KOLMAS MOOSEKSEN KIRJA

1. Kaikkinaisista Israelin lasten uhreista, luku 1-8 asti.

II. Aaronin ja hänen poikainsa vihkimisestä papin virkaan, luku 8. heidän ensimäisestä uhristansa,

luku 9, Nadabin ja Abihun surmasta Herralta, koska he vieraalla tulilla uhrasivat, luku 10.

III. Puhtaudesta, saastaisuudesta ja puhdistamisesta, luku 11, 12, 13, 14, 15.

IV. Pyhän sovittamisesta kerran vuodessa, luku 16, ja että siinä ainoastaan uhrattaisiin, luku 17.

V. Kielletyistä polviluvuista, luku 18, rakkaudesta lähimmäistä vastaan, luku 1.9, ja kauhiain vikain,

rangaistuksista, luku 20.

VI. Pappein puhtaudesta, naimisesta, ja pyhitetyn syömisestä, luku 22,

VII. Juhlapäivistä, luku 23, Jumalan nimen häväistyksestä, luku 24, lepo- ja vapausvuodesta, luku 25? jumalisten ja jumalattoman palkasta, luku, 26, erinomaisesti lupauksistaa, luku 27.

 

1. Luku.

 

I. Laki ja neuvo uhrista. II. Erinomattain polttouhrista karjasta. III. Pienistä eläimistä. IV. Linnuista.

 

I. Ja Herra kutsui Moseksen, ja puhui hänelle seurakunnan majasta, sanoen:
2. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille: joka teistä tahtoo uhrata Herralle, niin tehkäät teidän uhrinne eläimistä, karjasta ja lampaista.
3. II. Jos hän tahtoo Herralle polttouhria karjasta tehdä, niin uhratkaan virheettömän härkyisen: seurakunnan majan oven edessä hän sen uhratkaan, että se olis Herralle otollinen häneltä.
4. Ja pankaan kätensä sen polttouhrin pään päälle, niin se on otollinen häntä sovittamaan.
5. Ja hänen pitää teurastaman mullin Herran edessä; ja papit, Aaronin pojat, pitää tuoman veren ja priiskottaman alttarille ympärinsä, joka on seurakunnan majan oven edessä.
6. Ja vuota pitää polttouhrista nyljettämän ja pitää kappaleiksi hakattaman.
7. Ja papin Aaronin pojat pitää tekemän tulen alttarille ja halvot tulen päälle paneman.
8. Ja papit Aaronin pojat pitää sovittaman kappaleet, pään ja lihavuuden, halkoin päälle, jotka ovat alttarilla tulen päällä.
9. Mutta sisällykset ja jalat pitää vedellä pestämän, ja papin pitää kaikki nämät polttaman alttarilla: polttouhriksi, ja lepytyshajun tuleksi Herralle.
10. III. Ja jos hän tahtoo tehdä polttouhria pienistä eläimistä, lampaista eli vuohista, niin uhratkaan virheettömän oinaan eli kauriin.
11. Ja teurastakaan sen Herran edessä pohjan puolella alttaria, ja papit, Aaronin pojat, pitää priiskottaman hänen verensä alttarille ympärinsä.
12. Ja se pitää hakattaman kappaleiksi, sekä pää että lihavuus, ja papin pitää ne sovittaman halkoin päälle, jotka ovat alttarilla tulen päällä.
13. Mutta sisällykset ja jalat pitää vedellä pestämän, ja papin pitää sen kaiken uhraaman ja polttaman alttarilla: se on polttouhri, tuliuhri ja lepytyshaju Herralle.
14. IV. Jos hän tahtoo taas tehdä polttouhria Herralle linnuista, niin tehkään sen mettisistä, elikkä kyhkyläisten pojista.
15. Ja papin pitää sen alttarille tuoman, ja niskan poikki vääntämän, ja alttarilla polttaman, ja antaman veren vuotaa alttarin seinään.
16. Ja ottakaan hänen kupunsa höyheninensä ulos, ja heittäkään ne alttarin viereen itään päin, tuhka-ko'on päälle.
17. Ja pitää sen siipinensä halkaiseman, mutta ei erinänsä repäisemän. Ja niin papin pitää sillänsä sen polttaman halkoin päällä, jotka ovat alttarilla tulen päällä: tämä on polttouhri, tuliuhri ja lepytyshaju Herralle.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27