PSALTTARIT

148. Psalmi.

 

I. Kehoitetaan Herraa kiittämään: I. Kaikki hengelliset ja hengettömät luontokappaleet taivaassa. II. Kaikki sekä järjettömät että järjelliset luontokappaleet maan päällä.

 

Halleluja!
I. Kiittäkäät Herraa taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa.
2. Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä.
3. Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.
4. Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat.
5. Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat.
6. Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi.
7. II. Kiittäkäät Herraa maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet;
8. Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat,
9. Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut;
10. Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut;
11. Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä;
12. Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa:
13. Kiittäkään Herran nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu*, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan.
14. Ja hän korottaa sarven kansallensa*: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja!