P. Pawalin Epistola Philipperein tygö .

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Philipperein tygö .
TÄsä Epistolas P. Pawali kijttä Philippereitä/ ja neuwo heitä pitämän ja waeldaman oikias Uscos ja rackaudes caswaman.
Mutta että wäärät Apostolit/ ja tecoin opettajat aina Uscoa wahingoitta pyytäwät/ waara hän heitä nijstä.
Ja osotta heille moninaiset saarnajat/ hywät ja pahat: sano myös idzestäns ja Opetuslapsistans: nijn myös Timotheuxest ja Epaphrodituxest/ 1. ja 2. Lugus.
III. Hylkä hän uscottomain ja ihmisten wanhurscauden/ josta wäärät Apostolit opettawat.
Ja sano idzestäns/ että hän oli sencaltaises wanhurscaudes ennen myös cunnialisest elänyt/ mutta ei cuitengan nyt sijtä lucua pidä/ Christuxen wanhurscauden suhten/ jonga hän Uscon cautta saanut on: sillä se toinen teke ainoastans wadzan jumalaxi/ ja saatta Christuxen ristin wihollisexi.
IV. Neuwo hän heitä rauhaan/ ja hywään ulconaiseen menoon jocaista wastan: ja kijttä heidän lahjans edest/ cuin he hänelle lähettänet olit.

 

P. Pawalin Epistola Philipperein tygö .

I. Lucu .

 

TErwetyxen jälken/ v. 1.
kijttä Apostoli Jumalata Philipperein tähden/ että he Christuxen Evangeliumist olit osallisexi tullet/ ja rucoile että hän heitä wielä sijnä walista ja wahwista tahdois/ v. 3.
Ilmoitta/ cuinga Evangelium hänen fangiudens cautta on enämmin ja enämmin menestynyt/ v. 12.
Sano idzens tahtowan cuollakin sentähden/ mutta heidän tähtens tahdois hän wielä wähän aica elä/ v. 22.
Neuwo heitä waeldaman/ nijncuin Evangeliumille sopi/ ja sijnä yximielisest ja lujast pysymän/ v. 27.

 

Fil 1:1 PAwali ja Timotheus/ Jesuxen Christuxen palweliat. Caikille Pyhille Christuxes Jesuxes/ jotca Philippis owat/ nijn myös Pispoille ja palwelioille.
Fil 1:2 Armo olcon teille/ ja Rauha meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Fil 1:3 MInä kijtän minun Jumalatani/ nijn usein cuin minä teitä ajattelen
Fil 1:4 ( Jota minä caikisa minun rucouxisani aina teen teidän edestän/ ja rucoilen ilolla )
Fil 1:5 Että te oletta Evangeliumist osallisexi tullet/ hamast ensimäisestä päiwästä nijn tähän asti.
Fil 1:6 Sen minä totisest tiedän/ että se joca teisä on hywän työn alcanut/ sen hän myös Jesuxen Christuxen päiwän asti päättä.
Fil 1:7 Nijncuin minulle on myös cohtullinen/ teistä caikista nijn ajatella/ että minä caicki teidän minun sydämesäni pidän/ näisä minun cahleisani/ ( joisa minä Evangeliumin puolesta wastan ja wahwistan ) nijncuin nekin caicki/ jotca minun cansani Armosta osalliset owat.
Fil 1:8 Sillä Jumala on minun todistajan/ että minä sydämen pohjasta caickia teitä Jesuxes Christuxes halajan:
Fil 1:9 Ja rucoilen/ että teidän rackauden enämmin ja enämmin hyötyis caickinaises tundemises ja ymmärryxes.
Fil 1:10 Että te coettelisitta mikä paras olis/ ja olisitta selkiät/ ei kellengän pahennuxexi/ Christuxen päiwän asti/
Fil 1:11 Täytetyt wanhurscauden hedelmillä/ jotca Jesuxen Christuxen cautta teisä tapahtuwat/ Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi.
Fil 1:12 MUtta minä tahdon/ että te ( rackat weljet ) tiedäisitte sen cuin minulle tapahtunut on/ joca ainoastans Evangeliumille awuxi tullut on.
Fil 1:13 Nijn että minun siteni owat ilmei tullet Christuxes/ coco Rastuwas/ ja myös caikille muille.
Fil 1:14 Ja että monda welje HERrasa/ minun siteistäni wahwistetut/ owat paljo rohkiammaxi tullet pelkämät sana puhuman.
Fil 1:15 Muutamat tosin saarnawat Christust cateudest ja wihast: mutta muutamat hywästä tahdosta.
Fil 1:16 Ne ilmoittawat Christusta eripuraisudest/ ja ei oikein/ ja luulewat nijn lisäwäns minun sitehini murhetta.
Fil 1:17 Mutta nämät rackaudest: sillä he tietäwät minun täsä Evangeliumin wastamisen tähden olewan.
Fil 1:18 Mitästä sijs se on ? että Christus cuitengin ilmoitetan/ ehkä cuinga se sijtte tapahtu/ teeskellen eli oikein/ josta minä iloidzen ja wielä tahdon iloita:
Fil 1:19 Sillä minä tiedän sen minulleni joutuwan autuudexi/ teidän rucouxenne/ ja Jesuxen Christuxen Hengen awun cautta.
Fil 1:20 Nijncuin minä odotangin ja toiwon/ etten minä misän häpiään tule/ waan että Christus nyt/ nijncuin ainakin/ caikella wapaudella minun ruumisani ylistetän/ tapahtucon se elämän eli cuoleman cautta:
Fil 1:21 Sillä Christus on minulle elämä/ ja cuolema on minulle woitto.
Fil 1:22 Mutta jos minä saan Lihasa elä/ nijn se enämmän hedelmätä tuotta: waan en minä tiedä cumman minä walidzen:
Fil 1:23 Sillä molemmilda minä ahdistetan. Minä halajan tääldä eritä/ ja olla Christuxen cansa/ joca myös paljo parambi olis.
Fil 1:24 Mutta paljo tarpellisembi on Lihasa olla teidän tähtenne.
Fil 1:25 Ja minä tiedän totisest/ että minun pitä oleman/ ja teidän caickein cansan pysymän/ teidän parhaxen/ ja usconne iloxi.
Fil 1:26 Että te teitän sangen Christuxes Jesuxes kerscaisitte/ minun palajamiseni cautta teidän tygön.
Fil 1:27 WAeldacat ainoastans nijncuin Christuxen Evangeliumille sowelias olis/ että jos minä tulen ja näen teidän/ eli poisollesani saan cuulla teistä/ että te oletta yhdes henges ja yhdes sielus/ ja nijn meidän cansam Evangeliumin Uscosa kilwoitteletta.
Fil 1:28 Ja älkät andaco misän peljätettä teitän teidän wastanseisojildan/ joca tosin heille cadotuxen mercki on: mutta teille autuudexi/ ja se on Jumalasta:
Fil 1:29 Sillä teille on annettu Christuxen puolesta/ ei ainoastans että te hänen päällens uscotta/ mutta myös kärsittä hänen tähtens.
Fil 1:30 Ja pysytte sijnä kilwoituxes cuin te minusa näitte/ ja nyt minusta cuuletta.

 

Vers. 16. Lisäwäns ) Hän puhu uscomattomist Judalaisist/ jotca Evangeliumita wainoisit/ ja sentähden täydyi hänen sijtä usein puhua/ ja muillekin ilmoitta. Jonga cautta se myös lewitetyxi tuli/ ja monelda saarnatuxi: nijn myös monelda wastanotetuxi/ cosca he ymmärsit/ että Judalaiset cateudest sitä wainoisit.

Valitse
luku

1 2 3
4