JOSUA

I. Kuinka Jumala vahvistaa Josuan, Moseksen siaan, Israelin kansan päämieheksi. Josua lähettää vakoojat ja asettaa väen käymään Jordanin ylitse, luku 1, 2, 3. Israaelin lapset vaeltavat ihmeellisesti Jordanin ylitse, luku 4, ympärileikataan, pitävät pääsiäistaä ja syövät luvatun maan hedelmiä, luku 5.
II. Kuinka he voittavat Jerihon, Ain, Gibeonin, Amorilaiset, Hatsorin, kaikki hänen maansa ja kuninkaansa, luku 6-12 asti, kussa kaikki nämät kuninkaat luetellaan.
III. Maan jaosta, Kalebin, sitten itsekunkin sukukuntain osasta Ephraimin vuorella.
IV. Vapaista kaupungeista, niin myös 48 kaupungista, pappein ja Leviläisten asuinsioista, luku 20 ja 21.
V. Kuinka Rubenilaiset ja Gadilaiset saavat luvan mennä kotia, luku 22. Josua pitää kokouksen Sikemissä, neuvoo Israelia pitämään Jumalan käskyjä ja tekee heidän kanssansa liiton. Josua ja pappi Eleatsar, Aaronin poika kuolevat, luku 23, 24.

 

1. Luku.

 

I. Josua asetetaan virkaansa, johdattamaan kansaa luvattuun maahan, rohkaistaan ja varoitetaan lakikirjaa noudattamaan. II. Käskee kansan valmistaa heitänsä. III. Varoittaa Rubenin ja Gadin sukukuntaa puolen Manassen kanssa, veljillensä avulliset olemaan, ja he lupaavat kuuliaisuuden.

 

I. Ja tapahtui Moseksen Herran palvelian kuoleman jälkeen, että Herra puhui Josualle Nunin pojalle, Moseksen palvelialle, sanoen:
2. Minun palveliani Moses on kuollut*; niin nouse nyt+ ja matkusta tämän Jordanin ylitse, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, kuin minä annan Israelin lapsille.
3. Kaiken sian minä annan teille, kussa teidän jalkanne käyvät, niinkuin minä Mosekselle sanonut olen.
4. Korvesta ja tästä Libanonista suuren Phratin virtaan asti, koko Hetiläisten maan, niin isoon mereen länteen päin, pitää teidän maanne rajat oleman.
5. Ei kenkään voi sinua vastaan seisoa koko elinaikanas: niinkuin minä olin Moseksen kanssa, niin olen minä myös sinun kanssas; en minä hylkää sinua enkä luovu sinusta.
6. Ole rohkia ja vahvista sinuas*, sillä sinun pitää tälle kansalle maan jakaman, josta minä vannoin heidän isillensä, sen heille antaakseni.
7. Ainoastaan ole rohkia ja vahvista sinus juuri hyvin, ettäs pitäisit kaiken lain ja tekisit sen jälkeen, kuin Moses minun palveliani sinulle käski; älä siitä harhaile oikialle eikä vasemmalle puolelle*, ettäs toimellisesti tekisit kaikissa missä sinä vaellat.
8. Ei pidä tämän lakiraamatun tuleman sinun suustas pois*, vaan ajattele sitä yötä ja päivää+, ettäs kaikki sen jälkeen pitäisit ja tekisit, kuin siinä on kirjoitettu; sillä niin sinä menestyt kaikissa sinun teissäs ja kaikki työs toimellisesti päätät.
9. Enkö minä käskenyt sinun olla rohkian ja vahvistaa itses? Älä pelkää, älä myös hämmästy, sillä Herra sinun Jumalas on sinun kanssas kaikissa sinun aivoituksissas.
10. II. Silloin käski Josua kansan päämiehiä ja sanoi:
11. Käykäät leirin lävitse ja käskekäät kansaa, sanoen: valmistakaat teille evästä, sillä kolmannen päivän perästä pitää teidän käymän tämän Jordanin ylitse*, että te joutuisitte maata omistamaan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa omistaaksenne sitä.
12. III. Ja Josua puhui Rubenilaisille, Gadilaisille ja puolelle Manassen sukukunnalle, sanoen;
13. Muistakaat se sana, jonka Moses Herran palvelia teille käski*, sanoen: Herra teidän Jumalanne saatti teidät lepoon ja antoi teille tämän maan.
14. Teidän emäntänne, lapsenne, ja karjanne jättäkäät siihen maahan, minkä Moses teille antoi, tällä puolella Jordania. Vaan teidän pitää käymän veljeinne edellä varustettuina, kaikki ne jotka vahvat miehet ovat, ja auttaman heitä,
15. Siihenasti että Herra teidän veljillenne antaa levon, niinkuin teillekin, että hekin omistaisivat sen maan, jonka Herra teidän Jumalanne heille antaa; sitte pitää teidän palajaman omalle maallenne ja omistaman sen, minkä Moses Herran palvelia teille antoi, tällä puolella Jordania auringon nousemiseen päin.
16. Ja he vastasivat Josualle ja sanoivat: kaikki mitä meille käskenyt olet, sen me teemme, ja kuhunkas ikänä lähetät meidät, sinne me menemme.
17. Niinkuin me olemme olleet Mosekselle kaikissa kuuliaiset, niin olemme sinullekin kuuliaiset; ainoastaan olkoon Herra sinun Jumalas sinun kanssas, niinkuin hän oli Moseksen kanssa.
18. Jokainen, joka asettaa itsensä sinun suutas vastaan ja ei ole kuuliainen sinun sanoilles kaikissa mitä käsket, hänen pitää kuoleman; ainoastansa ole rohkia ja vahvista sinuas.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24