Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 EDespein rackat Weliet/ rucolcat meiden edesten/ ette Herran sana sais edeskieumisen/ ia cu'nioitetaisijn/ ninquin mös teiden tykenen/
Edespäin rakkaat weljet/ rukoilkaat meidän edestän/ että Herran sana saisi edeskäymisen/ ja kunnioitettaisiin/ niinkuin myös teidän tykönän/
3:2 Ja ette me pelastetaisim nijste heijuistä ia pahoista Inhimisiste. Sille eipe Usko ole iocamiehe'.
Ja että me pelastettaisim niistä häijyistä ja pahoista ihmisistä. Sillä eipä usko ole jokamiehen.
3:3 Mutta HErra on Uskolinen/ ioca teite wahuistapi ia sijte pahasta warielepi.
Mutta Herra on uskollinen/ joka teitä wahwistaapi ja siitä pahasta warjeleepi.
3:4 Mutta me Uskallam meide' Herra' cautta teiste/ ette te teet/ ia tekeueiset oletta mite me teille keskenyet olema.
Mutta me uskallamme meidän Herran kautta teistä/ että te teet/ ja tekewäiset olette mitä me teille käskeneet olemme.
3:5 Mutta Herra he' asettacan teide' sydheme' Jumala' rackautehen/ ia Christusen Kersimisehen.
Mutta Herra hän asettakaan teidän sydämen Jumalan rakkautehen/ ja Kristuksen kärsimisehen.
3:6 Mutta me keske'me teite/ rackat weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimehen/ ette te eroitaisitta teite iocaitzesta welieste ioca sädhyttömesti henens keutte/ ia ei sen Sädhyn ielkin ionga he' meilde saanut on.
Mutta me käskemme teitä/ rakkaat weljet/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimehen/ että te eroittaisitte teitä jokaisesta weljestä joka säädyttömästi hänens käyttää/ ja ei sen säädyn jälkeen jonka hän meiltä saanut on.
3:7 Sille te tiedette/ quinga teiden pite meite tauoittaman. Sille eipe me ole sädhyttömesti teiden seasan olluet/
Sillä te tiedätte/ kuinka teidän pitää meitä tawoittamaan. Sillä eipä me ole säädyttömästi teidän seassan olleet/
3:8 emmekä mös ole ilman Leipe ottanut keldeken. Waan tölle ia hielle/ ölle ia peiuelle olema tötetehnet/ ettei me kenengen teiden seas olisi coormana.
emmekä myös ole ilman leipää ottanut keltäkään. Waan työllä ja hiellä/ yöllä ja päiwällä olemme työtä tehneet/ ettei me kenenkään teidän seassa olisi kuormana.
3:9 Ei senteden/ ettei meille se wäki olisi/ Waan ette me itzem Esicuuaxi teille annaisime/ meite tauoittaman.
Ei sentähden/ ettei meille se wäki olisi/ Waan että me itsemme esikuwaksi teille antaisimme/ meitä tawoittaman.
3:10 Ja coska me teiden tykenen olima/ sencaltaista me teille keskimme/ Ette ellei iocu tachtois tötetehdä/ eipe se mös söödhe mahdais.
Ja koska me teidän tykönän olimme/ senkaltaista me teille käskimme/ Että ellei joku tahtoisi työtä tehdä/ eipä se myös syödä mahtaisi.
3:11 Sille me cwlima/ ette mutomat teiden seasan waeldauat sädhettömesti/ ia ei miten tötetee waan Jouto piteuet.
Sillä me kuulimme/ että muutamat teidän seassan waeltawat säädyttömästi/ ja ei mitään työtä tee waan joutoa pitäwät.
3:12 Mutta iotca sencaltaiset ouat/ nijte me keske'me ia maname/ meiden Herran Iesusen Christusen cautta/ ette he leuon cansa tötetekisit/ ia heiden omans Leiuens söisit.
Mutta jotka senkaltaiset owat/ niitä me käskemme ja manaamme/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta/ että he lewon kanssa työtä tekisit/ ja heidän oman leiwänsä söisit.
3:13 Mutta te rackat weliet/ elket wesykö Hyue tekemest.
Mutta te rakkaat weljet/ älkäät wäsyko hywää tekemästä.
3:14 Ellei nyt iocu tottele meiden sanan/ se ylesmerkitket ydhen Breiuin cautta/ ia elkette ychteken meno pitekö henen cansans/ Senpäle ette hen häpijeis/
Ellei nyt joku tottele meidän sanan/ se ylösmerkitkäät yhden breiwin kautta/ ja älkäätte yhtäkään menoo pitäkö hänen kanssansa/ Senpäälle että hän häpeäisi/
3:15 Elket quitengan hende pitekö quin Wiholista/ waan manacat hende ninquin ychte welie.
Älkäät kuitenkaan häntä pitäkö kuin wihollista/ waan manatkaat häntä niinkuin yhtä weljeä.
3:16 Mutta itze Rauhan HERRA/ andacon teille Rauhan aina ia caikella moto. HERRA olcohon teiden caikein cansanne.
Mutta itse Rauhan HERRA/ antakoon teille rauhan aina ja kaikella muotoa/ HERRA olkohon teidän kaikkein kanssanne.
3:17 Se Teruetus minun Paualin kädhelleni/ Joca ombi Mercki caikis Breiuis. Nein mine kirioitan.
Se terwehdys minun Pawalin kädelläni/ Joka ompi merkki kaikissa breiwissä. Näin minä kirjoitan.
3:18 Meiden HERRAN Iesusen Christusen Armo olcohon teiden caikein cansa/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssa/ AMEN.

Kirioitettu Athenista.

Valitse
luku

1 2 3