Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

V. Lucu.

 

5:1 NIn olcat nyt Jumalan Tauoittaiat/ ninquin rackat Lapset/
Niin olkaat nyt Jumalan tawoittajat/ niinkuin rakkaat lapset/
5:2 ia waeldacat rackaudhesa/ samalmoto quin Christus meite racasti/ ia itze hene's wlosandoi meiden edesten/ Lahiaxi ia Uffrixi/ Jumalalle makiaxi haijuxi.
ja waeltakaat rakkaudessa/ samalla muotoa kuin Kristus meitä rakasti/ ja itse hänens ulos antoi meidän edestän/ Lahjaksi ja uhriksi/ Jumalalle makiaksi hajuksi.
5:3 Mutta Hoorutta ia caiki Riettautta/ eli Ahneutta/ elket andaco ensingen teiden seasan mainitta/ ninquin Pyhein tulepi.
Mutta huoruutta ja kaikki riettautta/ eli ahneutta/ älkäät antako ensinkään teidän seassan mainita/ niinkuin pyhäin tuleepi.
5:4 Ja häpieliset sanat/ ia Hullutpuhet eli Jarituxet iotca eiuet mihingen kelpa/ Waan paramin Kijtossana.
Ja häpeälliset sanat/ ja hullut puheet eli jaaritukset jotka eiwät mihinkään kelpaa/ waan paremmin kiitossana.
5:5 Sille se te tietkä/ ettei yxiken Wärtamies taicka Saastainen eli Ahne (ioca ombi Epeiumalan Paluelia) ole Perilinen Christusen ia Jumalan Waldakunnasa.
Sillä se te tietäkää/ ettei yksikään wärtämies (salawuoteinen) taikka saastainen eli ahne (joka ompi epäjumalan palwelija) ole perillinen Kristuksen ja Jumalan waltakunnassa.
5:6 Elket ydhengen andaco teiten pette turhilla puheilla/ Sille sen syyn tedhen Jumalan wiha tulepi Epeuskoisten Lasten ylitze.
Älkäät yhdenkään antako teitän pettä turhilla puheilla/ Sillä sen syyn tähden Jumalan wiha tuleepi epäuskoisten lasten ylitse.
5:7 Senteden elket olco heiden Osaweliens/
Sentähden älkäät olko heidän osaweljensä/
5:8 Sille ette muijnen te olitta Pimeys/ Mutta nyt te oletta Walkius Herrasa.
Sillä että muinen te olitte pimeys/ mutta nyt te oletta walkius Herrassa.
5:9 Waeltaca ninquin Walkiudhen Lapset. Sille Hengen hedhelme ombi caikisa Hywuydhesa ia Wanhurskaudhesa/ ia totudhesa/
Waeltakaa niinkuin walkeuden lapset. Sillä Hengen hedelmä ompi kaikissa hywyydessä ja wanhurskaudessa/ ja totuudessa/
5:10 Ja coetelkat mite Herralle otolinen olis.
Ja koetelkaat mitä Herralle otollinen olisi.
5:11 Ja elket osaliset olgho ninen Hedhelmettömein Pimeyden Töidhen cansa/ waan paramin nuchdelkat heite.
Ja älkäät osalliset olko niinen hedelmättömäin pimeyden töiden kanssa/ waan paremmin nuhdelkaat heitä.
5:12 Sille mite heilde sala tapactu/ se olis mös häpie wlossano.
Sillä mitä heiltä salaa tapahtuu/ se oli myös häpeä ulos sanoa.
5:13 Mutta caiki nämet ilmei tuleuat/ coska ne walkiudhesta rangaistaan/ Sille ette caiki quin ilmei tule/ se on walkeus. Senteden hen sano/
Mutta kaikki nämät ilmi tulewat/ koska ne walkeudesta rangaistaan/ Sillä että kaikki kuin ilmi tulee/ se on walkeus. Sentähden hän sanoo/
5:14 Yleshere sine ioca macat/ ia ylesnouse nijste Cooleista/ nin Christus sinun yleswalghasepi.
Ylösherää sinä joka makaat/ ja ylösnouse niistä kuolleista/ niin Kristus sinun ylöswalaiseepi.
5:15 Nin catzocat nyt ette te wijsahasti waellatte/ ei ninquin ne tyhmet/ waan ninquin ne wijsaat.
Niin katsokaat nyt että te wiisahasti waellatte/ ei niinkuin ne tyhmät/ waan niinkuin ne wiisaat.
5:16 Ja hangitcat teiten aialla's/ Sille aica ombi * paha.
Ja hankitkaat teitä ajallansa/ Sillä aika ompi paha.
5:17 Se'teden elket olgho taitamattomat/ waan taitauaiset/ mike Herran tachto on.
Sentähden älkäät olko taitamattomat/ waan taitawaiset/ mikä Herran tahto on.
5:18 Ja elket te iopuco Winasta/ iosta paha meno nousepi/
Ja älkää juopuko wiinasta/ josta paha meno nouseepi/
5:19 Waan olcatta teutetydh Pyhelle He'gelle/ ia puhucat keskenen Psalmeista/ ia Kijtoswirsiste ia Hengelisille Lauluijlla/ weisaten ia leikiten Herralle teiden sydhemesenne/
Waan olkaatte täytetyt Pyhällä Hengellä/ ja puhukaat keskenän psalmeista/ kiitowirsistä ja hengellisillä lauluilla/ weisaten ja leikiten Herralle teidän sydämissänne/
5:20 Aina kijtteden Jumala ia Ise/ iocaitze' edeste/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimese/
Aina kiittäen Jumalaa ja Isää/ jokaisen edestä/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimessä/
5:21 Ja olcat keskenen alamaiset toinen toisenna Jumalan pelghosa.
Ja olkaat keskenään alamaiset toinen toisenne Jumalan pelossa.
5:22 Waimot olcat heiden Miestens alamaiset ninquin Herralle.
Waimot olkaat heidän miestensä alamaiset niinkuin Herralle.
5:23 Sille ette Mies ombi waimo' pää/ Ninquin mös Christus ombi Seurakunnan pää/ ia hen ombi henen Rumins Terueys.
Sillä että mies ompi waimon pää/ Niinkuin myös Kristus ompi seurakunnan pää/ ja hän ompi hänen ruumiinsa terweys.
5:24 Mutta ninquin Seurakunda ombi Christusen alamainen/ nin mös Waimot pite caikis alamaiset oleman heiden Miestens.
Mutta niinkuin seurakunta ompi Kristuksen alamainen/ niin myös waimot pitää kaikissa alamaiset olla heidän miestensä.
5:25 Miehet/ racastacat teiden waimoijan/ Ninquin mös Christus racasti Seurakunda/ ia itzens wlosannoi henen tedhens/
Miehet/ rakastakaat teidän waimojain/ Niinkuin myös Kristus rakasti seurakuntaa/ ja itsensä ulosantoin hänen tähtensä.
5:26 Se' päle ette henen piti sen pyhittemen/ ia ombi sen puhdhastanut wedhen Leulysä Sanan cautta.
Sen päälle että hänen piti sen pyhittämän/ ja ompi sen puhdistanut weden löylyssä Sanan kautta.
5:27 Senpäle ette henen piti itzellens saataman ydhen cunnialisen Seurakunnan/ iolla ei ole pilcu eli Ryppyä/ taicka iotacuta semmotoista/ Waan ette hene' piti Pyhen ia Laittamattoman oleman.
Senpäälle että hänen piti itsellensä saataman yhden kunniallisen seurakunnan/ jolla ei ole pilkkua eli ryppyä/ taikka jotakuta semmoista/ waan että hänen piti pyhän ja laittamattoman oleman.
5:28 Nin mös Miehet pite heiden Waimonsa racastaman/ quin heiden oma Rumista'sa.
Niin myös miehet pitää heidän waimonsa rakastaman/ kuin heidän pitää omaa ruumistansa.
5:29 Joca henen Waimonsa racastapi/ hen racasta itzense/ Sille ettei yxiken coskan ole wihanut oma Lihansa/ waan hen elette ia rauitze sen/ Ninquin mös HErra Seurakunnan.
Joka hänen waimonsa rakastaapi/ hän rakastaa itsensä/ Sillä ettei yksikään koskaan ole wihannut omaa lihaansa/ waan hän elättää ja rawitsee sen/ Niinkuin myös Herra seurakunnan.
5:30 Sille me olema Jesenet hene' Rumihistansa/ ia henen Lihastansa/ ia henen Luistansa.
Sillä me olemme jäsenet hänen ruumihistansa/ ja hänen lihastansa/ ja hänen luistansa.
5:31 Se' syyn tedhen ylenandapi Inhiminen Isens ia Eitins/ ia iepi Waimonsa tyge/ ia caxi tuleuat ydhexi lihaxi.
Sen syyn tähden ylenantaapi ihminen isänsä ja äitinsä/ ja jääpi waimonsa tyko/ ja kaksi tulewat yhdeksi lihaksi.
5:32 Teme * Salaus o'bi swri/ mutta mine puhu' Christusesta ia Seuraku'nasta.
Tämä salaus ompi suuri/ mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.
5:33 Quitengi itzecuki mös teiste racastacan hene' Waimons/ ninquin itzense/ Mutta waimo cauattacan Miestense.
Kuitenkin itsekukin myös teistä rakastakaan hänen waimonsa/ niinkuin itsensä/ Mutta waimo kawahtakaan miestänsä.

* Paha) Christitun Inhimisen cochtauat moninaiset Asiat/ ia hende esteuet wnochtaman hyuie Töite/ ette hen toisinans pite itzens ninquin Orian/ irdalle pästemen/ ia tilan hyuihin töihin ottaman quin hen parahin taita ia woipi. Quin sanotan. Amici fures temporis/ Se on/ Ysteuiten tedhen palio tehden. * Salaus) Sacramenti eli Mysterion cutzutan Salaus/ taica iocu werhottu cappale/ iolla quitengin ombi wlcopein oma tydhi eli toimitos. Nin on mös Christus ia henen Seurakundans yxi Salaus/ yxi swri/ ialo/ ia pyhe Salattu cappale/ ioca Uskotan ia ei nähde. Se sama nyt Miehen ia Waimon cansa/ ninquin wlconaisella merkille wlostydhetan Ette ninquin Mies ia Waimo ouat yxi Rumis/ ia caiki heiden tauarans on ychteinen/ Nin mös on sille Christilisella Seurakunnalla caiki mite Christusella on/ ia mite hen itze on.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6