Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

 

V. Luku

5:1 NIjte Pappia iotca teiden seasan ouat/ mine manan/ Joca mös olen Pappi/ ia Christusen pinan tunnustaija/ ia osalinen sijnä Cunniasa ionga pite ilmei tuleman.
Niitä pappeja, jotka teidän seassanne ovat/ minä manaan (neuwon)/ Joka myös olen pappi/ ja Kristuksen piinan tunnustaja/ ja osallinen siinä kunniassa, jonka pitää ilmi tuleman.
5:2 Caitzecat se Christusen Lauma/ ioca teiden Hallusan on/ ia piteket waari heneste Ei waadhitudh/ waan mieleliset Ei häpielisen Woiton tedhen/ waan hyueste mieleste/
Kaitsevat se Kristuksen laumaa/ joka teidän hallussanne on/ ja pitäkäät waari hänestä. Ei waaditut/ waan mieleiset. Ei häpeällisen woiton tähden/ waan hyvästä mielestä/
5:3 Eikä mös ninquin HERRAT Canssans ylitze/ waan olcatta Laumalle Esicuuaxi/
Eikä myös niinkuin herrat kansansa ylitse/ waan olkaatte laumalle esikuvaksi/
5:4 Nin teiden pite (coska se ylimeinen Paimen ilmestupi) sen catomattoman Cunnian Crunon saaman.
Niin teidän pitää (koska se ylimmäinen Paimen ilmestyypi) sen katoamattoman kunnian kruunun saaman.
5:5 Samalmoto Te Nooret/ olcatta Wanhoille alamaiset. Olcatta caiki keskenen toinen toisenne alamiset. Ja piteket teidenne kijndiesti Neurydhesa/ Sille ette Jumala wastanseiso Coreita. Mutta nijlle Neurille hen Armon andapi.
Samalla muotoa te nuoret/ olkaatte wanhoille alamaiset. Olkaatte kaikki keskenän toinen toiselle alamaiset. Ja pitäkää teitänne kiinteästi nöydyydessä/ Sillä että Jumala wastaanseisoo koreita. Mutta niille nöyrille hän armon antaapi.
5:6 Nin neurytteket sis teiden Jumalan wäkeuen Kädhen ala/
Niin nöyryyttäkäät siis teidän Jumalan wäkevan käden alla/
5:7 ette hen teite corghottais aijallansa/ Caiki teiden murehen heitteket henen pälens. Sille ette hen murechtipi teiste.
että hän teitä korottaisi ajallansa/ Kaikki teidän murhehen heittäkäät hänen päällensä. Sillä että hän murehtiipi teistä.
5:8 Olcatta raitijdh ia waluocat/ Sille ette teiden Wiholisen Perkele ymberiskieupi ninquin kilijuua Jalopeura/ ia etzipi ketä hen ylesnielis/
Olkaatte raittiit ja walvokaat/ Sillä että teidän wihollisenne perkele ympärinskäypi niinkuin kiljuva jalopeura/ ja etsiipi ketä hän ylösnielisi.
5:9 Site te wastanseisocat wahwat Uskosa. Ja tieteket/ ette iwri ne samat Waiuat tapachtuuat teiden Welijllen Mailmasa.
Sitä te wastaan seisokaat wahvana uskossa. Ja tietäkäät/ että juuri ne samat waivat tapahtuvat teidän weljillenne maailmassa.
5:10 Mutta se Jumala iolda caiki Armo tule/ ioca meite cutzunut on henen ijancaikisehen Cunniahansa Christuses Iesuses/ se sama teite/ iotca wähen Hetken kersitte/ päättepi/ wahuistapi tukepi ia kijnittepi/
Mutta se Jumala, jolta kaikki armo tulee/ joka meitä kutsunut on hänen iankaikkisehen kunniahansa Kristuksessa Jesuksessa/ se sama teitä/ jotka wähan hetken kärsitte/ päättääpi /wahvistaapi, tukeepi ja kiinnittääpi.
5:11 Sille samalle olcohon Cunnia ia Walda ijancaikisesta ijancaikisehen/ AMEN.
Sille samalle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkisehen /AMEN
5:12 Siluanusen teiden Uskolisen Welien cautta (quin mine lwlen) ole mine teille wähille sanoilla kirioittanudh/ manaten ia tunnustain/ Ette teme se oikia Jumalan Armo ombi/ iossa te seisotta.
Silvanuksen, teidän uskolisen weljen kautta (kuin minä luulen) olen minä teille wähillä sanoilla kirjoittanut / manaten ja tunnustain/ Että tämä se oikia Jumalan armo ompi/ jossa te seisotte.
5:13 Teruettepi teite se ynnä teiden cansan wloswalittu Seurakunda Babilonias/ ia minun Poican Marcus.
Tervehtääpi teitä se ynnä teidän kanssan uloswalittu seurakunta Babyloniassa/ ja minun poikani Marcus
5:14 Teruetteket teite keskenen Rackaudhen Suunannon cansa. Rauha olcohon caikein cansa/ iotca Christuses Iesuses ouat/ AMen.
Tervehtäkää teitä keskenän rakkauden suunannon kanssa. Rauha olkohon kaikkein kanssa/ jotka Kristuksessa Jesuksessa ovat/ AMen.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5