Kirouxista ia Siugnauxista. Deuteronomij xxvii.

XXVII. Lucu.

5 Moos 27:9 JA Moses ynne Pappein Leuiterin sughusta puhuit caiken Israelin Canssan tyge/ ia sanoit. Merkitze ia cwle Israel. Tenepäne sine olet tullut sinun HERRAS Jumalas Canssaxi/
JA Moses ynnä pappein lewitterin suwusta puhuit kaiken Israelin kansan tykö/ ja sanoit. Merkitse ja kuule Israel. Tänäpänä sinä olet tullut sinun HERRASI Jumalasi kansaksi/
5 Moos 27:10 ette sinun pite cwliaisen oleman sinun HERRAS Jumalas ändä ia tekemen ielkin henen Keskyns ia Oikiudhens/ iotca mine tenepene sinun kesken.
että sinun pitää kuuliaisen oleman sinun HERRASI Jumalasi ääntä ja tekemän jälkeen hänen käskynsä ja oikeutensa/ jotka minä tänäpänä sinun käsken.
5 Moos 27:11 Ja Mose keski Canssalle samana Peiuene/ ia sanoi.
Ja Moses käski kansalle samana päiwänä/ ja sanoi.
5 Moos 27:12 Nemet pite seisoman sen woren Grisim päle/ Canssa siugnaman/ coska te Jordanin ylitze kieuneet olette. Simeon/ Leui/ Juda/ Isaschar/ Joseph ia Ben Jamin
Nämät pitää seisoman sen wuoren Garisimin päälle/ kansaa siunaaman/ koska te Jordanin ylitse käyneet olette. Simeon/ Lewi/ Juda/ Isaskar/ Josef ja BenJamin.
5 Moos 27:13 Ja nämet pite seisoman sen woren Ebalin päle kiromaan/ Ruben/ Gad/ Asser/ Sebulon/ Dan ia Naphthali.
Ja nämät pitää seisoman sen wuoren Ebalin päällä kiroaman/ Ruben/ Gaad/ Asser/ Sebulon/ Daan ja Naftali.
5 Moos 27:14 Ja ne Leuitit pite rupeman/ ia sanoman iocaitzelle Israelist selkelle änelle.
Ja niin lewitat pitää rupeaman/ ja sanoman jokaiselle Israelista selkeällä äänellä.
5 Moos 27:15 Kirottu olcoon/ ioca iongun Epeiumalan eli waletun Cuuan tekepi/ HERRAN Cauhistoxen/ wircamiesten Kesialaiset/ ia asetta sen salaisest. Ja caiken Canssan pite wastaman/ ia sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka jonkun epäjumalan eli waletun kuwan tekeepi/ HERRAN kauhistuksen/ wirkamiesten kesialaiset/ ja asettaa sen salaisesti. Ja kaiken kansan pitää wastaaman/ ja sanoman/ Amen.
5 Moos 27:16 Kirottu olcoon/ ioca Isens eli Eitens kirolepi/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka isänsä eli äitinsä kiroileepi/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:17 Kirottu olcoon/ ioca Lehimeisens Raijat sijrtte/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka lähimmäisen rajat siirtää/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:18 Kirottu olcoon/ ioca laske iongun Sokian exymen tieen päle/ ia caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka laskee jonkun sokean eksymään tien päälle/ ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:19 Kirottu olcoon/ ioca sen Mwcalaisen/ sen Oruoin/ ia Lesken Oikiudhen wändhe/ Ja caiken Canssan pite sanoman Amen.
Kirottu olkoon/ joka sen muukalaisen/ sen orwoin/ ja lesken oikeuden wääntää/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:20 Kirottu olcon/ ioca Isens Emenen tyken macapi/ ette hen rijsuj henen Isens peittemisen/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka isänsä emännän tykö makaapi/ että hän riisuu hänen isänsä peittelemisen/ ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:21 Kirottu olcoon/ ioca iongun Eleinten Canssa rychty/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka jonkun eläinten kanssa ryhtyy/ ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:22 Kirottu olcoon/ ioca Sisarens tykene maca/ ioca henen Isens eli Eitens tyter on/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka sisarensa tykönä makaa/ joka hänen isänsä eli äitinsä tytär on/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:23 Kirottu olcoon/ ioca Anopins tykene maca/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka anoppinsa tykönä makaa/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:24 Kirottu olcoon/ ioca Lehimeisens salaisest löpi/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka lähimmäisensä salaisesti lyöpi/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:25 Kirottu olcoon/ ioca Lahijoia ottapi/ ette hen iongun Wighattoman Sielun lömen pidheis/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka lahjoja ottaapi/ että hän jonkun wiattoman sielun lyömän pitäisi/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.
5 Moos 27:26 Kirottu olcoon/ ioca ei caiki neite Lain sanoia teute/ ette hen senielkin teke/ Ja caiken Canssan pite sanoman/ Amen.
Kirottu olkoon/ joka ei kaikki näitä lain sanoja täytä/ että hän sen jälkeen tekee/ Ja kaiken kansan pitää sanoman/ Amen.