Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

 

I. Lucu.

 

1:1 PAuali Jumalan Paluelia/ mutta Iesusen Christusen Apostoli/ sarnamahan Jumalan Wloswalituille Uscoa/ ia Totudhe' tundemista/
Paawali Jumalan palwelija/ mutta Jesuksen Kristuksen apostoli/ saarnaamahan Jumalan uloswalituille uskoa/ ja totuuden tuntemista/
1:2 ioca saattapi Jumalisutehen/ sijnä ijancaikisen Elemen toiuouxes. Jonga Jumala/ ioca ei taidha walhedhella/ lupasi enne' ijancaikista aica.
joka saattaapi jumalisuutehen/ siinä iankaikkisen elämän toivouksessa/ Jonka Jumala/ joka ei taida walehdella/ lupasi ennen iankaikkista aikaa.
1:3 Mutta aijallans hen on ilmoittanudh henen Sanans sarnan cautta/ ioca minulle vskottu ombi/ Jumalan meiden wapachtaian keskyn ielkin.
Mutta ajallansa hän on ilmoittanut hänen sanansa saarnan kautta/ joka minulle uskottu ompi/ Jumalan meidän wapahtajan käskyn jälkeen.
1:4 Tituselle minun toimeliselle Poijallen/ meiden molembaidhen Uskon ielkin. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia HERralda Iesuselda Christuselda/ meiden wapachtaialda.
Titukselle minun toimelliselle pojallen/ meidän molempaiden uskon jälkeen. Armo/ laupeus/ rauha Isältä Jumalalta/ ja HERralta Jesukselta Kristukselta/ meidän wapahtajalta.
1:5 Sen syyn teden mine iätin sinun Cretahan/ ette sinu' pite päänens toimittaman mite wiele puutui/ ia asetta cuhungin Caupungin Papit/ ninquin mine sinulle keskenyt olen.
Sen syyn tähden minä jätin sinut Kreetahan/ että sinun pitää päänäns toimittaman mitä wielä puuttui/ ja asettaa kuhunkin kaupungin papit/ niinkuin minä sinulle käskenyt olen.
1:6 Jos iocu ombi nuchtetoin/ ydhen Emennen Mies. Jolla vskoliset Lapset ouat. Ei paneteltudh/ ette he ioomarit ia cangiat ouat.
Jos joku ompi nuhteetoin/ yhden emännän mies. Jolla uskolliset lapset owat. Ei paneteltu/ että he juomarit ja kankiat owat.
1:7 Sille ette Pispan tule nuchtettoman olla/ quin Jumalan Hoonenhaltian. Ei Tylyn/ ei kirrin/ ei winanioomarin/ ei tappelian/ ei kerckehen ilkien woiton ielkin/
Sillä että piispan tulee nuhteettoman olla/ kuin Jumalan huoneenhaltijan. Ei tylyn/ ei kirrin/ ei wiinanjuomarin/ ei tappelijan/ ei kärkeän ilkeän woiton jälkeen/
1:8 Waan wieroinholhoijan/ hyuein racastaijan/ Taualisen/ hurska'/ pyhe'/ puchta'/
Waan wierainholhojan/ hywän rakastajan/ tawallisen/ hurskaan/ pyhän/ puhtaan/
1:9 Ja kijnipiteuen sijte sanasta quin wissi ombi/ ia opetta taita/ Senpäle ette he' mös wäkeue olis manaman Teruelisen Opin cautta/ ia ylitzewoittaman nijte Wastanseisoita.
Ja kiinni pitäwän siitä sanasta kuin wissi ompi/ ja opettaa taitaa/ Sen päälle, että hän myös wäkewä olisi manaaman terweellisen opin kautta/ ja ylitse woittaman niitä wastaanseisojia.
1:10 Sille ette monda on Julma ia turhan Puhuiata ia Mielen wändeite/ enimesti ne iotca Ymberileickauxesta ouat/
Sillä että monta on julma ja turhan puhujata ja mielen wäänteitä/ enimmästi ne jotka ympärileikatut owat/
1:11 quinenga suun pite tukittaman/ Jotca coco Hooneet yleskiendeuet ia opettauat nijte quin ei kelpa/ häpielisen Woiton tedhen.
kuinenka suun pitää tukittaman/ Jotka koko huoneet ylöskääntäwät ja opettawat niitä kuin ei kelpaa/ häpeällisen woiton tähden.
1:12 Sanoi yxi heiste/ heiden oma prophetans/ Ne Cretalaiset ouat aina walechteliat/ pahat Pedhot ia laiska watzat.
Sanoi yksi heistä/ heidän oma profeettansa/ Ne kreetalaiset owat aina walehtelijat/ pahat pedot ja laiska watsat.
1:13 Teme todhistus on tosi/ Sen syyn tedhen nuchtele heite hartasti/ Senpäle ette he teruet olisit Uskosa/
Tämä todistus on tosi/ Sen syyn tähden nuhtele heitä hartaasti/ Sen päälle että he terweet olisi uskossa/
1:14 ia ei tottelisi Judasten Turhi iuttuia ia Inhimisten keskyiä/ iotca Totudhesta itzens poiskiendeuet.
ja ei tottelisi judasten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä/ jotka totuudesta itsensä pois kääntäwät.
1:15 Caicki tosin ouat puchtat nijlle Puchtaille/ Mutta nijlle Saastaisille ia Wskottomille ei ole miten puhdas/ Waan saastainen on seke heiden Mielens ette Omatundons.
Kaikki tosin owat puhtaat niille puhtaille/ Mutta niille saastaisille ja uskottomille ei ole mitään puhdas/ Waan saastainen on sekä heidän mielensä että omatuntonsa.
1:16 He sanouat tundeuans Jumalan/ Mutta töillens he sen kieldeuet/ ette he ouat cauhistos Jumalan edhese/ ia ouat couacoruaiset/ ia ouat caikijn hywin Töihin keluottomat.
He sanowat tuntewansa Jumalan/ Mutta töillänsä he sen kieltäwät/ että he owat kauhistus Jumalan edessä/ ja owat kowakorwaiset/ ja owat kaikkiin hywiin töihin kelwottomat.

 

 

Valitse
luku

1 2 3