PSALTTARIT

122. Psalmi.

 

I. Uskovaisten himo pitää jumalanpalvelusta. II. Rauhan toivotus seurakunnalle.

 

Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa.
I. Minä iloitsen niistä, jotka minulle sanovat: että me menemme Herran huoneesen,
2. Ja että meidän jalkamme pitää seisoman sinun porteissas, Jerusalem.
3. Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, johon on tuleminen kokoon,
4. Että sukukunnat astuisivat sinne ylös, Herran sukukunnat, Israelille todistukseksi, kiittämään Herran nimeä.
5. Sillä siellä ovat istuimet rakennetut tuomittaa*, Davidin huoneen istuimet.
6. II. Toivottakaat Jerusalemille rauhaa: he menestyköön, jotka sinua rakastavat!
7. Rauha olkoon sinun muureis sisällä, ja onni sinun huoneissas!
8. Minun veljieni ja ystäväini tähden minä toivotan nyt sinulle rauhaa!
9. Herran meidän Jumalamme huoneen tähden etsin minä sinun parastas.