P. Marcusen Euangelium.

 

XVI. Lucu

 

16:1 Ja coska Sabbathi edesioutunut oli/ ostit Maria Magdalena ia Maria Jacobi ia Salome Hyuenhaiulisi Yrtie ette he tulisit ia woitelisit hene'.
Ja koska Sabbathi edes joutunut oli/ ostin Maria Magdaleena ja Maria Jakob ja Salome hywänhajuisia yrttejä että he tulisit ja woitelisit hänen.
16:2 Ja he tulit Haudhalle ensimeisne Sabbathin peiue' sange' waraha'/ coska Auringo coitti/
Ja he tulit haudalle ensimmäisenä Sabbathin päiwän sangen warhain/ koska aurinko koitti/
16:3 ia he puhuit keskene's/ Cuca meille kiue' wieritte hauda' ouelda?
ja he puhuit keskenänsä/ Kuka meille kiwen wierittää haudan owelta?
16:4 Ja quin he catzoit/ neit he Kiuen poiswieritettyn/ sille hen oli sange' swri.
Ja kuin he katsoit/ näit he kiwen pois wieritetyn/ sillä hän oli sangen suuri.
16:5 Ja quin he olit Hauda' siselleme'net/ nin he neit yde' Noricaise' istuua' oikealla pole'/ ioca oli waatteittu pitkil walkeil waatteil/ Ja he he'mestuit.
Ja kuin he olit haudan sisälle menneet/ niin he näit yhden nuorukaisen istuwan oikealla puolen/ joka oli waatetettu pitkillä walkeilla waatteilla/ Ja he hämmästyit.
16:6 Mutta hen sanoi heille Elkette He'mestykö/ te etzitta Iesust Nazarenusta/ ioca oli Ristinnaulittu/ hen ylesnousi/ ei ole hen tälle/ Catzos/ sija cunga he henen panit.
Mutta hän sanoi heille. Älkäätte hämmästykö/ te etsitte Jesusta Nazarenusta/ joka oli ristiinnaulittu/ hän ylös nousi/ ei hän ole täällä/ Katsos/ sijaa kuhunka he hänen panit.
16:7 Mutta me'get ia sanocatta henen Opetuslapsillens/ ia petarille/ ette hen teiden edellenkieupi Gallieaa'/ sielle te hene' näette/ ninquin he' sanoi teille.
Mutta menkäät ja sanokaatte hänen opetuslapsillensa/ ja Petarille/ että hän teidän edellä käypi Galileaan/ siellä te hänen näette/ niinkuin hän sanoi teille.
16:8 Ja he nopiasta wlosmenit/ ia pakenit Haudhalda/ Sille ette wapistus ia hämmestus oli heiden Ylitze's tullut/ Eike he mös kellekä miten sanonuet/ Sille ette he pelkesit.
Ja he nopeasti ulos menit/ ja pakenit haudalta/ Sillä että wawistus ja hämmästys oli heidän ylitsensä tullut/ Eikä he myös kellekään mitään sanoneet/ Sillä he pelkäsit.
16:9 Mutta quin Iesus Ylesnosnut oli warahin ensimeis Sabbathin peiuene/ ilmestyi hen ensin Maria Magdalenale/ iosta hen Setzemen Perckelet wlosaijanut oli.
Mutta kuin Jesus ylösnoussut oli warhain ensimmäisenä Sabbathin päiwänä/ ilmestyi hän ensin Maria Magdalenalle/ josta hän seitsemän perkelettä ulos ajanut oli.
16:10 Ja se meni matka's ia ilmoitti nijlle iotca olit tottunuet henen cansans oleman/ iotca murehisans ia idkeueisse olit.
Ja se meni matkaansa ja ilmoitti niille jotka olit tottuneet hänen kanssansa olemaan/ jotka murheessansa ja itkewäisenä olit.
16:11 Ja quin ne samat cwlit ette he' eleuene oli/ ia hen nechty oli henelde/ eiuet he wskoneet.
Ja kuin ne samat kuulit että hän eläwänä oli/ ja hän nähty oli häneltä/ eiwät he uskoneet.
16:12 Sijtte/ cosca Caxi heiste waelsit/ ilmestij hen heille toisenmoissa coska he maalle menit.
Sitten/ koska kaksi heistä waelsit/ ilmestyi hän heille toisen moisessa koska he maalle menit.
16:13 Ja ne samat menit ia iulgistit nille muylle Eike he mös nijteken wstonuat.
Ja ne samat menit ja julkistit niille muille. Eikä he myös niitäkään uskoneet.
16:14 Wimein/ cosca ne Yxitoistakymende atrioitzit nin hen ilmestyi/ ia soimasi heijen epevskonsa/ ia heiden Sydeme's cangiutta/ ettei he vskconuet nijte iotca henen nähnyet olit/ Ylesnosnuexi.
Wiimein/ koska ne yksitoista kymmentä aterioitsit niin hän ilmestyi/ ja soimasi heidän epäuskonsa/ ja heidän sydämensä kankeutta/ ettei he uskoneet niitä jotka hänen nähneet olit/ ylosnousseeksi.
16:15 Ja sanoi heille/ Menget caicke' mailman/ ia sarnatka Euangeleumi caikille lodhuille/
Ja sanoi heille/ Menkäät kaikkeen maailmaan/ ja saarnatkaa ewankelium kaikille luoduille/
16:16 ioca wskopi ia tule Castetuxi/ se autuaxi tulepi. Mutta ioca ei wsko/ se tule cadhotetuxi.
Joka uskoopi ja tulee kastetuksi/ se autuaaksi tuleepi. Mutta joka ei usko/ se tulee kadotetuksi.
16:17 Mutta näme ouat ne merckit/ iotca noudhattauat nijte quin wskouat. Minu' Nimeni cauta pitte heiden Perkelet wlosaijaman. Wsilla Kielille puhuma'/ Kermeet poisaiama'.
Mutta nämä owat ne merkit/ jotka noudattawat niitä kuin uskowat. Minun nimeni kautta pitää heidän perkeleet ulosajaman. Uusilla kielillä puhuman/ käärmeet pois ajaman.
16:18 Ja ios he iotaki myrcky ioouat/ ei heille miten wahingoitta. Sairasten pälle heiden pite Kädhens paneman/ ia ne paraneuat.
Ja jos he jotakin myrkkyä juowat/ ei heille mitään wahingoita. Sairasten päälle heidän pitää kätensä paneman/ ja he paranewat.
16:19 Ja se Herra/ sijttequin hen oli heille puhunut/ ylesotettihin Taiuasee'/ ia istupi Jumala' Oikealla kädelle.
Ja se Herra/ sittenkuin hän oli heille puhunut/ Ylös otettiin taiwaaseen/ ja istuupi Jumalan oikealla kädellä.
16:20 Mutta he wllosmenit/ ia sarnasit Jocapaicas. Ja HErra teeskeli heide' ca'sans ia wahwisti Sanan/ noutauaisten Merckien cautta.
Mutta he ulosmenit/ ja saanasit joka paikassa. Ja HERRA työskenteli heidän kanssansa ja wahwisti sanan/ noutawaisten merkkien kautta.

Loppu P. Marcusen Euangeliumist.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16