PSALTTARIT

118. Psalmi.

 

I. Kristus kehoittaa uskovaisia kiittämään Jumalaa hänen hyvyytensä ja pelastuksensa edestä. II. Uskovaiset veisaavat kiitosvirttä lunastuksen työstä.

 

I. Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
2. Sanokaan nyt Israel*: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
3. Sanokaan nyt Aaronin huone: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
4. Sanokaan nyt kaikki, jotka Herraa pelkäävät: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
5. Tuskissani minä Herraa avukseni huusin, ja Herra kuuli minua, ja pelasti minun.
6. Herra on minun kanssani; sentähden en minä pelkää, mitä ihmiset minulle tekisivät.
7. Herra on minun kanssani auttamassa minua, ja minä tahdon nähdä iloni minun vihollisistani.
8. Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa ihmisiin.
9. Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa päämiehiin.
10. Kaikki pakanat piirittävät minua; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
11. He piirittävät minua joka kulmalta; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
12. He piirittävät minua niinkuin kimalaiset*, ja he sammuvat niinkuin tuli orjantappuroissa; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
13. Minua kovin sysätään lankeemaan; mutta Herra auttaa minua.
14. II. Herra on minun väkevyyteni, ja minun virteni, ja on minun autuuteni.
15. Ilon ja autuuden ääni on vanhurskasten majoissa: Herran oikia käsi saa voiton.
16. Herran oikia käsi on koroitettu: Herran oikia käsi saa voiton.
17. En minä kuole, vaan elän*, ja Herran tekoja luettelen.
18. Kyllä Herra minua kurittaa, vaan ei hän minua kuolemalle anna.
19. Avatkaat minulle vanhurskauden portit, minun käydäkseni sisälle, kiittämään Herraa.
20. Tämä on Herran portti: vanhurskaat siitä käyvät sisälle.
21. Minä kiitän sinua, ettäs minun rukoukseni kuulit, ja autit minua.
22. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
23. Herralta se on tapahtunut, ja on ihme meidän silmäimme edessä.
24. Tämä on se päivä, jonka Herra teki: iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä.
25. O Herra, auta, o Herra, anna menestyä!
26. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimeen*! me siunaamme teitä Herran huoneesta.
27. Herra on Jumala, joka meitä valistaa*: kaunistakaat juhlalehdillä hamaan alttarin sarviin asti.
28. Sinä olet minun Jumalani, ja minä kiitän sinua; minun Jumalani! sinua minä ylistän.
29. Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.