P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XVI. Lucu .

 

PAwali neuwo Corinthereitä cocoman jotakin waiwaisten ja wainottuiden awuxi Jerusalemis/ v. 1.
Lupa tulla heidän tygöns/ v. 5.
rucoile Timotheuxen/ v. 10.
ja muutamain muiden edest/ jotca Jumalan Seuracunda uscollisest palwellet olit/ v. 15.
Neuwo heitä lujuteen/ v. 13.
Päättä terwetyxillä/ v. 19.
ja kiroile nijtä/ jotca ei racasta Jesusta Christusta/ v. 22.

 

1 Kor 16:1 MUtta awun hakemisest pyhiä warten/ cuin minä Galatian Seuracunnille säännyt olen: nijn te myös tehkät.
1 Kor 16:2 Ensimäisnä Sabbathina ottacan jocainen tygöns jotakin/ ja cootcan oman mielens jälken/ ettei äsken silloin cosca minä tulen/ nijtä hakeman ruweta.
1 Kor 16:3 Mutta cuin minä tullut olen/ jotca te sijtte kirjoillanne sijhen walidzetta/ nijn minä tahdon lähettä/ wiemän heitä teidän lahjojan Jerusalemijn.
1 Kor 16:4 Jos taas nijn tapahtu/ että minä idze sinne waellan/ nijn he saawat minun cansani waelda.
1 Kor 16:5 Mutta minä tahdon teidän tygönne tulla/ cosca minä Macedonian cautta waellan. Sillä minun pitä Macedonian läpidze waeldaman.
1 Kor 16:6 Mutta teidän tykönänne minä/ mitämax/ wijwyn/ eli talwe pidän/ että te awulliset olisitta minua saattaman cuhunga minä matcustan. En minä nyt mennesäni tahdo teitä nähdä:
1 Kor 16:7 Sillä minä toiwon saapani jongun ajan wijpyä teidän tykönän/ jos HERra salli.
1 Kor 16:8 Mutta minä tahdon Ephesos wijpyä/ haman Helundain asti:
1 Kor 16:9 Sillä minulle on suuri ja wäkewä owi awattu/ ja siellä on monda wastanseisojata.
1 Kor 16:10 JOs Timotheus tule/ nijn cadzocat että hän pelkämät olis teidän tykönän: sillä hän teke myös HERran työtä/ nijncuin minäkin.
1 Kor 16:11 Älkän händä kengän ylöncadzoco/ mutta saattacat rauhas minun tygöni tuleman: sillä minä odotan händä weljein cansa.
1 Kor 16:12 APollosta meidän weljestämme tietkät/ että minä olen händä neuwonut weljein cansa teidän tygönne tuleman/ mutta ei hän nyt tahtonut tulla/ cuitengin on hän tulewa/ cosca hänelle nijn sopi.
1 Kor 16:13 WAlwocat/ pysykät uscosa/ olcat urholliset/ olcat wahwat:
1 Kor 16:14 Caicki tapahtucon rackaudes.
1 Kor 16:15 Mutta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ te tunnetta Stephanan perehen/ että he owat alket Achajas/ ja owat ruwennet pyhiä palweleman.
1 Kor 16:16 Että te myös olisitta sencaltaisten alammaiset/ ja jocaidzen apulaisen ja auttajan.
1 Kor 16:17 Mutta minä iloidzen Stephanan/ Fortunatuxen/ ja Achaicuxen tulemisesta: sillä mitä teille puuttui minulda/ sen he täyttäwät.
1 Kor 16:18 Ne wirwotit minun hengeni ja teidän/ sentähden tutcat sencaltaiset.
1 Kor 16:19 TEitä terwettä Asian Seuracunda. Teitä terwettäwät suurest Aquila ja Priscilla HERrasa/ ja Seuracunda/ joca heidän huonesans on.
1 Kor 16:20 Teitä terwettäwät caicki weljet. Terwettäkät toinen toistan pyhällä suunandamisella.
1 Kor 16:21 Minä Pawali terwetän teitä omalla kädelläni.
1 Kor 16:22 Joca ei HErra Jesusta Christusta racasta/ se olcon Anathema Maranatha.
1 Kor 16:23 HERran Jesuxen Christuxen armo olcon teidän cansan.
1 Kor 16:24 Minun rackauden olcon caickein teidän cansan Christuxes Jesuxes/ Amen.

 

Ensimäinen Epistola Corintherein tygö.

 

 

Lähetetty Philippist Stephanan/ Fortunatuxen/ Achaicuxen ja Timotheuxen cansa.
Vers. 9. Suuri ja wäkewä owi ) Se on: Siellä on monda/ jotca mielelläns cuulewat ja wastan ottawat Evangeliumin: Nijn että siellä on nijn cuin yxi owi eli porti awoi/ cusa Jerusalemis näpiäst ackuna eli raco awoi oli.
v. 22. Anathema ) Panna Suomexi/ Anathema Grekixi/ maranatha Hebreaxi. Nijn P. Pawalikin sano: joca ei Christusta racasta/ hän olcon kirottu ja cuolemahan sadatettu. Vide Levit. Cap. 29.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16