P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

VI. Lucu .

 

PAwali nuhtele Corinthereitä/ että he weit heidän rijtojans ja eripuraisita asioitans pacanalisten Duomaritten eteen/ v. 1.
Ja ei parammin toinen toistans kärsinet/ v. 7.
Ja että he teit toinen toisellens wääryttä/ v. 8.
Cusa he cuitengin tiesit/ ettei wäärät/ eli muut sencaltaiset pidä Jumalan waldacunda perimän/ v. 9.
Nuhtele nijtä/ jotca Christillisen wapauden warjolla teit mitä he tahdoit/ v. 12 Ja neuwo wälttämän huorutta: että he olit Christuxen jäsenet/ ja P. Hengen Templi/ etc. v. 13.

 

1 Kor 6:1 MIxi jocu teistä/ jolla on toisen cansa jotakin asiata/ maltta rijdellä wääräin/ ja ei pyhäin edesä? Ettekö te tiedä/ että pyhät pitä mailma duomidzeman?
1 Kor 6:2 Jos sijs mailma pitä teildä duomittaman? Ettekö te sijs kelpa pienembitä asioita duomidzeman?
1 Kor 6:3 Ettekö te tiedä/ että meidän pitä Engeleitäkin duomidzeman? Cuinga paljo enämmin ajallisia asioita?
1 Kor 6:4 Mutta te/ cosca teillä on jotacuta asiata ajallisest hywydest/ nijn te otatte ne jotca Seuracunnas ylöncadzotut owat/ ja asetatte Duomarixi.
1 Kor 6:5 Teille minä sanon näitä häpiäxi. Eikö yhtän wijsasta ole teidän seasan? Eli jocu cuin taidais duomita/ weljen ja weljen keskellä?
1 Kor 6:6 Waan weli rijtele weljens cansa/ ja sijttekin uscomattomain edes.
1 Kor 6:7 NIjn on sijs caiketi wica teidän seasan/ että te toinen toisenne cansa käytte oikeuden eteen: Mixet te parammin wääryttä kärsi? Mixet te ennen suo teitän wahingoitta?
1 Kor 6:8 Ja te idze wääryden ja wahingon teette/ ja semmengin teidän weljillen.
1 Kor 6:9 Ettekö te tiedä/ ettei wäärät pidä Jumalan waldacunda perimän?
1 Kor 6:10 Älkät andaco teitän wietellä: sillä ei salawuoteisten/ eikä epäjumalden palweliain/ eikä huorintekiäin/ eikä pehmiäin/ eikä nijden jotca wastoin luondo syndiä tekewät/ eikä warasten/ eikä ahnetten/ eikä juomaritten/ eikä pilckaitten/ eikä raateliain pidä Jumalan waldacunda perimän.
1 Kor 6:11 Ja sencaltaiset te muutamat olitta/ mutta te oletta pestyt/ te oletta pyhitetyt/ te oletta wanhurscaxi tullet HERran Jesuxen Christuxen nimen cautta/ ja meidän Jumalamme Hengen cautta.
1 Kor 6:12 CAikisa on minulla walda/ waan ei caicki ole hywäxi: Caikisa on minulla walda/ mutta en minä kenengän alammainen ole.
1 Kor 6:13 Ruoca on wadzalle säätty/ ja wadza rualle/ mutta Jumala on tämän ja sen hucuttawa. Ei ruumis ole säätty huoruteen/ waan HERralle/ ja HERra ruumille.
1 Kor 6:14 Mutta Jumala on HERran herättänyt/ nijn hän on myös meitäkin woimallans herättäwä.
1 Kor 6:15 Ettekö tiedä/ että teidän ruuminne owat Christuxen jäsenet? Pidäiskö sijs minun Christuxen jäsenet porton jäsenixi tekemän? Pois se.
1 Kor 6:16 Taicka/ ettekö te tiedä/ että se joca porttohon ryhty/ nijn hän on yxi ruumis sen cansa? Sillä he tulewat ( sano hän ) caxi yhdexi lihaxi.
1 Kor 6:17 Mutta joca HERraan ryhty/ se on yxi hengi hänen cansans.
1 Kor 6:18 Wälttäkät huorutta. Caicki synnit cuin ihminen teke/ owat ulcona ruumista/ waan joca huorin teke/ se teke syndiä omas ruumisans.
1 Kor 6:19 Wai ettekö te tiedä/ että teidän ruumin on Pyhän Hengen Templi/ joca teisä on/ jonga te Jumalalda saitta/ ja ettepä te ole teidän omanne? Sillä te oletta callista ostetut.
1 Kor 6:20 Cunnioittacat sijs Jumalata teidän ruumisan/ ja teidän hengesän/ jotca Jumalan owat.

 

Vers. 4. Ylöncadzotut ) Owat Pacanat/ joita ei sallita Cristillisten seas olla Christillisis asiois/ cuin on Sacramentin nautidzemus/ etc.
v. 7. Että te käytte oikeuden eteen ) Ei täsä Pawali peräti kiellä/ että he oikeuden eteen menit: waan että he sen teit pacanalisten Duomaritten edes/ idze heillens ylöncadzexi: Sillä heistä huuttin panaingin seas/ että he rijtelit/ ja teit toinen toisellens wääryttä: Jotca cuitengin sijtä tuttaman piti/ että he racastit keskenäns toinen toistans/ Ioh. 13. Sillä täsä olis se parambi ollut/ että he keskenäns olisit sopinet/ taicka kärsinet jotakin toinen toiseldans/ ennen cuin he nijn olisit huudoxi tullet.
v. 12. Caikisa ) Nimittäin/ luwallisis ja wapahis asiois/ jotca ei käsketyt eikä kieldyt ole.
v. 19. Teidän ruumin owat Pyhän Hengen Templi/ ja 20. Sentähden ylistäkät Jumalata teidän ruumisanne ) Tästä/ nijncuin myös c. 3:16. ennen nähdän/ että P. Hengi myös on totinen Jumala/ yhtä Isän ja Pojan cansa/ että meidän ruumim cudzutan Jumalan Templixi sijtä/ että P. Hengi asu meisä/ Nijncuin Basil. 1. de Trin. c. 6. täsä päättäwät.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16