PSALTTARIT

Muutamat ovat Opetus-Psalmit, joista opitaan Jumalaa oikein tuntemaan, Ps 67, 95, 96, 114, 136, 145. Jumalan Poikaa ps 2, 45, 72. Pyhää Henkeä Ps 33, 51, 104, 139, 143.
Kristuksen persoonaa ja virkaa, pappeutta ja valtakuntaa, ps 2, 19, 29, 45, 67, 72, 89, 93, 95, 96, 97, 110, 113, 117.
Muutamat opettavat Kristuksen piinasta, ps 2, 22, 31, 69, 88, 118, nousemisesta kuolleista ps 3, 16, 18, 30, 86, 110, taivaaseen astumisesta, ps 8, 47, 68.
Luomisesta ps 34, 97, 104, 138, laista ja Jumalan sanasta ps 1, 19, 119.
Synnistä ja kuolemasta ps 14, 25, 32, 51, 53, 90, 130.
Evankeliusmista ja syntein anteeksi antamisesta, ps 25, 32, 51, 103, 130.
Uskosta Kristuksen päälle ps 2, 4, 31, 42, 62, 78, 91, 145.
Hyvistä töistä ja oikiasta Jumalan palveluksesta, ps 50, 81, 112, 116.
Esivallasta, ps 18, 20, 21, 82, 101, 144, perheenisännästä, ps 127, 128.
Oikiasta katumuksesta ja parannuksesta opettavat meitä seitsemän Katumus-Psalmia, ps 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
Kasteen sakramentista, ps 29.
Herran Ehtoollisesta, ps 111, Jumalan seurakunnasta ja saarnavirasta, ps 1, 19, 29, 48, 50, 84, 92, 96.
Nousemisesta kuolleista ja ijankaikkisesta elämästä, ps 16, 22, 27, 116.


Muutamat ovat Kiitos-Psalmit, Jumalaa kiittää hänen jumalallisten hyväin töidensä edestä:
Kaikkein kappalten luomisen edestä, ps 104, 136, 139.
Syntein anteeksi saamisen ja hengellisten lahjain edestä, ps 34, 103, 111, 116, 145, 146. Että hän seurakuntansa ja jumaliset auttaa vaarasta, ps 9, 18, 23, 33, 34, 46, 66, 92, 107, 118, 124, 125, 129, sairaudesta, ps 6, 30.
Hyväin tekoin edestä, jotka Israelin lapsille tapahtuneet olivat, ps 78, 106, 114, 136.
Messiaan valtakunnan ja Evankeliumin tunnon ja hänen seurakuntansa varjeluksen edestä, ps 45, 47, 98, 100, 118, 138, 145, 146, 148, 149.
Maan hedelmäin edestä, ps 65, 85.

 

Muutamat ovat riemulaulut:
Kristuksen voitosta, ps 68, 118, 149. Morsiamesta, ps 45.
Joissa Jumalan laupius ylistetään, ps 103. Yhteys ps 133. Aviokäsky 128.
Muutamat ovat Lohdutus-Psalmit:
Jumalan vihaa ja omantunnon vaivaa vastaan, ps 3, 6, 13, 31, 38, 42, 43, 77, 103, 116.
Pahain vainoa vastaan, ps 52, 55, 56, 62.
Sairautta ja kuolemaa vastaan, ps 6, 30, 31, 32, 38, 39, 79, 90, 91, 107, 121.
Koska jumaliset sorretaan julmilta vihamiehiltä ja vääriltä opettajilta, ps 9, 10, 11, 12, 52, 58, 63, 79, 121.
Ristiä ja surua vastaan, ps 37, 39, 49, 73.

 

On myös monta Rukous-Psalmia, rukoilla Jumalalta:
Syntein anteeksi saamisesta, ps 6, 25, 32, 42, 51, 102, 130, 143.
Varjeluksesta tyranneista, vääristä opettajista ja kaikista vihamiehistä, ps 5, 7, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 28, 35, 36, 44, 55, 120, 142.
Kirkkoin ja kouluin vihamiehiä ja hävittäjiä vastaan, ps 74, 79, 80, 83, 124, 137.
Pelastusta vaaroista, ps 3, 4, 13, 31, 41, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 86.
Sairaudesta ps 6, 38.
Esivallan ja maailmallisen hallituksen edestä, ps 20, 21, 60, 61.
Yhteisen rauhan edestä, ps 60, 85.
Vanhalla ijällä ja lopulla, ps 71, 92.
Kristuksen rukous ristin päällä, ps 22, 31, 39, 40, 41, 55, 69, 88.
Hyvän lopun edestä, ps 39, 90.

 

1. Psalmi.

 

Tämä Psalmi on koko Psalttarin esipuhe ja lyhykäinen sisällepito, jossa kirjoitetaan: I. Jumalisten käytös ja onni. II. Jumalattomain onnetoin tila.

 

I. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä*, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat+;
2. Vaan rakastaa Herran lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.
3. Hän on niinkuin istutettu puu* vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee.
4. II. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niinkuin akana, jonka tuuli hajoittelee.
5. Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa.
6. Sillä Herra tietää* vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu.