Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

V Lucu.

5:1 SIte wanha ele hartasti rangaitze/ Waan mana hende ninquin Ise.
Sitä wanhaa älä hartaasti rankaise/ Waan manaa häntä niinkuin isää.
5:2 Nijte Noorija ninquin Welije. Nijte wanhoia Waimoia ninquin Äitije. Nijte Noria ninquin Sisarita/ caiken puchtaudhen cansa.
Niita nuoria niinkuin weljiä. Niitä wanhoja waimoja niinkuin äitejä. Niitä nuoria niinkuin sisaria/ kaiken puhtauden kanssa.
5:3 Cunnioita ne Lesket iotca oikeat Lesket ouat.
Kunnioita ne lesket jotka oikeat lesket owat.
5:4 Mutta ios iollaki Leskelle Lapsia on/ eli laste'lapsia/ ne oppicahat ensin omans Honens Jumalallisesta hallitzeman/ ia Wanhembains welan maxaman. Sille ette se on hyuestitechty/ ia otolinen Jumalan edes.
Mutta jos jollakin leskellä lapsia on/ eli lastenlapsia/ ne oppikahan ensin omans huoneensa jumalallisesti hallitseman/ ja wanhempainsa welan maksamaan. Sillä että se on hywästi tehty/ ja otollinen Jumalan edessä.
5:5 Mutta se ombi yxi oikea Leski/ ioca yxinens on/ ioca henen toiuons Jumalan päle asettapi/ ia pysypi alati rucoxisa ia anomises öte ia peiue.
Mutta se ompi yksi oikea leski/ joka yksinänsä on/ joka hänen toiwonsa Jumalan päälle asettaapi/ ja pysyypi alati rukouksissa ja anomisessa yötä ja päiwää.
5:6 Mutta se ioca hecumasa elepi/ se ombi eläuene coolludh.
Mutta se joka hekumassa elääpi/ se ompi eläwänä kuollut.
5:7 Sencaltaista mana/ ette he olisit nuchtettomat.
Senkaltaista manaa/ että he olisit nuhteettomat.
5:8 Mutta ios iocu hene' Omains/ liaten henen Perehens/ ei edestemurechdhi/ se ombi Uskon poiskieldenyt/ ia on pahembi quin iocu Pacana.
Mutta jos joku hänen omainsa/ liiaten hänen perheensä/ ei edestä murehdi/ se ompi uskon pois kieltänyt/ ja on pahempi kuin joku pakana.
5:9 Ele salli iocu Leski wloswalitta noorembi quin Cusikymme'de aijastaica/ Joca on ollut ydhen Mieden Emende/ iolla ombi todhistos hyuiste töiste.
Älä salli joku leski uloswalittaa nuorempi kuin kuusikymmentä ajastaikaa/ Joka on ollut yhden miehen emäntä/ jolla ompi todistus hywistä töistä.
5:10 Jos hen Lapsia yleskasuattanut on. Jos hen on Hoonesen ottanut. Jos hen Pyhein ialcoija pesnyt on. Jos hen nijte Murehelisie on auttanut Jos hen on ollut caikisa hyuisse töisse achkera.
Jos hän lapsia ylöskaswattanut on. Jos hän on huoneeseen ottanut. Jos hän pyhäin jalkoja pessyt on. Jos hän niitä murheellisia on auttanut. Jos hän on ollut kaikissa hywissä töissä ahkera.
5:11 Mutta ne nooret Lesket poishylke/ Sille coska he * cariactuuat Christusta wastan/ nin he tactouat hoolla/
Mutta ne nuoret lesket pois hylkää/ Sillä koska he karjahtuwat Kristusta wastaan/ niin he tahtowat huolla.
5:12 ioilla ombi heiden domions ette he sen ensimeisen Uskon rickonut ouat.
joilla ompi heidän tuomionsa että he sen ensimmäisen uskon rikkonut owat.
5:13 Sihen he ouat mös ioutilat/ ia oppiuat ioxendeleman ymberi Hooneita. Ja/ eipe he waiuoin ole ioutilat/ mutta mös kielincandaijat ia ylenwisut/ ia puhuuat nijte quin ei pidheisi.
Siihen he owat myös joutilaat/ ja oppiwat juoksentelemaan ympäri huoneita. Ja/ eipä he waiwoin ole joutilaat/ mutta myös kielenkantajat ja ylenwisut/ ja puhuwat niitä kuin ei pitäisi.
5:14 Nin mine sis tahdhon ette ne nooret Lesket Hoolisit/ Lapsia synnyteisit/ Hoonen hallitzisit/ ei ychten tila annaisi sille Wastanseisoijalle pahasti puhuman.
Niin minä siis tahdon että ne nuoret lesket huolisit/ Lapsia synnyttäisit/ huoneen hallitsisit/ ja yhtään tilaa antaisi sille wastaanseisojalle pahasti puhumaan.
5:15 Sille ette io mwtomat ouat tacaperin palaineet Perkelen ielkin.
Sillä että jo muutamat owat takaperin palanneet perkeleen jälkeen.
5:16 Cussa nyt iolla vskolisella miehelle eli Waimolla on Lesket/ se heiden edhenskatzocan/ ia elken Seurakunda raskauttaco/ Senpäle ette nijlle iotca oikiat Lesket ouat/ madhais teutyue.
Kussa nyt jolla uskollisella miehellä eli waimolla on lesket/ se heidän edensä katsotaan/ ja älkään seurakuntaa raskauttako/ Senpäälle että niillä jotka oikeat lesket owat/ mahtaisi täyttyä.
5:17 Ne Papit quin hyuesti edesseisouat/ pite keluolisna caxinaises Cunniasa pidhettemen/ enimen ne iotca tötetekeuet sanas ia Opis.
Ne papit kuin hywästi edessä seisowat/ pitää kelwollisina kaikkinaisessa kunniassa pidettämän/ enimmin ne jotka työtätekewät sanassa ja opissa.
5:18 Sille ette Ramattu sanopi/ Ei sinun pidhe Töhärien swta kijnisitoman. Ja yxi Tömies ombi Palcans wärdi.
Sillä että Raamattu sanoopi/ Ei sinun pidä työhärän suuta kiinni sitoman. Ja yksi työmies ompi palkkansa wäärti.
5:19 Ele salli Papin wastan ychten Cannet ilman cachta eli colme Todhistusta.
Älä salli papin wastaan yhtään kannetta ilman kahta eli kolmea todistusta.
5:20 Jotca synditekeuet/ nuchtele caikein edesse/ Senpäle ette mös mwdh pelkeisit.
Jotka syntiä tekewät/ nuhtele kaikkein edessä/ Sen päälle että myös muut pelkäisit.
5:21 Mine todhistan Jumala'/ ia Herran Iesusen Christusen/ ia wloswalittudhe' Engelein edes/ Ettes neite pidhet/ ilman oma hyuelwlo/ ia ele miten tee hembeydhes ielkin/
Minä todistan Jumalan/ ja Herran Jesuksen Kristuksen/ ja uloswalittujen enkelein edessä/ Ettäs näitä pidät/ ilman omaa hywää luuloa/ ja älä mitään tee hempeydessä jälkeen/
5:22 Ele nopiasti iongun pälle Kättes pane. Ja ele mös osalinen ole mwinen synniste. Pidhe itzes puhdassa.
Älä nopeasti jonkun päälle kättäsi pane. Ja älä myös osallinen ole muiden synnistä/ Pidä itsesi puhtaana.
5:23 Elesillen Wettä ioo/ waan nautitze iotakin Wina Maghos tedhen/ ia ettes vsein sairas olet.
Älä silleen wettä juo/ waan nautitse jotakin wiinaa mahasi tähden/ ja ettäs usein sairas olet.
5:24 Mwtomadhen Inhimisten synnit ouat * iulki/ ette me ne ennen domita taidhama.
Muutamaiden ihmisten synnit owat julki/ että me ne ennen tuomita taidamme.
5:25 Mutta mwtomadhen tuleuat ieliste iulki. Samalmoto mös mwtomat hyuet tödh ouat ennen iulki Ja ne quin mwtoin ouat/ eiuet neken taita salatta.
Mutta muutamaiden tulewat jäljestä julki. Samalla muotoa myös muutamat hywät työt owat ennen julki. Ja ne kuin muutoin owat/ eiwät nekään taida salattaa.


* Julki ) Mwtomadhen Eriseuraisten/ ia pahain Inhimisten meno ombi nin iulki/ ettei yxiken site taidha peitte iongun Wlconcullasudhen alla.
Waan/ echke monicadhat iongu' aigan site peitteuet/ wijmein se tule quitengin ilmei.
Nin mös wastoinpein.
Mwtomat eleuet ia opettauat iumalisesta/ nin ette se iulki on/ ia iocahengen paranda.
Mutta monicachtain Puheita ia Töite/ ei mixiken pidhete/ sihenasti quin aica sen wimein ilmoitta/ ette se on hyue ollut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6