Se P. Paualin Epistola Colosserin tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 JOs te nyt Christusen ca'sa oletta ylesnosnet/ nin etzikette ne quin ylhelle ouat/ cussa Christus o'bi Jumala' oikialla kädelle istuua/
Jos te nyt Kristuksen kanssa olette ylösnousseet/ niin etsikäätte ne kuin ylhäällä owat/ kussa Kristus ompi Jumalan oikealle kädelle istuwa/
3:2 Pyrkeket sen ielkin quin ylhelle on/ ei ninen ielkin quin Maan päle ouat.
Pyrkikäät sen jälkeen kuin ylhäällä on/ ei niinen jälkeen kuin maan päällä owat.
3:3 Sille te oletta poiskollet/ ia teiden Eleme' o'bi werhottu Christusen cansa Jumalasa.
Sillä te olette pois kuolleet/ ja teidän elämän ompi werhottu Kristuksen kanssa Jumalassa.
3:4 Mutta cosca Christus teiden Elemen ilmiotetuxi tule/ silloin mös te ilmoitetan henen cansans cunniasa.
Mutta koska Kristus teidän elämän ilmi otetuksi tulee/ silloin myös te ilmoitetaan hänen kanssaan kunniassa.
3:5 Nin colettacat senteden teiden Jäsenen/ iotca Maan päle ouat/ Hoorws/ Saastasus/ Häpielinen Himo/ Rieta halaus ia se Ahneus (ioca ombi Epeiumalden Paluelus)
Niin kuolettakaat sentähden teidän jäsenen/ jotka maan päällä owat/ Huoruus/ Saastaisuus/ Häpeällinen himo/ Rietas halaus ja se ahneus (joka ompi epäjumalain palwelus)
3:6 ionga tedhen Jumalan wiha tulepi Epewskon Lasten päle/
jonka tähden Jumalan wiha tuleepi epäuskon lasten päälle/
3:7 Joissa te mös muinen waelsitta/ coska te nijsse elitte.
Joissa te myös muinen waelsitte/ koska te niissä elitte.
3:8 Mutta nyt te poispangata teisten caiki/ Wiha/ Hirmusus Pahws/ Pilca/ Ilkiet Sanat teiden suustan/
Mutta nyt te pois pankaatte teistän kaikki/ Wiha/ Hirmuisuus pahuus/ Pilkka/ Ilkiätä sanat teidän suustan/
3:9 elket walechtelco keskenen/ Poisrisucat teisten se wanha Inhiminen henen tegonsa cansa/
Älkäät walehdelko keskenään/ Pois riisukaat teistän se wanha ihminen hänen tekonsa kanssa/
3:10 ia pukecat teiten sihen wtehen/ ioca wdhistetan henen tundemiseens/ ia henen Juricuuans ielkin ioca sen loonut on.
ja pukekaat teitän siihen uutehen/ joka uudistetaan hänen tuntemiseensa/ ja hänen juurikuwansa jälkeen joka sen luonut on.
3:11 Cusa ei ole Greki ia Judeus/ Ymberileickaus ia Esinachka/ Barbarus/ Scytha/ Oria/ Wapah/ waan caiki caikesa Christus.
Kussa ei ole Kreki ja Judeus/ ympärileikkaus ja esinahka/ Barbarus/ Skyytta/ orja/ wapaa/ waan kaikki kaikessa Kristus.
3:12 Nin pukecat nyt teiten/ quin Jumalan Wlosualitudh/ Pyhet ia Rackahat/ sydhemelises Armiahudhes/ Ysteuydhes/ Neurydhes/ Hiliasudhes/ Kersimises.
Niin pukekaat nyt teitän/ kuin Jumalan uloswalitut/ Pyhät ja rakkahat/ sydämellisessä armeliaisuudessa/ ystäwyydessä/ nöyryydessä/ hiljaisuudessa/ kärsimisessä.
3:13 Ja kersiket toinen toistanne. Ja andexiandacat teiden keskenen ios iollakin on Ca'netta toista wastoin. Ninquin Christus teille on andexiandanut/ nin mös tekin techkä.
Ja kärsikäät toinen toistanne. Ja anteeksi antakaat teidän keskenän jos jollakin on kannetta toista wastoin. Niinkuin Kristus teille on anteeksi antanut/ niin myös tekin tehkää.
3:14 Mutta ylitze neite caiki/ pukecat teiten Rackautehen/ ioca ombi teudhelisudhen Sidhe.
Mutta ylitse näitä kaikkia/ pukekaat teitän rakkautehen/ joka ompi täydellisyyden side.
3:15 Ja se Jumalan Rauha * hallitcan teiden Sydhemisen/ iohonga te mös cutzutudh oletta/ ychte' Rumisen. Ja olcatta Kijtoliset.
Ja se Jumalan rauha hallitkaan teidän sydämissän/ johonka te myös kutsutut olette/ yhteen ruumiiseen. Ja olkaatte kiitolliset.
3:16 Asucan JUMALAN Sana runsasti teisse/ caiken Wijsaudhen cansa. Opetacat ia manatca teite keskenen/ Psalmille ia Kitoswirsille/ ia Hengelisille Lauluilla/ weisaten Armo' cautta Herralle teiden sydhemisen.
Asukaan JUMALAN Sana runsaasti teissä/ kaiken wiisauden kanssa. Opettakaat ja manatkaa teitä keskenän/ psalmeilla ja kiitoswirsillä/ ja hengellisillä lauluilla/ weisaten armon kautta Herralle teidän sydämissän.
3:17 Ja caiki mite te teette/ puhen eli töen cansa/ Se caiki techkette Herran Iesusen Nimehen/ Ja kijtteket Jumalata ia Ise henen cauttans.
Ja kaikki mitä te teette/ puheen eli työn kanssa/ Se kaikki tehkäätte Herran Jesuksen nimehen/ Ja kiittäkäät Jumalata ja Isää hänen kauttansa.
3:18 Te Waimot/ olcat teiden Miesten alamaiset Herrasa/ quin cochtolinen ombi.
Te waimot/ olkaat teidän miesten alamaiset Herrassa/ kuin kohtuullinen ompi.
3:19 Te Miehet/ racastacat teiden Waimona/ ia elket olco catkerat heite wastan.
Te miehet rakastakaat teidän waimonne/ ja älkäät olko katkerat heitä wastaan.
3:20 Te Lapset/ olcatta cwliaiset Wanhimbaine caikisa cappaleisa. Sille se ombi Herralle hyuesti otolinen.
Te lapset/ olkaatte kuuliaiset wanhimpainne kaikissa kappaleissa. Sillä se ompi Herralle hywästi otollinen.
3:21 Te Iset/ elkette herssyttelkö teiden Lapsian/ ettei he araxi tulisi.
Te isät/ älkäätte hersytelkö teidän lapsian/ ettei he araksi tulisi.
3:22 Te Palueliat/ olcatta cwliaiset caikisa asioisa teiden rumilisten Herrain/ Ei paluellen silmen edes/ quin Inhimiste' miele' noutain/ waan sydheme' yxikerdasudhes/ ia Jumala' pelgosa.
Te palwelijat/ olkaatte kuuliaiset kaikissa asioissa teidän ruumiillisten herrain/ ei palwellen silmän edessä/ kuin ihmisten mielen noutain/ waan sydämen yksikertaisuudessa/ ja Jumalan pelossa.
3:23 Caiki mite te teette/ se techket sydhemesten/ ninquin HERralle/ ia ei Inhimisille.
Kaikki mitä te teette/ se tehkäät sydämestän/ niinkuin Herralle/ ja ei ihmisille.
3:24 Ja tietke/ ette te Herralda saatta Perimisen palcan. Sille te palueletta site Herra Christusta.
Ja tietkää/ että te Herralta saatte perimisen palkan. Sillä te palwelette sitä Herra Kristusta.
3:25 Mutta ioca wärin tekepi/ sen pite saaman mite hen wärin tehnyt on. Ja ei catzota Personan moodhon ielkin.
Mutta joka wäärin tekeepi/ sen pitää saaman mitä hän wäärin tehnyt on. Ja ei katsota persoonan muodon jälkeen.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4