PSALTTARIT

97. Psalmi.

 

I. Kristuksen valtakunnan korkeus ja kunnia. II. Seurakunnan ilo sen ylitse ja jumalisen elämän harjoitus.

 

I. Herra on kuningas*, siitä maa iloitkaan: olkoon saaret+ riemuiset, niin monta kuin heitä on.
2. Pilvet ja pimeys ovat hänen ympärillänsä*: vanhurskaus ja tuomio ovat hänen istuimensa vahvistus+.
3. Tuli käy hänen edellänsä*, ja polttaa ympärillä hänen vihollisensa.
4. Hänen leimauksensa välkkyvät maan piirin päällä: maa näkee sen ja vapisee.
5. Vuoret sulavat niinkuin medenvaha Herran edessä, koko maailman Herran edessä.
6. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa*, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
7. Hävetkäät kaikki, jotka kuvia palvelevat*, ja kerskaavat epäjumalista: kumartakaat häntä kaikki enkelit+.
8. II. Zion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret ovat riemuissansa*, Herra, sinun hallituksestas.
9. Sillä sinä, Herra, olet Korkein kaikissa maakunnissa: sinä olet sangen suuresti korotettu kaikkein jumalain ylitse.
10. Te kuin Herraa rakastatte, vihatkaat pahaa*! hän kätkee pyhäinsä sielut: jumalattomain käsistä hän heitä pelastaa+.
11. Vanhurskaalle koittaa valkeus*, ja ilo hurskaille sydämille,
12. Vanhurskaat iloitkaat Herrassa, kiittäkäät hänen pyhyytensä muistoksi.