PSALTTARIT

147. Psalmi.

 

I. Propheta kehoittaa kaikkia ihmisiä ylistämään Herraa. II. Erinomattain herättää hän seurakuntaa Jumalalle kiitosta veisaamaan.

 

I. Kiittäkäät Herraa! sillä Jumalaamme kiittää on kallis asia*: kiitos on suloinen ja kaunis.
2. Herra rakentaa Jerusalemin, ja kokoo* hajoitetut Israelilaiset.
3. Hän parantaa murretut sydämet, ja sitoo heidän kipunsa.
4. Hän lukee tähdet, ja kutsuu heitä kaikkia nimeltänsä.
5. Suuri on meidän Herramme, ja suuri hänen voimansa, ja hänen viisautensa on määrätöin.
6. Herra ojentaa raadolliset*, ja jumalattomat maahan paiskaa+.
7. Vuoroin veisatkaat Herralle kiitossanalla, ja veisatkaat meidän Herrallemme kanteleella;
8. Joka taivaan pilvillä peittää, ja antaa sateen maan päälle; joka ruohot vuorilla kasvattaa;
9. Joka eläimille antaa heidän ruokansa, ja kaarneen pojille, jotka häntä avuksensa huutavat.
10. Ei hän mielisty hevosten väkevyyteen*, eikä hänelle kelpaa miehen sääriluut.
11. Herralle kelpaavat ne, jotka häntä pelkäävät, ja jotka hänen laupiuteensa uskaltavat.
12. II. Ylistä, Jerusalem, Herraa: kiitä, Zion, sinun Jumalaas!
13. Sillä hän vahvistaa sinun porttis salvat, ja siunaa sinussa sinun lapses.
14. Hän saattaa rauhan sinun ääriis, ja ravitsee sinua parhailla nisuilla.
15. Hän lähettää puheensa maan päälle: hänen sanansa nopiasti juoksee.
16. Hän antaa lumen niinkuin villan; hän hajoittaa härmän niinkuin tuhan.
17. Hän heittää rakeensa niinkuin palat; kuka hänen pakkasensa edessä kestää?
18. Hän lähettää sanansa, ja sulaa ne; hän antaa tuulen puhaltaa, niin vedet juoksevat.
19. Hän ilmoittaa Jakobille sanansa, ja Israelille säätynsä ja oikeutensa.
20. Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille*; eikä he tiedä hänen oikeuttansa, Halleluja!