Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 Mutta sen mine ole itzelleni aiconut/ Ette' mine taas murehessa tulisi teiden tygen.
Mutta sen minä olen itselleni aikonut/ Etten minä taas murheessa tulisi teidän tykön.
2:2 Sille ios mine teiden murehesen saatan/ Cuca sis ombi/ ioca minun ilahutta/ waan se ioca minulda on murechta sattu?
Sillä jos minä teidän murheeseen saatan/ Kuka siis ompi/ joka minun ilahduttaa/ waan se joka minulta on murhetta saanut?
2:3 Ja sen sama' mine ole' teille kirioittanut/ ettei mine tulduani saisi nijste murechta/ ioista minu' tulis ilo saadha/ Senwoxi ette minulla ombi sencaltainen Uskallus caikein teiden tygenne/ Ette minun Ilon/ caikein teiden ilona olis.
Ja sen saman minä olen teille kirjoittanut/ ettei minä tultuani saisi niistä murhetta/ joista minun tulisi ilo saada/ Sen wuoksi että minulla ompi senkaltainen uskallus kaikkein teidän tykönne/ Että minun iloni/ kaikkein teidän ilona olisi.
2:4 Sille mine kirioitin teille swresa waiwassa ia sydhemen kiussa/ ia monilla kynelille/ Ei sitewarten ette teiden piteis murechtima' waan ette te ymmerdheisit sen Rackaudhen/ ioca minulla ombi erinomaisesta teiden cochtan.
Sillä minä kirjoitin teille suuressa waiwassa ja sydämen kiwussa/ ja monilla kyyneleillä/ Ei sitä warten että teidän pitäisi murehtiman waan että te ymmärtäisit sen rakkauden/ joka minulla ompi erinomaisesti teidän kohtaan.
2:5 Jos nyt iocu on Murehen matkan saattanut/ Ei hen ole * minua surettanut/ waan polittain/ senpäle ettei mine teite caiki raskautaisi.
Jos nyt joku on murheen matkaan saattanut/ Ei hän ole minua surettanut/ waan puolittain/ sen päälle ettei minä teitä kaikkia raskauttaisi.
2:6 Mutta * kylle sijnä on/ ette Se sama monelda nin rangaistu on/
Mutta kyllä siinä on/ että se sama monelta niin rangaistu on/
2:7 Nin ette te testedes site enemen pite henen cansans ylitzecatzoman/ ia lohuttaman hende/ Senpäle ettei he' ylesnielteisi ylelises Murehes.
Niin ette te tästedes sitä enemmin pidä hänen kanssansa ylitse katsoman/ ja lohduttamaan häntä/ Sen päälle ettei hän ylös nieltäisi ylellisessä murheessa.
2:8 Senteden mine manan teite/ ette te rackautta henen cochtans osotaisitta.
Sentähden minä manaan teitä/ että te rakkautta hänen kohtaansa osoittaisitte.
2:9 Sille senteden mine mös olen kirioittanut teiden tygen/ ette mine coettelisin teite/ ios te oletta Caikihin cwliaiset.
Sillä sentähden minä myös olen kirjoittanut teidän tykön/ että minä koettelisin teitä/ jos te olette kaikkihin kuuliaiset.
2:10 Mutta ionga te annatta iotain andexi/ sen mine mös andexiannan. Sille iolla taas mine iotain andexiannan/ sen mine andexiannan teidhen tedhe' Christusen polesta/
Mutta jonka te annatte jotain anteeksi/ sen minä myös anteeksi annan. Sillä jolle taas minä jotain anteeksi annan/ sen minä anteeksi annan teidän tähden Kristuksen puolesta/
2:11 Senpäle ettei me pidhe Perkelelda omistettama'. Sille eipe meille ole se tietemätä/ mite hene' mielesens on.
Sen päälle ettei me pidä perkeleeltä omistettaman. Sillä eipä meille ole se tietämättä/ mitä hänen mielessänsä on.
2:12 Mutta quin mine tulin Troadam/ Christusen Euangelium sarnaman ia minulle auaittijn yxi Oui HErrassa/
Mutta kuin minä tuli Troadaan/ Kristuksen ewankelium saarnaaman ja minulle awattin yksi owi Herrassa/
2:13 nin ei ollut minulla ychte Lepo minun Hengesseni/ ettei mine Titum minun Welieni leunyt/ waan soritin sielde itzeni/ ia menin Macedonian.
niin ei ollut minulla yhtään lepoa minun hengessäni/ ettei minä Titum minun weljeäni löytänyt/ waan suoritin sieltä itseni/ ja menin Makedoniaan.
2:14 Mutta kijtetty olcoon Jumala/ ioca aina andapi meille woitton Christusesa/ ia iulghista henen Tundemisens Haijun meiden cauttan iocapaicas.
Mutta kiitetty olkoon Jumala/ joka aina antaapi meille woiton Kristuksessa/ ja julkistaa hänen tuntemisensa hajun meidän kauttan joka paikassa.
2:15 Sille ette me olema Jumalalle yxi Hyue haiju Christusesa/ seke ninen seas iotca autuaxi tuleuat/ ette ninen seas iotca huckan tuleuat/
Sillä että me olemme Jumalalle yksi hywä haju Kristuksessa/ sekä niiden seassa jotka autuaaksi tulewat/ että niiden seassa jotka hukkaan tulewat/
2:16 Neinen yxi surman haiju coolemahan/ Mutta nijlle toisille Elemen haiju elemexi.
Näiden yksi surman haju kuolemahan/ Mutta niille toisille elämän haju elämäksi.
2:17 Ja Cuca on nyt tehen keluolinen? Sille eipe me ole sencaltaiset quin mutomat/ iotca Jumala' sana caupiskeluat/ wan puchtaudhesta/ ia ninquin Jumalasta/ Jumala' casuon edes me puhuma Christusesa.
Ja kuka on nyt tähän kelwollinen? Sillä eipä me ole senkaltaiset kuin muutamat/ jotka Jumalan sanaa kaupiskelewat/ waan puhtaudesta/ ja niinkuin Jumalasta/ Jumalan kaswon edessä me puhumme Kristuksessa.

* Minua surettanut ) se on Ei hen ole minua teiden tädhen murehesen saattanut/ mutta teite.
Sille mite mine olen murechtinut/ ei se ole minun techteni/ wan teidhen tädhenne tapachtanut.
* Kylle sijnä ) Tesse hen sijte puhupi/ io'ga hen Ensimeises Lehetuskirias %v. Cap. rangaisi ia Perkelen haltun annoi/ ia nyt tesse keske/ ette sen pite iellens coriattaman/ ette hen nin oli rangaistu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13