillä jos sinä siihen rupeat weitselläsi/ niin sinä sen riiwaat.
2 Moos 20:26 Eipe sinun pidhe mös Trappuia möte minun tykeni ylesastuman/ ettei sinun häpies sielle ilmotetaisi.
Eipä sinun pidä myös rappuja myöten minun tyköni ylös astuman/ ettei sinun häpeäsi siellä ilmotettaisi.


Valitse
luku


19 20