Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Tessalonicerin tyge.

 

V. Lucu.

 

5:1 MUtta nijste aijoista ia Hetkiste/ rackat weliet/ ei taruitze teille kirioittaman/
Mutta niistä ajoista ja hetkistä/ rakkaat weljet/ ei tarwitse teille kirjoittaman/
5:2 Sille itze te ratki tiedhette/ Ette se Herran peiue ombi tuleua ninquin Warghas ölle.
Sillä itse te ratki tiedätte/ Että se Herran päiwä ompi tulewa niinkuin waras yöllä.
5:3 Sille coska he sanouat/ Rauha on/ Ei ole ychten häte/ Silloin se cadhotus heiden ylitzens eckiste langepi/ Ninquin raskan Waimon kipu/ ia eiuet he saa paeta.
Sillä koska he sanowat/ Rauha on/ Ei ole yhtään hätää/ Silloin se kadotus heidän ylitsensä äkisti lankeepi/ Niinkuin raskaan waimon kipu/ ja eiwät he saa paeta.
5:4 Mutta te rackat weliet/ eipe te ole Pimeydhes/ ettei se peiue teite ninquin Warghas käsiteisi/
Mutta te rakkaat weljet/ eipä te ole pimeydessä/ ettei se päiwä teitä niinkun waras käsittäisi/
5:5 Te oletta caiki Walkiudhen Lapset/ ia Peiuen Lapset. Eipe me ole ööste eikä mös pimeyxista.
Te olette kaikki walkeuden lapset/ ja päiwän lapset. Eipä me ole yöstä eikä myös pimeyksistä.
5:6 Nin elke' me sis matko/ ninquin ne mwd/ waan olcam walpaat ia raitihit/
Niin älkäämme me siis maatko/ niinkuin ne muut/ waan olkaamme walppaat ja raittihit/
5:7 Sille iotco macauat/ ne ölle macauat/ ia iotca iouxisa ouat/ ne ölle iouxisa ouat.
Sillä jotka makaawat/ ne yöllä makaawat/ ja jotka juowuksissa owat/ ne yöllä juowuksissa owat.
5:8 Mutta iotca peiuen olema/ meide' tule raitihit olla/ Puetetud Uskon ia rackauden Rindaraudalla/ ia Toiuon Rautalakilla autuutehen.
Mutta jotka päiwän olemme/ meidän tulee raittihit olla/ Puetetut uskon ja rakkauden rintaraudalla/ ja toiwon rautalakilla autuutehen.
5:9 Sille eipe Jumala ole meite pannut wihahan/ waan site autuutta omistaman/ meiden Herra' Iesusen Christusen cautta/
Sillä eipä Jumala ole meitä pannut wihahan/ waan sitä autuutta omistaman/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta/
5:10 Joca meide' edesten cooludh on/ Senpäle ette ios me waluom eli macam/ ynne me henen cansans elemen pite.
Joka meidän edestän kuollut on/ Senpäälle että jos me walwomme eli makaamme/ ynnä me hänen kanssansa elämän pitää.
5:11 Senteden manatcat teite keskenen/ ia raketkan toinen toisens/ quin te mös teette.
Sentähden manatkaat teitä keskenän/ ja raketkaan toinen toisensa/ kuin te myös teette.
5:12 Mutta me rucolema teite/ rackat Weliet/ ette te tundisitte ne iotca teisse tötetekeuet/ ia teiden edesseisouat Herrasa/ ia teite neuuouat.
Mutta me rukoilemme teitä/ rakkaat weljet/ että te tuntisitte ne jotka teissä työtä tekewät/ ja teidän edesseisowat Herrassa/ ja teitä neuwowat.
5:13 Site rackambana heite piteket heiden teghonsa tädhen ia olcat rauhaliset heiden cansans.
Sitä rakkaampana heitä pitäkäät heidän tekonsa tähden ja olkaat rauhalliset heidän kanssansa.
5:14 Mutta me manama teite (rackat Weliet) manatca nijte Tauattomia/ Lohutacat nijte Heickomielisijtä/ Kersiket nijte Heicoia/ Olcat kersiuet iocaitzen cansa.
Mutta me manaamme teitä (rakkaat weljet) manatkaa niitä tawattomia/ Lohduttakaat niitä heikkomielisiä/ Kärsikäät niitä heikkoja/ Olkaat kärsiwät jokaisen kanssa.
5:15 Catzocat ettei iocu paha pahalla costa. Waan noudhattaca site Hyue/ seke keskenen ette iocaitzen cochtan.
Katsokaat ettei joku pahaa pahalla kosta. Waan noudattakaa sitä hywää/ sekä keskenän että jokaista kohtaan.
5:16 Olcat aina iloiset/
Olkaat aina iloiset/
5:17 rucolcat lackamat/
rukoilkaat lakkaamat/
5:18 caikista kijtteket/ Sille se ombi Jumalan tachto/ Christuses Iesuses teihin.
kaikista kiittäkäät/ Sillä se ompi Jumalan tahto/ Kristuksessa Jesuksessa teihin.
5:19 Elket site Hengi sammuttaco.
Älkäät sitä Henkeä sammuttako.
5:20 Elket site Prophetia ylencatzoco.
Älkäät sitä prophetiaa ylenkatsoko.
5:21 Coetelcat caikia/ ia site hyue piteket.
Koetelkaat kaikkia/ ja sitä hywää pitäkäät.
5:22 Welteket caikest pahast modhosta.
Wältäkäät kaikesta pahasta muodosta.
5:23 Mutta se rauhan Jumala pyhittekön teite coconans/ ette teiden coco Hengen/ ynne Sielun ia Rumin cansa/ mahdhais pidhettä nuchtetoin meiden Herran Iesusen Christusen tulemises.
Mutta se rauhan Jumala pyhittäköön teitä kokonansa/ että teidän koko Hengen/ ynnä sielun ja ruumiin kanssa/ mahtaisi pidettää nuhteetoinna meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisessa.
5:24 Hen ombi wskolinen/ ioca teite cutzunut on/ ioca sen mös teuttepi.
Hän ompi uskollinen/ joka teitä kutsunut on/ joka sen myös täyttääpi.
5:25 Rackat Weliet/ rucolcat meiden edesten.
Rakkaat weljet/ rukoilkaat meidän edestän.
5:26 Teruetteket caiki Welie sen pyhen Suunandamisen cansa.
Terwehtäkäät kaikkia weljiä sen pyhän suun antamisen kanssa.
5:27 Mine wannotan teite Jumalan cautta/ ette te temen Epistolan annatte lukia caikein pyhein Welieni edes. Meiden Herran Iesusen Christusen Armo olcon teiden cansan/ Amen.
Minä wannotan teitä Jumalan kautta/ että te tämän epistolan annatte lukea kaikkein pyhäin weljieni edessä. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssan/ Amen.

Se ensimeinen Tessalonicerein tyge. oli Kirioitettu Athenista.

Valitse
luku

1 2 3
4 5