Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XIII. Lucu.

 

13:1 JOs mine nyt Colmanen kerdhan tulen teiden tyge'ne/ Nin pite cahdhen eli colmen swn cautta caikinaiset asiat kijnitettemen.
Jos minä nyt kolmannen kerran tulen teidän tykönne/ Niin pitää kahden eli kolmen suun kautta kaikkinaiset asiat kiinnitettämän.
13:2 Mine olen sen teille ennen sanonut/ ia sanon teille nyt edhelle/ ninquin tykeneollen/ io toisen haauan/ ia kirioitan sen nyt poisollen nijlle iotca enne' syndi tehnyt olit/ ia nijlle muille caikille/ ette ios mine iellenstule'/ em mine armaitze.
Minä olen sen teille ennen sanonut/ ja sanon teille nyt edellä/ niinkuin tykönä ollen/ jo toisen haawan/ ja kirjoitan sen nyt pois ollen niille jotka ennen syntiä tehnyt olit/ ja niille muille kaikille/ että jos minä jällens tulen/ en minä armaitse.
13:3 Senwoxi ette te etzitte wihdhoin tuta sitä/ ioca minussa puhupi/ nimitten Christ9/ Joca eiswingan heicko ole teiden seasan/ waan hen on wäkeue teiden seasan.
Sen wuoksi että te etsitte wihdoin tuta sitä/ joka minussa puhuupi/ nimittäin Kristus/ Joka ei suinkaan heikko ole teidän seassan/ waan hän on wäkewä teidän seassan.
13:4 Ja echke hen oli ristinnaulittu heickoudhesa/ Nin hen quitengin elepi Jumalan woimassa. Ja waicka me olema Heicot henesse/ Nin me quitengin eleme henen cansans/ Jumalan woimassa teiden tykenen.
Ja ehkä hän oli ristiinnaulittu heikkoudessa/ Niin hän kuitenkin elääpi Jumalan woimassa. Ja waikka me olemme heikot hänessä/ Niin me kuitenkin elämä hänen kanssansa/ Jumalan woimassa teidän tykönän.
13:5 Kiusatca itze teite' ios te oletta wskossa/ Cokeca itze teiten. Eli eikö te itzenna tunne ette Iesus Christus ombi teisse? Ellei te ratki keluottomat ole.
Kiusatkaa itse teitän jos te olette uskossa/ Kokekaa itse teitän. Eli eikö te itseänne tunne että Jesus Kristus ompi teissä? Ellei te ratki kelwottomat ole.
13:6 Mutta mine toiuon ette te tunnetta/ ettei me keluottomat ole.
Mutta minä toiwon että te tunnette/ ettei me kelwottomat ole.
13:7 Mutta mine soisin Jumalalda/ ettei te miten Paha tekisi/ Ei sitewarten ette me keluolisexi näkyisinme/ Waan sen päle ette te tekisitta site quin hyue on/ ia me olisinma sijtte ninquin keluottomat.
Mutta minä soisin Jumalalta/ ettei te mitään pahaa tekisi/ Ei sitä warten että me kelwolliseksi näkyisimme/ Waan sen päälle että te tekisitte sitä kuin hywä on/ ja me olisimme sitten niinkuin kelwottomat.
13:8 Sille ei me miten woi Totudhen wastan/ waan Totudhen möten.
Sillä ei me mitään woi totuuden wastaan/ waan totuuden myöten.
13:9 Mutta me iloitze'ma coska me heicot olema/ ia te Wäkeuet oletta/ ia sen saman me mös toiuaisinma/ nimitten teiden teudhelisudhen.
Mutta me iloitsemme koska me heikot olemme/ ja te wäkewät olette/ ja sen saman me myös toiwoisimme/ nimittäin teidän täydellisyyden.
13:10 Senteden mine mös poisollen neitä kirioitan/ Senpäle ettei minun pidheis tykenollesani coua oleman/ Sen wäen pereste ionga HErra minun andoi paranoxexi/ ia ei turmioxi.
Sentähden minä myös pois ollen näitä kirjoitan/ Senpäälle ettei minun pitäisi tykönä ollessani kowa oleman/ Sen wäen perästä jonka Herra minun antoi parannukseksi/ ja ei turmioksi.
13:11 Wijmein/ rackat Weliet/ Iloitca teiten/ Olca teudheliset/ Lohuttaca teiten/ Olca yximieliset/ Olca rauhaliset/ Nin se Rackaudhen ia Rauhan Jumala ombi teiden cansan. Teruetteke teite keskenen/ pyhelle Suunandeilla. Teruetteuet teite caiki Pyhet.
Wiimein/ rakkaat weljet/ Iloitkaa teitän/ Olkaa täydelliset/ Lohduttakaa teitän/ Olkaa yksimieliset/ Olkaa rauhalliset/ Niin se rakkauden ja rauhan Jumala ompi teidän kanssan. Terwehtäkää teitä keskenän/ pyhällä suunannoilla. Terwehtäwät teitä kaikki pyhät.
13:12 Meiden HERRAN Iesusen Christusen Armo/ ia Jumalan Rackaus/ ia Pyhen Hengen Osaliseus olcohon teiden caikein cansa/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo/ ja Jumalan rakkaus/ ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkein kanssa/ AMEN.

Se toinen Lehetuskiria Corintherin tyge.
Lehetetty Philippiste Macedonias/ Titusen ia Lucan möte.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13