PSALTTARIT

82. Psalmi.

 

I. Nuhdellaan tuomareita, ja varoitetaan oikeutta tekemään. II. Ilmoitetaan väärille tuomareille rangaistus, ja toivotetaan oikeudelle holhousta.

 

Asaphin Psalmi.

 

I. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari* Jumalain seassa+.
2. Kuinka kauvan te väärin tuomitsette, ja jumalattoman muotoa katsotte? Sela!
3. Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle.
4. Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä.
5. II. Mutta ei he tottele eikä lukua pidä: he käyvät lakkaamata pimeässä: sentähden täytyy kaikki maan perustukset kaatua.
6. Minä tosin sanoin: te olette jumalat*, ja kaikki Korkeimman lapset;
7. Kuitenkin täytyy teidän kuolla niinkuin ihmiset, ja niinkuin tyrannit hukkua.
8. Nouse, Jumala, ja tuomitse maa; sillä kaikki pakanat ovat sinun omas.