Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

III. Lucu.

 

3:1 SEn syyn tedhen mine Pauali/ se Iesusen Christusen Fangi olen teiden Pacanaiden edeste/
SEn syyn tähden minä Pawali/ sen Jesuksen Kristuksen wanki olen teidän pakanaiden edestä/
3:2 Jos te mutoin cwlleet oletta sen Jumalan Armon wirghasta/ ioca minulle teiden polen annettu on/
Jos te muutoin kuulleet olette sen Jumalan armon wirasta/ joka minulle teidän puoleen annettu on/
3:3 Ette minulle ombi tietteuexi techty teme Salaus/ ilmoituxe' cautta/ Ninquin mine ennen lyhykeisest kirioitin/
Että minulle ompi tiettäwäksi tehty tämä salaus/ ilmoituksen kautta/ Niinkuin minä ennen lyhykäisesti kirjoitin/
3:4 Joista te lukein madhatta tuta minun ymmerdhyxen Christusen Salaudhesa/
Joista te lukein mahdatte tuta minun ymmärryksen Kristuksen salaudessa/
3:5 Joca ei ole tietteuexi tecty entisijn aicoin Inhimisten Lapsille/ ninquin se nyt on ilmoitettu henen Pyhille Apostolille/ ia Prophetille Henge' cautta.
Joka ei ole tiettäwäksi tehty entisiin aikoin ihmisten lapsille/ niinkuin se nyt on ilmoitettu hänen pyhille apostolille/ ja profeetoille Hengen kautta.
3:6 Nimitten/ ette ne Pacanat pite cansaperiliset oleman/ ia samas Rumijs ia osaliset henen Lupauxesta's Christusesa sen Eua'geliumin cautta
Nimittäin/ että ne pakanat pitää kanssaperilliset oleman/ ja samassa ruumiissa ja osalliset hänen lupauksestansa Kristuksessa sen ewankeliumin kautta.
3:7 Jonga Palueliaxi mine tullut olen/ sen Jumalan Armon Lahian polesta/ ioca minulle annettu on/ henen woimalisen waikutoxens ielkin.
Jonka palwelijaksi minä tullut olen/ sen Jumalan armon lahjan puolesta/ joka minulle annettu on/ hänen woimallisen waikutuksens jälkeen.
3:8 Minulle (ioca wähin olen caikein Pyhein kesken) ombi teme Armo annettu/ ette minun pite Pacanain seassa iulghistaman ne tutkimattomat Christusen Rickaudhet/ ia walkeisa ne edeskandaman iocahitzen edes.
Minulle (joka wähin olen kaikkein pyhäin kesken) ompi tämä armo annettu/ että minun pitää pakanain seassa julkistaman ne tutkimattomat Kristuksen rikkaudet/ ja walkeissa ne edeskantaman jokaisen edessä.
3:9 Mingemodhoinen Osaliseus ombi sijnä Salaudhesa/ ioca tehenasti Mailman alghusta ombi salattu ollut Jumalasa/ ioca caiki cappalet loonut on/ Iesusen Christusen cautta.
Minkämuotoinen osallisuus ompi siinä salaisuudessa/ joka tähänasti maailman alusta ompi salattu ollut Jumalassa/ joka kaikki kappaleet luonut on/ Jesuksen Kristuksen kautta.
3:10 Senpäle ette sen nyt pideis tietteuexi tuleman * Päruchtinaille/ ia Herraudhelle Taiuahisa Seurakundain cautta/ se JUMALAN monencaltainen Wijsaus/
Senpäälle että sen nyt pitäis tiettäwäksi tuleman pääruhtinaille/ ja herraudelle taiwaissa seurakuntain kautta/ se JUMALAN monenkaltainen wiisaus/
3:11 sen Aighotuxen pereste hamast Mailman algusta/ ionga hen osottanut ombi Christuses Iesuses meiden Herras/
sen aiwoituksen perästä hamasta maailman alusta/ jonka hän osottanut ompi Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassa/
3:12 Jo'ga cautta meille on wskallus ia tygenkieumys/ caiken rochkiudhen cansa/ Uskon cautta henen pälens.
Jonka kautta meille on uskallus ja tykönkäymys/ kaiken rohkeuden kanssa/ Uskon kautta hänen päällensä.
3:13 Senteden mine rucolen/ ettei te wäsyisi minun waiuain tedhen/ iotca mine teiden edesten kerssin/ Joca ombi teiden Cunnianna.
Sentähden minä rukoilen/ ettei te wäsyisi minun waiwain tähden/ jotka minä teidän edestän kärsin/ Joka ompi teidän kunnianne.
3:14 Sen saman syyn edeste mine cumardhan minun Polueni/ meiden Herran Iesusen Christusen Isen polen/
Sen saman syyn edestä minä kumarran minun polweni/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isän puoleen/
3:15 ioca se oikea Ise ombi caikein ylitze quin Isexi cutzutan seke Taiuahisa ia Maasa/
joka se oikea Isä ompi kaikkein ylitse kuin Isäksi kutsutaan sekä taiwaissa ja maassa/
3:16 Ette hen teille woiman annaisi/ henen Cu'nialisudhens Rickaudhen perest/ ette te henen Hengens cautta wäkeuexi tulisitta sihen siselisen Inhimisen/
Että hän teille woiman antaisi/ hänen kunniallisuutensa rikkauden perästä/ että te hänen Henkensä kautta wäkewäksi tulisitte siihen sisällisen ihmisen/
3:17 ia Christus madhais asua Uskon cautta teiden Sydhemesen/ ia Rackaudhen lepitze kijnnijuritetudh ia perustetudh olisitta.
ja Kristus mahtais asua uskon kautta teidän sydämissän/ ja rakkauden läwitse kiinnijuuritetut ja perustetut olisitta.
3:18 Senpäle ette te madaisitta ymmertä caikein Pyhein ca'sa/ mikä se * Lauius/ ia se pituus/ ia se syueus/ ia se corckeus olis/
Senpäälle että te mahtaisitte ymmärtää kaikkein pyhäin kanssa/ mikä se laweus/ ja se pituus/ ja se sywyys/ ja se korkeus olisi/
3:19 Ja sen cautta tundisitta sen Christusen rackauden/ ioca quitengi caike' tundemisen ylitzekieupi/ Senpäle ette te olisitta ylesteutetydh caikinaisella Jumalan * teudhelisudhella.
Ja sen kautta tuntisitte sen Kristuksen rakkauden/ joka kuitenkin kaiken tuntemisen ylitsekäypi/ Senpäälle että te olisitta ylöstäytetyt kaikkinaisella Jumalan täydellisyydellä.
3:20 Mutta henelle (ioca woipi caiki ylenpaltisesta tehdä/ ylitzen caiken sen quin me rucolema taicka aijattelemma/
Mutta hänelle ( joka woipi kaikki ylenpalttisesta tehdä/ ylitsen kaiken sen kuin me rukoilemme tai ajattelemme/
3:21 sen woiman pereste/ ioca meisse waikuttapi) olcohon Cunnia Seura kunnasa/ ioca on Christuses Iesuses/ caikin aighoin/ ijancaikisest ia ijancaikisehen Amen.
sen woiman perästä/ joka meissä waikuttaapi) olkohon kunnia seurakunnassa/ joka on Kristuksessa Jesuksessa/ kaikkiin aikoin/ iankaikkisesta iankaikkisehen Amen.

* Päruchtinailla) waicka Jumalan Engelit teunens ouat Jumalasta/ nin he quitengin astaitzeuat iocapeiue christikunnan päle wdhet Armot ia Lahiat/ iotca Jumala alati wlosiaca/ Ninquin mös Christus sanopi Luce xv. Ette Engelit iloitzeuat ydhen Synnisen ylitze/ ioca itzens parandapi. * Lauius) Rackaus se osotta coska Usko ombi oikia/ ioca sijtte käsitte/ ettei miten nin Lauia/ pitke Syue ia corckia ole/ iossa Christus ei taidha eli woi autta/ ia eipe ensingen pelke/ eikä Synnin tedhen/ Cooleman/ eikä Heluetin/ olcon se Lauia/ pitke syue etc. Ninquin Psal. 139. mös sanopi

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6