TOINEN SAMUELIN KIRJA

I. Kuinka David murehtii Saulia ja Jonatania, tulee Juudan kuninkaaksi ja voittaa Abnerin, luku 1, 2. Abner tulee Davidin tykö, kuinka häne ja Isboset tapetaan, ja David tulee koko Israelin kuninkaaksi, luku 3, 4, 5. Antaa tuoda arkin Jerusalemiin ja saa lupauksen Salomosta ja Kristuksesta, luku 6, 7. Sotii ja suuresti menestyy, osoittaa MephiBosetille, Jonatanin pojalle laupiuden; pilkataan Hanunilta, Ammonin lasten kuninkaalta, luku 8, 9, 10.

 

II. Davidin huoruudesta Urian emännän kanssa, ja mitä rangaistusta Jumala hänelle ilmoitti Natanin kautta, luku 11, 12. Kuinka Amnon häpäisi sisarensa ja sentähden kuoliaaksi lyötiin Absalomilta. Absalomin asian sovittamisesta kuninkaan tykönä, luku 13, 14. Hänen kapinastansa isäänsä vastaan ja lopustansa; kuinka myös David tuli valtakuntaan jälleen, luku 15-20. Gibealaisten kaipauksesta Saulin huonetta vastaan ja Philistealaisten sodista, luku 21.
III. Davidin kiitosvirsi ja viimeiset sanat, hänen parhaista sankareistansa, synnistänsä kansan lukemisesta, ja mikä vitsaus siitä seurasi, luku 22, 23, 24.

 

1. Luku.

 

I. Yksi Amalekilainen ilmoittaa Davidille Saulin ja hänen poikainsa kuoleman ja sanoo tappaneensa Saulin. II. David murehtii sanomasta ja antaa tappaa nuorukaisen hänen tunnustuksensa tähden. III. Veisaa valitusvirren Saulista ja Jonatanista.

 

I. Ja tapahtui Saulin kuoleman jälkeen, kuin David oli palannut Amalekilaisten taposta, oli David Ziklagissa kaksi päivää.
2. Katso, kolmantena päivänä tuli yksi mies Saulin leiristä reväistyillä vaatteilla ja multaa päänsä päällä. Ja kuin hän tuli Davidin tykö, lankesi hän maahan ja kumarsi.
3. David sanoi hänelle: mistäs tulet? Ja hän sanoi hänelle: minä olen paennut Israelin leiristä.
4. David sanoi hänelle: sanos minulle, mitä siellä on tapahtunut? Hän vastasi: väki on paennut sodasta, ja paljo väkeä on langennut ja kuollut, ja myös Saul ja hänen poikansa Jonatan ovat kuolleet.
5. David sanoi nuorukaiselle, joka näitä ilmoitti: mistä sinä tiedät Saulin ja hänen poikansa Jonatanin kuolleeksi?
6. Nuorukainen, joka hänelle sitä ilmoitti, sanoi: minä tulin tapaturmasta Gilboan vuorelle, ja katso, Saul oli langennut omaan keihääseensä, ja katso, rattaat ja hevosmiehet ajoivat häntä takaa.
7. Ja sitte hän käänsi hänensä, ja näki minun ja kutsui tykönsä, ja minä sanoin: tässä minä olen.
8. Hän sanoi minulle: kuka sinä olet? Minä vastasin: minä olen Amalekilainen.
9. Ja hän sanoi minulle: tules minun tyköni ja tapa minua; sillä minä ahdistetaan kovin ja minun henkeni on vielä kokonainen minussa.
10. Niin minä menin hänen tykönsä ja tapoin hänen; sillä minä tiesin, ettei hän olisi kuitenkaan sen lankeemisen jälkeen elänyt. Ja minä otin kruunun hänen päästänsä ja käsirenkaat hänen kädestänsä ja toin ne tänne minun herralleni.
11. II. Silloin tarttui David vaatteisiinsa ja repäisi ne*; niin myös joka mies, joka hänen kanssansa oli,
12. Ja valittivat ja itkivät, ja paastosivat ehtoosen asti, Saulin ja hänen poikansa Jonatanin tähden, ja Herran kansan tähden, ja Israelin huoneen tähden, että ne miekan kautta langenneet olivat.
13. Ja David sanoi nuorukaiselle, joka näitä hänelle ilmoitti: mistä sinä olet? Hän sanoi: minä olen muukalaisen Amalekilaisen poika.
14. David sanoi hänelle: miksi et peljännyt laskea kättäs tappamaan Herran voideltua?
15. Ja David kutsui yhden palvelioistansa ja sanoi: tule tänne ja lyö häntä. Ja hän löi hänen kuoliaaksi.
16. Niin sanoi David hänelle: sinun veres olkoon sinun pääs päällä; sillä sinun suus on todistanut itse sinuas vastaan ja sanonut: minä olen Herran voidellun tappanut.
17. III. Ja David valitti tämän valituksen Saulin ja Jonatanin hänen poikansa ylitse,
18. Ja käski opettaa Juudan lapsia Joutsivirren: katso, se on kirjoitettu Hurskasten kirjassa.
19. O Israelin kunnia! sinun kukkuloillas ovat surmatut: kuinka sankarit ovat langenneet?
20. Älkäät sanoko sitä Gatissa, älkäät myös ilmoittako Askalonin kaduilla, ettei Philistealaisten tyttäret iloitsisi eikä ympärileikkaamattomain tyttäret riemuitsisi.
21. Te Gilboan vuoret, älköön tulko kaste eikä sade teidän päällenne, älköön myös olko pellot, joista ylennysuhri tulee; sillä siellä on väkeväin kilpi lyöty maahan, Saulin kilpi, niinkuin ei hän olisikaan ollut öljyllä voideltu.
22. Jonatanin joutsi ei harhaillut tapettuin verestä ja voimallisten lihavuudesta, ja Saulin miekka ei palajanut tyhjänä.
23. Saul ja Jonatan, rakkaat ja suloiset eläissänsä, ei ole myös kuollessansa eroitetut: liukkaammat kuin kotka ja väkevämmät kuin jalopeurat.
24. Te Israelin tyttäret, itkekäät Saulia, joka teidän vaatetti tulipunaisilla koriasti ja kaunisti teidän vaatteenne kultaisella kaunistuksella.
25. Kuinka sankarit ovat langenneet sodassa? Jonatan on myös tapettu sinun kukkuloillas.
26. Minä suren suuresti sinun tähtes, minun veljeni Jonatan. Sinä olit minulle juuri rakas: sinun rakkautes oli suurempi minulle kuin vaimoin rakkaus.
27. Kuinka ovat sankarit langenneet, ja sota-aseet tulleet pois?


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24