AAMOS

Amos antaa itse aikansa tietää, että hän Hosean ja Jesaian aikana on elänyt ja saarnannut, ja niitä vikoja ja epäjumalan palvelusta vastaan saarnaa kuin Hoseakin, ilmoittaa myös Assyrian vankiuden. Hän on myös ankara, ja laittaa Israelin kansaa enimmästi koko kirjassa, hamaan viimeisen luvun loppuun, jossa hän Kristuksesta ja hänen valtakunnastansa ennustaa ja kirjansa sillä lopettaa, niin ettei yhdelläkään prophetalla ole niin vähää lupausta, ja niin paljo laitosta ja uhkausta kuin hänellä; ja niin hän oikein kutsutaan Amokseksi, se on, karvaaksi tai kovaksi ja suututtavaiseksi. Erinomaisesti, että hän on paimen ja ei prophetain joukosta, niinkuin hän itse sanoo 7 luvussa. Ja myös menee Juudan suvusta Tekoasta Israelin valtakuntaan, ja siellä saarnaa niinkuin muukalainen. Sentähden sanotaan myös, että pappi Amatsia, jota hän 8 luvussa nuhtelee, on hänen korennolla kuoliaaksi lyönyt.
Ensimmäisessä luvussa näkyy hän kyllä työlääksi ja pimeäksi, jossa hän kolmesta ja neljästä synnistä puhuu; jossa moni itsiänsä vaivannut on, ja kaukaa asian tutkinut. Mutta teksti sen kyllä selkiästi tietää antaa, että ne kolme ja neljä syntiä, ei ole kun yksi synti; sillä hän joka paikassa yhden synnin nimittää: niinkuin Damaskua vastaan nimittää hän ainoasti sen synnin, että he Gileadin rautaisella vaunulla runnelleet ovat, etc. Ja nimittää sen synnin kolmeksi ja neljäksi, ettei he sitä syntiä tunne synniksi, mutta kerskaavat siitä, niinkuin he olisivat hyvin tehneet, niinkuin väärät pyhät kaikki tekevät; sillä ei synti taida pahemmaksi, suuremmaksi ja kauhiammaksi tulla, kuin koska se tahdotaan pyhänä ja jumalisena työnä pitää, ja niin perkele Jumalaksi, ja Jumala perkeleeksi tehdään.
Tämä propheta mainitaan kahdesti Uudessa Testamentissa ensisti Ap.T 7:42, jossa p. Stephanus hänen mainitsee Juudalaisia vastaan, 5 luvusta, ja sillä vahvistaa, ettei he ikänä ole Jumalan käskyjä pitäneet, alusta hamaan Egyptistä. Toisen kerran ottaa p. Jakob Ap.T 15:15,16. ensimmäisessä apostolein kokouksessa hänestä todistuksen, ettei pakanat ole kristillisestä vapaudesta velkapäät Moseksen lakia pitämään, koska ei Juudalaiset sitä itsekään ole pitäneet, eikä taitaneet pitää: niinkuin p. Pietari Ap.T. 15:10 saarnaa. Ja ne ovat kaksi erinomaista hyvää kappaletta propheta Amoksessa.

 

1. Luku.

 

Propheta Amos alkaa ennustuksensa I. Kovalla uhkauksella Israelilaisia vastaan; II. Jumalan tuomioin julistamisella viidenlaista pakanallista kansaa vastaan, jotka ovat Damasku, Filistealaiset, Tyrolaiset, Edomilaiset ja Ammonilaiset.

 

I. Tämä on se, minkä Amos, joka paimenien seassa* Tekoassa oli, näki Israelissa, Ussian Juudan kuninkaan ajalla, ja Jerobeamin Joaksen pojan, Israelin kuninkaan ajalla, kahta vuotta ennen maan järistystä+.
2. Ja sanoi: Herra on Zionista kiljuva*, ja Jerusalemista antaa hän äänensä kuulla, että paimenien laidun surkiana oleman pitää, ja Karmeli ylhäältä kuivuman.
3. II. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Damaskun vian tähden en tahdo minä häntä säästää, että he Gileadin rautaisilla vaunuilla runtelivat.
4. Vaan minä lähetän tulen Hasaelin huoneesen; sen pitää Benhadadin huoneet kuluttaman.
5. Ja rikon Damaskun salvat, ja hävitän Avenin laakson asuvaiset, ja sen, joka valtikkaa pitää*, siitä kauniista huoneesta; niin että Syrian kansa pitää Kiriin vietämän, sanoo Herra.
6. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Gatsan vian tähden en minä tahdo häntä säästää, että he ovat vangitut vielä vanginneet*, ja heidät Edomiin ajaneet.
7. Vaan minä lähetän tulen Gatsan muuriin, joka heidän huoneensa pitää kuluttaman.
8. Ja tahdon Asdodin asuvaiset, ja sen, joka valtikkaa pitää, Askalonista hävittää; ja minun käteni on oleva Akronia vastaan*, niin että hukkuman pitää, mitä Philistealaisista jäänyt on, sanoo Herra, Herra.
9. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Tyron vian tähden* en tahdo minä häntä säästää, että he ovat vangit edemmä Edomin maata ajaneet, ja ei ole muistaneet veljesten liittoa.
10. Vaan minä tahdon tulen Tyron muuriin lähettää, jonka pitää kuluttaman hänen huoneensa.
11. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Edomin vian tähden en tahdo minä häntä säästää, että hän on veljeänsä miekalla vainonnut, ja turmellut halunsa, ja on ollut aina hänelle paha vihoillansa ja alati hirmuisuutensa näyttänyt.
12. Vaan minä lähetän tulen Temaniin, jonka pitää kuluttaman Botsran huoneet.
13. Näin sanoo Herra: kolmen ja neljän Ammonin* lasten vian tähden en tahdo minä heitä säästää, että he ovat raskaat vaimot halki leikanneet Gileadissa, levittääksensä rajojansa.
14. Vaan minä sytytän tulen Rabban muuriin*; sen pitää kuluttaman hänen huoneensa. Niinkuin sodan aikana parutaan, ja niinkuin tuuli tulee tuulispään aikana:
15. Niin pitää myös heidän kuninkaansa ja päämiehensä ynnä vietämän pois vangittuina, sanoo Herra.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9