Epistola Ebrerein tygö .

V. Lucu .

 

TÄsä ruwetan Christuxen Pappeudest pidemmäldä opettaman: ensist wertauxilla Levitain Pappeudest/ ettei Christus ole cudzumat tullut/ waan on hänen taiwalliselda Isäldäns cudzuttu meidän ylimmäisexi Papixemme/ Melchisedekin tawalla: Ja mikä wirca tämä on/ ja mitä hän meille sen cautta toimittanut on/ v. 1.
Sijtte nuhdellan Ebrerejä heidän ymmärtämättömydens tähden täsä opis/ v. 11.

 

Hebr 5:1 SIllä jocainen ylimmäinen Pappi ihmisistä/ pannan ihmisten edest nijsä asiois/ jotca Jumalalle tulewat/ uhraman lahjoja ja uhreja syndein edestä.
Hebr 5:2 Joca nijtä armahdais/ jotca taitamattomat ja exywäiset owat/ että hän idzekin heickoudella ymbärikääritty on.
Hebr 5:3 Sentähden tule hänen nijn Canssan edestä/ cuin idzekin edestäns uhrata/ syndein edestä.
Hebr 5:4 Ja ei yxikän omista idzellens cunniata/ waan se joca Jumalalda cudzutan/ nijncuin Aaron.
Hebr 5:5 Nijn myös Christus ei ole idziäns cunnioittanut/ että hän ylimmäisexi Papixi oli tulewa/ mutta se joca hänelle sanoi: Sinä olet minun Poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Hebr 5:6 Ja hän sano toises paicas: Sinä olet Pappi ijancaickisest/ Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 5:7 Ja hän on hänen lihans päiwinä uhrannut rucouxet ja nöyrät anomiset/ wäkewällä huudolla ja kyyneleillä/ sen tygö joca hänen olis woinut cuolemasta pelasta/ ja on myös cuultu/ että hän Jumalata cunnioitti.
Hebr 5:8 Ja waicka hän Jumalan Poica oli/ on hän cuitengin nijstä/ cuin hän kärsei/ cuuliaisuden oppenut.
Hebr 5:9 Ja cosca hän täydellisexi tuli/ on hän caikille nijlle/ jotca hänelle cuuliaiset owat/ syy ijancaickiseen autuuteen:
Hebr 5:10 Ja on Jumalalda ylimmäisexi Papixi nimitetty/ Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 5:11 Josta meillä olis kyllä sanomist/ mutta se on työläs selittä: sillä te oletta cowacorwaiset.
Hebr 5:12 Ja te/ joiden piti aica opettajat oleman/ tarwidzetta taas/ että me teille ensimäiset Bookstawit Jumalan sanan opista opetaisimme/ ja että teille annetaisin riesca/ ja ei wäkewätä ruoca.
Hebr 5:13 Sillä joca riescasta wielä on osallinen/ hän on harjoittamatoin wanhurscauden sanaan: sillä hän on lapsi.
Hebr 5:14 Mutta täydellisten sopi wäkewä ruoca/ joilla owat tottumisen cautta/ harjoitetut mielet/ hywä ja paha eroittaman.
Vers. 6. Melchisedekin säädyn jälken ) Christus cudzutan Papixi Melchisedekin tawalla/ että hän oli mones hänen caltaisens.

 

v. 7. Lihansa päiwinä ) Se on: Hänen alendamisens aicana/ cosca hän wielä oli näkywäisellä ja ruumillisella muodolla täällä maan päällä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13