P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

VIII. Lucu .

 

TÄsä opetta Apostoli heitä/ cuinga heidän pitä idzens käyttämän oikian Christillisen wapauden jälken epäjumalian uhreisa/ v. 1.
Nimittäin/ ettei he pahennais heickoja/ v. 9.

 

1 Kor 8:1 EPäjumalden uhreista me tiedämme: sillä caikilla meillä on tieto. Tieto paisutta/ mutta rackaus rakenda.
1 Kor 8:2 Mutta jos jocu luule hänens tietäwän/ ei hän wielä nijn tiedä/ cuin hänen tulis tietä.
1 Kor 8:3 Mutta jos jocu Jumalata racasta/ se on tuttu häneldä.
1 Kor 8:4 Nijn me nyt tiedämme/ sijtä ruasta cuin epäjumalille uhratan/ ettei yhtän epäjumalata mailmas oleckan/ ja ettei yhtän muuta Jumalata ole/ cuin yxi.
1 Kor 8:5 Ja waicka muutamat owat jotca jumalixi cudzutan/ olcon se Taiwasa eli maan päällä ( nijncuin monda jumalata/ ja monda Herra on. )
1 Kor 8:6 Nijn on cuitengin meillä yxi ainoa Jumala/ Isä/ josta caicki owat/ ja me hänesä/ yxi HERra Jesus Christus/ jonga cautta caicki owat/ ja me hänen cauttans.
1 Kor 8:7 Mutta ei jocaidzella ole tieto: sillä muutamat tekewät heillens omantunnon epäjumalista/ ja syöwät nijncuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatundos on heicko/ nijn hän sen cautta saastutetan.
1 Kor 8:8 Mutta ei ruoca meitä saata otollisexi Jumalan edes: jos me syömme/ en me sitä paremmaxi tule/ ellen me taas syö/ embä me sentähden pahemmaxi tule.
1 Kor 8:9 Waan cadzocat/ ettei tämä teidän wapauden tulis heicoille pahennuxexi:
1 Kor 8:10 Sillä jos sinun ( jolla tieto on ) jocu näke atrioidzewan epäjumalden huoneisa/ eikö sijtä hänen omatundos/ joca heicko on/ yllytetä epäjumalden uhria syömän?
1 Kor 8:11 Ja nijn sinun tietos cautta sinun weljes huckandu/ joca heicko on/ jonga tähden cuitengin Christus on cuollut.
1 Kor 8:12 Mutta cosca te nijn syndiä teette weljiän wastan/ ja särjette heidän heicon omantundons/ nijn te Christusta wastan syndiä teette.
1 Kor 8:13 Sentähden jos ruoca minun weljeni pahennais/ nijn en minä ikänäns söis liha/ etten minä weljiäni pahennais.

 

Vers. 1. Caikilla meillä on tieto ) Se on/ me luulemma kyllä nijn/ että meillä caikilla on ymmärrys: mutta sijtä puuttu paljon/ cuin nähdän/ Infr.
v. 7. v. eod. Paisutta ) Täsä rupe hän opettaman/ cuinga meidän rackaudes waeldaman pitä nijden cansa/ jotca heicot uscosa owat.
v. 6. Yxi ainoa Jumala ) Dominus
v. 11. Jonga tähden Christus cuollut on ) Cadzo/ Rom. 14:15.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16