PSALTTARIT

20. Psalmi.

 

I. David opettaa rukoilemaan esivallan puolesta. II. Osoittaa voiton tulevan Jumalalta ja ei ihmisten voimasta.

 

Davidin Psalmi*, edelläveisaajalle.
2. I. Herra kuulkoon sinua hädässäs, Jakobin Jumalan nimi sinua varjelkoon!
3. Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon!
4. Hän muistakoon kaikki ruokauhris, ja sinun polttouhris olkoon lihavat*, Sela!
5. Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämes anoo, ja päättäköön kaikki aivoitukses!
6. II. Me kerskaamme sinun avustas, ja meidän Jumalamme nimessä me ylennämme lippumme: Herra täyttäköön kaikki sinun rukoukses!
7. Nyt minä tunnen Herran voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti.
8. Nämät uskaltavat rattaisiin ja oreihin; mutta me muistamme Herran Jumalamme nimeä.
9. He ovat kukistetut ja langenneet; mutta me nousemme ja pystyällä seisomme.
10. Auta Herra! Kuningas meitä kuulkaan, kuin me huudamme.