P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

V. Lucu .

 

 

TÄsä lugus nuhtele hän heitä huoruden tähden/ että he sen kärseit seasans/ joca oli ottanut oman äitipuolens/ v. 1.
Hänen pane hän Pannaan heidän suosiostans/ ja sulke hänen ulos Seuracunnast/ v. 3.
Ettei wähä hapatus hapatais caicke taikinata/ v. 6.
Waan he pitäkän Pääsiäistä puhtauden happamattomas taikinasa/ v. 9.
Opetta ja neuwo heitä eroittaman heitäns jumalattomista/ etc. v. 9.

 

1 Kor 5:1 JUlkisest cuulu teidän keskenän huoruus/ ja sencaltainen huoruus/ josta ei pacanatcan sanoa tiedä/ että jocu Isäns emändä pitä.
1 Kor 5:2 Ja te oletta paisunet/ josta teidän parammin tulis itke/ että se joca sencaltaisen työn tehnyt on/ teidän seastan poisotetaisin.
1 Kor 5:3 Mutta minä tosin/ joca ruumin puolest poisolen/ cuitengin Henges tykönä olen/ nijn olen minä jo/ nijncuin tykönä olewa/ sijtä päättänyt/ että hän/ joca sencaltaisen tehnyt on/
1 Kor 5:4 Meidän HERran Jesuxen Christuxen Nimeen/ teidän cocontulemisesan/ ynnä minun Hengeni cansa/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen woimalla/
1 Kor 5:5 Annetan Perkelen haldun lihan cadotuxexi/ että hengi autuaxi tulis HERran Jesuxen päiwänä.
1 Kor 5:6 Eli ole teidän kerscauxenne hywä: ettekö tiedä/ että wähä hapatus caiken taikinan hapatta?
1 Kor 5:7 Sentähden peratcat se wanha taikina/ että te tulisitta vdexi taikinaxi/ nijncuin te myös happamattomat oletta. Sillä meillä on myös Pääsiäis Lammas/ joca on Christus/ meidän edestämme uhrattu.
1 Kor 5:8 Sentähden pitäkäm meidän Pääsiäisem/ ei wanhas hapatuxes/ eikä pahuden ja wääryden hapatuxes/ waan puhtauden ja totuden happamattomas taikinas.
1 Kor 5:9 MInä olen teille Epistolas kirjoittanut/ ettei teidän pidäis secanduman portoihin.
1 Kor 5:10 En minä ajattele tämän mailman portoista/ engä ahneista/ engä raateljista/ engä epäjumalden palwelioista/ sillä nijn tulis teidän mailmasta poispaeta.
1 Kor 5:11 Mutta nyt minä olen kirjoittanut/ ettei teidän pidä nijhin secanduman. Jos jocu/ joca weljexi cudzutan/ olis salawuoteinen/ taicka ahne/ eli epäjumalden palwelia/ taicka pilckaja eli juomari/ taicka raatelia/ älkät sencaltaisen cansa syökö:
1 Kor 5:12 Sillä mitä minun tule duomita nijtä/ jotca ulcona owat? Ettekö te nijtä duomidze/ jotca sisällä owat?
1 Kor 5:13 Mutta Jumala ne duomidze/ jotca ulcona owat. Ajacat idzekin paha pois tykönne.

 

 

Vers. 7. Udexi taikinaxi ) Pyhisäkin ihmisis on wielä aina syndi/ joca ulos pyhittämän pitä. Sentähden hän sano: te oletta happamattomat/ se on/ te oletta pyhät. Mutta sowittacat nijn/ että te caicki tynnni poispyhgitte/ ja tulcat peräti puhtaxi/ ja udexi taikinaxi.
v. 10. Mailmasta poispaeta ) Joca ei tahdo pahain ihmisten seas olla/ hänen pitä coco mailmasta poispakeneman. Sentähden hän tahto meidän pakeneman pahoja Christityitä/ että he taicka sijtä nimestä luopuisit eli heidäns parannaisit. Sillä ei Christittömiä weljixi cudzuta.
v. 12. Ulcona owat ) Näillä hän ymmärtä Christittömät.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16