P. Johannexen Toinen Epistola .

P. Johannes terwettä jumalista Frouwa/ v. 1.
Sano iloidzewans/ että hänen Lapsistans löyttin/ jotca oikias uscosa pysywät/ v. 4.
Neuwo händä rackauteen Jumalata ja lähimmäistäns cohtan/ v. 5.
Waaroi händä wäärist opettaist/ v. 7.
Puhu hänen tulemisestans/ v. 12.
Terwettä händä hänen sisarens lasten puolesta/ v. 13.

 

2 Joh 1:1 SE wanhin/ sille walitulle Frouwalle ja hänen lapsillens/ joita minä totudes racastan/ ja en ainoastans minä/ mutta myös caicki jotca totuden tundenet owat/
2 Joh 1:2 Sen totuden tähden/ joca meisä pysy/ ja meidän cansam on ijancaickisest.
2 Joh 1:3 Armo/ Laupius/ Rauha Isäldä Jumalalda/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda Isän Pojalda/ totudesa ja rackaudesa olcon teidän cansan.
2 Joh 1:4 MInä olen suurest ihastunut/ että minä löysin sinun lapsistas nijtä/ jotca totudes waeldawat/ nijncuin me käskyn Isäldä saanet olemma.
2 Joh 1:5 Ja rucoilen sinua Frouwa/ en että minä vtta käskyä sinulle kirjoitaisin/ waan sen cuin meillä algusta oli. Että me toinen toistam racastaisim.
2 Joh 1:6 Ja tämä on se rackaus/ että me hänen käskyns jälken waellamme. Tämä on se käsky cuin te algusta cuulitta/ että te sijnä waellaisitta:
2 Joh 1:7 Sillä monda wietteliä on mailmaan tullut/ jotca ei tunnusta Jesusta Christusta/ että hän on Lihaan tullut. Tämä on wietteliä ja Antichristus.
2 Joh 1:8 Cadzocat wisust teitän/ etten me cadotais/ mitä me työtä tehnet olemme/ waan että me täyden palcan saisimme.
2 Joh 1:9 Jocainen cuin harhaele/ ja ei pysy Christuxen opisa/ ei hänellä ole Jumalata. Joca pysy Christuxen opisa/ hänellä on sekä Isä että Poica.
2 Joh 1:10 Jos jocu tule teidän tygön/ ja ei tuo tätä opetusta cansans: nijn älkät händä huonesen ottaco/ älkät myös händä terwettäkö:
2 Joh 1:11 Sillä joca händä terwettä/ hän on osallinen hänen pahoista töistäns.
2 Joh 1:12 Olis minulla paljon teille kirjoittamist/ mutta en minä tahtonut paperilla ja pläkillä/ waan minä toiwon tulewani teidän tygön/ ja tahdon läsnä olduani teidän cansan puhua/ että meidän ilom täydellinen olis.
2 Joh 1:13 Terwettäwät sinua sinun walitun sisares lapset/ Amen.

 

Vers. 2. Totuden tähden ) Se on/ sen oikian opin tähden/ jota hän oli wastan ottanut.
v. 9. Ei hänellä ole Jumalata ) Cadzo/ ilman uscota Christuxen päälle on caicki Jumalan palwelus coco mailmas turha.

Valitse
luku

1