Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

 

VI. Lucu.

 

6:1 RAckat Weliet/ Jos yxi Inhiminen osapi iohungun Wicahan ennetetuxi tulla/ Nin te iotca Hengeliset oletta/ sencaltaista ylesoijetka siweydhen Hengese/ Ja catzo itze päles/ Ettei sine mös kiusata.
Rakkaat weljet/ Jos yksi ihminen osaapi johonkun wikahan ennätetyksi tulla/ Niin te jotka hengelliset olette/ senkaltaista ylös oijetkaa siweyden hengessä/ Ja katso itse päällesi/ Ettei sinä myös kiusata.
6:2 Keskenen candaca toinen toisens Coorma/ ia nin te Christusen Lain teutätte.
Keskenään kantakaa toinen toisens kuormaa/ ja niin te Kristuksen lain täytätte.
6:3 Sille ios iocu lwle itzens iotaki oleuan/ waicka ei hen miteken ole/ hen wiettele itzense.
Sillä jos joku luulee itsensä jotakin olewan/ waikka ei hän mitäkään ole/ hän wiettelee itsensä.
6:4 Mutta itzecukin coetelcan henen omans teghonssa/ Ja sijtte hen taita waiuoin itzehenesens kerskamisen pite/ ia ei ydheseken * muisa.
Mutta itsekukin koetelkaan hänen omansa tekonsa/ Ja siitä hän taitaa waiwoin itse hänessäns kerskaaman pitää/ ja ei yhdessäkään muissa.
6:5 Sille ette itzecukin pite omans Coormans candaman/
Sillä että itsekukin pitää omans kuormansa kantaman/
6:6 Mutta ioca sanalla neuuotan/ se iacakan caikia Hyue sen cansa ioca hende neuuopi.
Mutta joka sanalla neuwotaan/ se jakakaan kaikkia hywää sen kanssa joka häntä neuwoopi.
6:7 Elket exykö/ Ei anna Jumala itzens pettä. Sille mite Inhiminen kylue/ site hen mös ylesleicka/
Älkäät eksykö/ Ei anna Jumala itsensä pettää/ Sillä mitä ihminen kylwää/ sitä hän myös ylös leikkaa/
6:8 Joca Lihasansa kyluepi/ se Lihastans turmeluxen ylesleickapi. Mutta ioca Hengese kyluepi/ se Hengeste ijancaikisen Elemen ylesleickapi.
Joka lihassansa kylwääpi/ se lihastansa turmeluksen ylös leikkaapi. Mutta joka Hengessä kylwääpi/ se Hengestä iankaikkisen elämän ylös leikkaapi.
6:9 Ja quin me Hyue teeme/ elkem me swttuco/ Sille ette aijallans meiden pite ylesleickaman/ ilman lackamata.
Ja kuin me hywää teemme/ älkäämme me suuttuko/ Sillä että ajallansa meidän pitää ylös leikkaaman/ ilman lakkaamatta.
6:10 Coska sis meille nyt aica on/ nin techkeme hyue iocaitze' wastan/ Mutta enimitten ninen cochtan iotca meiden Cansanweliet Uskosa ouat.
Koska siis meillä nyt aika on/ niin tehkäämme hywää jokaista wastaan/ Mutta enimmiten niiden kohtaan jotka meidän kanssa weljet uskossa owat.
6:11 Catzocat/ quinga swren Lehetuskirian mine olen teille omalla Kädhellä kirioittanut/
Katsokaat/ kuinka suuren lähetyskirjan minä olen teille omalla kädellä kirjoittanut/
6:12 Jotca tachtouat Caswon ielken keluata Lihassa/ ne waatiuat teite ymberileickauxehen/ ainostans ettei heite Christusen Ristin cansa wainotaisi.
Jotka tahtowat kaswon (näön) jälkeen kelwata lihassa/ ne waatiwat teitä ympärileikkauksehen/ ainoastansa ettei heitä Kristuksen ristin kanssa wainottaisi.
6:13 Sille ette ne samat iotca ybmerinsleicataan/ eipe heken itze Laki pidhe/ Wan he tachtouat teite ymberinsleickautta/ Senpäle ette he saisit teiden Lihastanna itzens kerskata.
Sillä että ne samat jotka ympärinsleikataan/ eipä hekään itse lakia pidä/ Waan he tahtowat teitä ympärinsleikkauttaa/ Senpäälle että he saisit teidän lihastanne itsensä kerskata.
6:14 Mutta pois se/ ette minun pideis iostacusta itzeni kerskaman/ waan ainostans meide' Herran Iesusen Christusen Rististe/ Jonga cautta Mailma ombi minulle ristinnaulittu/ ia mine mailmalle.
Mutta pois se/ että minun pitäisi jostakusta itseni kerskaaman/ waan ainoastansa meidän Herran Jesuksen Kristuksen rististä/ Jonka kautta maailma ompi minulle ristiinnaulittu/ ja minä maailmalle.
6:15 Sille ette Christuses Iesuses eikä ymberileickaus/ eikä esinachka miten kelpa/ waan se Usi Loondo.
Sillä että Kristuksessa Jesuksessa eikä ympärileikkaus/ eikä esinahka mitään kelpaa/ waan se uusi luonto.
6:16 Ja nin mo'da quin teme' * Mären ielki waeldauat/ hene' päle's olcohon Rauha ia Laupius/ ia sen Jumala' Israelin päle.
Ja niin monta kuin tämän määrän jälki waeltawat/ hänen päällänsä olkohon rauha ja laupius/ ja sen Jumalan Israelin päällä.
6:17 Testelehin elköön yxiken sillen minua raskauttaco/ Sille mine cannan minun Rumisani meiden HErran Iesusen Christusen Arpimerckit.
Tästä lähin älköön yksikään silleen minua raskauttako/ Sillä minä kannan minun ruumiissani meidän Herran Jesuksen Kristuksen arpimerkit.
6:18 Meiden HERRA Iesusen Christusen Armo olcoho' teiden Hengene cansa rackat Weliet/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän henkenne kanssa rakkaat weljet/ AMEN.

* Muisa) Se on Eikenengen pidhe/ sijtä itzense ylistemen/ ette hen o'bi wäkeuembi/ ia hurskambi quin henen Lehimeisens/ Waan catzocaan itzens/ ia kerskakan omasta wskostansa/ ia sijte Armosta ioca henelle Jumalalda on. * Mären) Ei teme Märe ole Inhimisten Opetus/ waan Euangelium ia Usko Christusen päle. Ja ne Christusen Arpimerckit/ ioista hen tesse puhupi/ ei ne olluet ne Haauat Christusen Rumissa/ waan caikinaiset Kerssimiset/ quin meille ombi Christusen tedhen. Galaterin tyge Lehetetty Romista.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6